افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران نورد لوله صفا


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        سه شنبه ٢۵ آبان ١٣٨٩

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا دیروز دوشنبه ٢٤ آبانماه ٨٩ از ساعت ٧ تا ٩ صبح دست در اعتراض به عدم دریافت سه ماه از دستمزدهای خود دست از کار کشیدند. در این اعتصاب کارگران سالنهای اسپیرال، rb و erw که تعداد آنها حدود ششصد نفر هستند بطور متحدانه و یکپارچه ای شرکت داشتند و بقیه کارگران سالنهای دیگر نیز بتدریج به اعتصاب پیوستند.
بدنبال اعتصاب، برخی از مسئولین کارخانه به میان کارگران آمدند و اعلام کردند اگر نمیخواهید کار کنید به سرویسها بگوئیم بیایند و از کارخانه بروید و به این ترتیب تهدید به اخراج کارگران کردند. در مقابل این تهدید، کارگران اعتصابی نیز بطور یکپارچه ای اعلام کردند به سرویسها بگوئید بیایند و ما را از کارخانه ببرند تا ما در مقابل فرمانداری دست به تجمع بزنیم.
بنابر این گزارش پس از مقابله قاطعانه کارگران اعتصابی با اظهارات تهدید آمیز برخی از مسئولین کارخانه، آنان در یک عقب نشینی آشکار در مقابل کارگران تلاش کردند با بیان اینکه الان پول نداریم و در اولین فرصت دستمزدهایتان را خواهیم داد کارگران را راضی به بازگشت بکار کنند اما کارگران در مقابل این ترفند نیز ایستادگی کرده و برخی از آنان اعلام کردند چرا پول ندارید ما که داریم فول تایم کار میکنیم و کارفرما نیز اخیرا کارخانه سدید را خریداری کرده است، نوبت پرداخت دستمزد ما که میرسد پول ندارید.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی نورد لوله صفا پس از وعده کارفرما مبنی بر واریز فوری یکماه از دستمزد معوقه کارگران به حسابشان که قرار شد تا آخر وقت دیشب این واریز صورت پذیرد بر سر کارهای خود بازگشتند و اعلام کردند این اعتصاب دو ساعته یک اعتصاب هشداری بود و در صورت عدم پرداخت تمامی دستمزهای معوقه شان اعتصاب را از سر خواهند گرفت. لازم به یاد آوری است دیشب یکماه از دستمزدهای معوقه کارگران به حساب آنان واریز شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ آبانماه ٨٩