افق روشن
www.ofros.com

مختار فرجی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در گذشت

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  شنبه ٣٠ آبان ۱٣٨٨

مختار فرجی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر خدماتی شرکت آرمان فراز پیمان پس از سه سال مقاومت در برابر بیماری سرطان خون روز سه شنبه ٢٦ آبانماه ٨٨ ساعت ٩ شب جان باخت.
مختار تنها سی سال داشت و از سن ده سالگی با واکس زدن کفشهای عابرین در خیابان سر سبز جنوبی تهران تن نحیف خود را به کار سپرد و تمام دوران کودکی و جوانی اش را با درد و رنج و بدون لحظه ای احساس خوشبختی زندگی کرد و از سه سال پیش با ابتلا به سرطان خون خود و خانواده اش در مصیبتی جانگاه تر فرو رفتند.
نظام ضد انسانی سرمایه داری که از ١٠ سالگی شیره جان مختار را مکیده بود در دوران بیماری وی نیز امکان درمانهای موثرتر را از مختار سلب کرد و مختار با حداقل امکانات با بیماری خود روبرو شد.
پزشکان پس از پیوند مغز استخوان به مختار اعلام کرده بودند باید به مدت یک سال در قرنطینه زندگی کند، اما چنین شرایطی برای مختار فراهم نبود و وی ناچار بود در خانه ای دو اطاقه و تنگ به همراه پدر و مادر و همسر و فرزندش زندگی کند و پس از یکماه از عمل جراحی اش بر سر کار بازگردد و همین ها کافی بود تا مختار به فاصله کمی پس از پیوند مغز استخوان با بازگشت بیماری اش مواجه شود، بازگشتی که مجال زندگی را برای همیشه از وی سلب کرد.
مختار از زمان تاسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را عضو این اتحادیه میدانست و علیرغم تن رنجورش بارها آمادگی خود را برای فعالیت دخالتگرانه در امور اتحادیه اعلام کرده بود با این حال بیماری مختار بطور مداوم این فرصت را از او دریغ میکرد، اما زمانی که مختار از نیاز کارگران دستگیر شده در اول ماه مه تهران برای سپردن قرار کفالت در دادگاه مطلع شد بدون لحظه ای درنگ و علیرغم ضعف جسمانی شدید که امکان تحرک را از وی سلب میکرد بلافاصله خود را به مقابل دادگاه انقلاب رساند تا با سپردن قرار کفالت هم طبقه ای های خود را از زندان بیرون بکشد.
ما در اتحادیه میدانستیم مختار مریض است و قدرت تحرک ندارد به همین دلیل وقتی خبر حضور وی را در مقابل دادگاه از داخل زندان شنیدیم اشک شوق در چشمانمان حلقه زد.
فوت مختار برای ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران دردی غیر قابل التیام است، مختار برای ما و تمامی کسانی که از نزدیک وی را می شناختند انسانی بسیار عزیز بود.
ما فوت مختار این انسان شریف و دوست داشتنی را به رفیق عزیزمان محمد فرجی و تمامی اعضای خانواده و دوستانش صمیمانه تسلیت میگوئیم و یاد این انسان عزیز را برای همیشه گرامی خواهیم داشت.

یادش گرامی باد

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سی ام آبانماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com