افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران نیروگاه برق سنندج و اخراج ٩ نفر از نمایندگان کارگران کیان تایر

اتحادیه آزاد کارگران ایران                                                                                      دوشنبه ٢۱ دی ۱٣٨٨


کارگران نیروگاه برق سنندج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند

بنا بر گزارشهاسی دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران بعد از ظهر دیروز ١٩ دی ماه ٨٨ ۴٠ نفر از کارگران نیروگاه برق سنندج دست به اعتصاب زده و خواهان دریافت دستمزدهای معوقه خود شدند. این کارگران از مهر ماه تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده بودند.
بنا بر این گزارش بدنبال اعتصاب این کارگران، آنان از جانب مسئولین نیروگاه شدیدا تهدید به اخراج شدند با این حال کارگران اعتصابی بر خواست خود پاقشاری کردند تا اینکه مسئولین نیروگاه به ناچار وعده پرداخت دستمزد مهر ماه آنان را به این کارگران دادند و به این ترتیب کارگران در ساعت ٣ بعد از ظهر بر سر کارهای خود باز گشتند.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز بیستم دی ماه کارگران اعتصابی نیروگاه برق سنندج موفق به دریافت دستمزد مهر ماه خود شدند.

-------------------------------------

اخراج ٩ نفر از نماینده های کارگران کیان تایر

در صورت عدم بازگشت بکار فوری این نماینده ها، کارگران کیان تایر دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی خواهند زد بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز مدیریت کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) حکم اخراج ٩ نفر از نماینده های کارگران این کارخانه را صادر و از ورود آنها به محل کارخانه ممانعت کرد که این عمل خشم کارگران کیان تایر را بر انگیخت. بطوری که این کارگران پس از شنیدن خبر اخراج ٩ نفر از نماینده های خود و جلوگیری از ورود آنها به کارخانه، کار خود را ترک و با توجه به ساعات پایانی کار به محل ترمینال سرویسهای کارخانه آمده و با جلوگیری از حرکت سرویسها دست به تجمع زدند و پس از سخنرانی یکی از نماینده ها، اعلام کردند چنانچه فردا این نماینده ها بر سر کارهای خود بازنگردند دست به اعتصاب زده و اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل بخشداری چهار دانگه خواهند کرد.
بنا بر این گزارش پس از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در روز نهم دیماه که در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه دستمزد معوقه سال گذشته و عدم پرداخت بموقع دستمزد ماهیانه و... صورت گرفت مدیریت کارخانه ناچار شد روز بعد یعنی دهم دیماه ۵٠ درصد از دستمزد ماهیانه این کارگران را پرداخت کند و پرداخت ۵٠ درصد باقی مانده دستمزد ماهیانه آنان را به روز دوشنبه مورخه ١۴/١٠/٨٨ موکول نماید اما از روز شنبه مورخه ١٢/١٠/٨٨ مدیریت کارخانه را ترک و تا امروز ٢٠ دی ماه کارخانه و کارگران را به حال خود رها کرد.
بدنبال این وضعیت صبح امروز بیستم دی ماه نماینده های کارگران برای طرح مشکل خود به سازمان حمایت از صنایع رفتند و حدود ساعت ١۴ که به کارخانه باز گشتند متوجه شدند تعدادی از اعضای هیئت مدیره به کارخانه آمده اند و حکم اخراج ٩ نماینده را که به سازمان حمایت از صنایع رفته بودند صادر کرده و این حکم را بدست نگهبانی داده اند تا ضمن ابلاغ آن به نماینده ها از ورود آنان به کارخانه جلوگیری شود.
بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران فردا ٢١ دی ماه این ٩ نماینده جهت شکایت و اعتراض به اخراج شان به وزارت کار مراجعه خواهند کرد و چنانچه همانجا حکم بازگشت به کار آنان صادر نشود کارگران کیان تایر با دست کشیدن از کار در مقابل بخشداری چهاردانگه دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. لازم به یاد آوری است این ٩ کارگر که حکم اخراج شان صادر شده است سال گذشته و بدنبال اعتراضات کارگران کیان تایر، با برگزاری یک مجمع عمومی بزرگ از سوی کارگران به نمایندگی آنان انتخاب شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - بیستم دی ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com