افق روشن
www.ofros.com

مجموعۀ از اعتراضات کارگران فولاد زاگرس


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           یکشنبه ٣٠ شهریور ۱۳۹۳

نگاهی به یک خبر منتشره در باره کارگران فولاد زاگرس

اخیرا "کارگر فلزکار" گزارشی در مورد کارگران فولاد زاگرس منتشر* و در آن اعلام کرده است: "پس از دوسال تلاش کارگران فولاد زاگرس قروه تمامی کارگران این کارخانه به بیمه بیکاری فرستاده شدند و تنها کارخانه صنعتی و مادر در این استان تعطیل شد" و در ادامه به خصوصی سازی کارخانه فولاد زاگرس و مسائلی از این دست پرداخته است.
این گزارش علیرغم ظاهر درست آن مبنی بر تعطیلی کارخانه و وصل کارگران به بیمه بیکاری، بسیار کلی و مبهم است بطوریکه هر خواننده ای بی ثمر بودن مبارزات کارگران فولاد زاگرس را از آن نتیجه میگیرد و طبیعی است که چنین رویکردی در برخورد به مبارزات کارگری، تن دادن به شرایط موجود را از همان اول کار تلقین میکند. هر چند که نیت و نظر منتشر کننده گان این خبر میتواند چنین نباشد اما در عالم واقع، گزارش ارائه شده همین نتیجه ای را که به آن اشاره شد در خود دارد. لذا نظر به اهمیت و جایگاه مبارزات کارگران فولاد زاگرس در جنبش کارگری لازم است به واقعیات زیر اشاره شود:
١- اولا کارخانه فولاد زاگرس همین امروز و یا دیروز تعطیل نشده است بلکه این کارخانه از ١٨ تیر ماه سال ٩٢ و با اخراج بیش از ٢۳٠ کارگر عملا به تعطیلی کشانده شد و کارگرانش مبارزه جانانه ای را برای بازگشت بکار سازمان دادند و موفق شدند از تاریخ اخراج و تعطیلی تعمدی کارخانه توسط مدیریت در ١٨ تیر ماه سال ٩٢ ، با گرفتن رای بازگشت بکار و علیرغم ممانعت کارفرما از حضورشان در محل کار، به مدت ٩ ماه تا پایان سال ٩٢ بیمه هایشان واریز و به عنوان کارگر شاغل این کارخانه حقوق دریافت کنند
٢- این کارخانه متعلق به بخش خصوصی نیست و عمده سهام هایش متعلق به نهادهایی است که تحت اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشند. عمده ترین سهامداران این کارخانه به ترتیب سهم عبارتند از: ٣٣ درصد صندوق بازنشستگان خدمات کشوری، نزدیک به ٣١ درصد صندوق بازنشستگان صنایع فولاد، ١۶ درصد صندوق سازمان تامین اجتماعی و ١٧/۵ درصد دانایان پارس متعلق به سپاه پاسداران. اما واقعیت این است که مافیای چپاول و غارت در صندوقهای بازنشستگی کشور (که همگی شان توسط این مافیا به ورشکستگی کشانده شده اند) سردمدار تعطیلی کارخانه فولاد زاگرس بوده است و شخص وزیر کار جناب آقای ربیعی در همسوئی با به تعطیلی کشانده شدن این کارخانه، کاری کرد که هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه با گذشت پنج ماه از رای بازگشت بکار کارگران، رای خود را نقض و "به صرف انحلال شرکت" که عملا اقدامی برای دور زدن آرا قانونی این هیاتها بود به ضرر کارگران اقدام به صدور رای کنند
٣- از آنجا که رای جدید هیات حل اختلاف اداره کار قروه مبنی بر قطع رابطه کاری کارگران به صرف انحلال شرکت "قطعی و لازم الاجرا" صادر شده بود و طبق قانون چنین آرائی از لحظه ابلاغ دارای اعتبار قطعی اجرائی می باشند لذا کارگران فولاد زاگرس در روند مبارزه برای دست یابی به خواستهایشان خود را به بیمه بیکاری متصل کردند بدون اینکه این اتصال به بیمه بیکاری به لحاظ قانونی به معنای اختتام قطعی رابطه کاری آنان با کارفرما تلقی بشود. همچنین این کارگران میتوانستند حین تسلیم شکایت به دیوان عدالت، خواهان توقف اجرای رای اخراج هیات حل اختلاف اداره کار قروه شوند (که چنین نیز کرده اند) اما از آنجا که از یک سو احتمال تمام شدن مهلت یکماهه وصل به بیمه بیکاری (با توجه به طول کشیدن رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری) وجود داشت و از سوی دیگر با تمام شدن این مهلت با تعمدی که وزیر کار و اداره کار شهرستان قروه در اخراج کارگران فولاد زاگرس به خرج داده بودند احتمال کار شکنی تعمدانه و عدم وصل انتقام جویانه این کارگران به بیمه بیکاری میرفت لذا کارگران فولاد زاگرس با درایت خود را به بیمه بیکاری متصل کردند بدون اینکه همانطور که اشاره شد چنین وصلی به بیمه بیکاری به لحاظ قانونی به معنای قطعی شدن اخراج آنان به حساب آید
٤- کارگران فولاد زاگرس ضمن وصل به بیمه بیکاری و وقوف بر این نکته که چنین اتصالی به بیمه بیکاری به لحاظ قانونی به معنای نهایی شدن قطع رابطه کاریشان با کارفرما نیست، شکایتی را تسلیم دیوان عدالت اداری کرده اند و مصممانه در پی مبارزه و دادخواهی برای رسیدن به خواست هایشان می باشند. هر چند دسایس مافیای حاکم بر صندوقهای بازنشستگی و وزارت کار با تحمیل شرایط طاقت فرسا بر کارگران فولاد زاگرس موفق به خانه نشین کردن بخشهایی از آنان شده است اما کارگران این کارخانه با سیل شکایت به دیوان عدالت اداری (تا لحظه تنظیم این خبر ١٠٠ شکایت، که همچنان ادامه دارد) و در دستور گذاشتن تجمعات احتمالی، همچنان در پی دست یابی به خواست هایشان هستند. لذا بر خلاف گزارش مبهم و کلی "کارگر فلزکار" که در فحوا، وصل شدن کارگران فولاد زاگرس به بیمه بیکاری را ختم کار کارخانه فولاد زاگرس و کارگرانش اعلام کرده است، چنین نیست. اینکه مبارزه جاری کارگران فولاد زاگرس به کجا ختم شود چندان قابل پیشگوئی نیست اما چیزی که در میان روشن است این است که این کارگران تن به اخراج و تعطیلی کارخانه نداده اند و همه چیز به آخر نرسیده است.

٢٩ شهریور ماه ١٣٩٣

* کارگر فلزکار گزارش می دهد:

پس از دوسال تلاش کارگران فولاد زاگرس قروه تمامی کارگران این کارخانه به بیمه بیکاری فرستاده شدند و تنها کارخانه صنعتی و مادر در این استان تعطیل شد. کارخانه ای که توسط بخش خصوصی اداره می شد و ظرفیت پذیرش بیش از ۵٠٠ کارگر را داشت امروز به انبار متروکه ای تبدیل شده است.میلیاردها وامی که برای این کارخانه پرداخت شده بود به همت سرمایه داری مالی و بانکها محل بازی موشها و گربه ها شده است.تعطیلی این کارخانه بار دیگر نشان داد اعتصاب کارگران بافق برای مخالفت با خصوصی سازی درست و به جا بوده است.استاندار و مسوولین ذیربط به کارگران گفته اند که شما ارتباط کاریتان با کارخانه قطع نشده است و امیدوار باشید که اگر روزی کارخانه بازگشایی شد شما در الویت برای بازگشت به کار هستید.هرچند قبلا کارگران به مسوولین و وزارت کار گفته بودند که باهمکاری کارگران و با تغییر خط تولید به تولید آلیاژ های منگنز بخصوص فرومنگنزمی توان هم سوددهی کارخانه را تضمین کرد و هم با این تغییر تعداد کارگران کارخانه را دو برابر کرد.اما بخش خصووصی دلال از نابودی کارخانه ها و خانواده های کارگری سود بیشتری را بدست خواهد آورد.

****************************

کارگران فولاد زاگرس در پی تسلیم شکایت به دیوان عدالت

اعلام کردند هر جا که لازم باشد دست به اعتراض و داد خواهی خواهند زد

در پی صدور رای اخراج کارگران فولاد زاگرس توسط هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قروه که با تمسک به صرف انحلال شرکت صورت گرفته است این کارگران پس از تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در روزهای ١٨ و ۱۹ مرداد ماه و قول مسئولین مجلس برای پیگیری خواست هایشان، صبح دیروز با ارائه دادخواستی به شعبه دیوان عدالت اداری در شهر سنندج از شرکت فولاد زاگرس و اداره کار شهرستان قروه شکایت کردند.
این شکایت از آن رو مطرح شده است که هیاتهای تشخیص و سپس حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه در همسویی با تبانی مسئولین وزارت کار با کارفرما و بر خلاف مقررات قانونی جاری کشور به "صرف انحلال شرکت فولاد زاگرس" حکم اخراج همه کارگران این کارخانه را در روز ٢٢ مرداد ماه گذشته به آنان ابلاغ کرد. صدور این رای ضد کارگری در شرایطی صورت گرفته است که کارفرما در نامه خود به اداره کار مبنی بر اخراج کارگران، زیان انباشته و عدم امکان ادامه تولید را به عنوان ادله های انحلال شرکت مطرح کرده بود اما علیرغم ادعای زیان انباشته و عدم امکان ادامه تولید از سوی کارفرما، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه در آرا خود بدون اشاره به احراز یا عدم احراز چنین ادعاهایی از سوی کارفرما که میتوانست مبنای قانونی اخراج یا عدم اخراج کارگران قرار بگیرد به "صرف انحلال شرکت" رای به قطع رابطه کاری کارگران فولاد زاگرس با کارفرما دادند. این رویکرد ضد کارگری بدین دلیل از سوی این هیاتها اتخاذ شده است که آنان در آرا سال گذشته خود، موضوع زیان انباشته شر کت و ورشکستگی شر کت را که مورد ادعای کارفرما بود بررسی کرده بودند و بدلیل عدم احراز اینگونه ادعاها از سوی کارفرما رای به بازگشت بکار کارگران شرکت فولاد زاگرس داده بودند به همین دلیل این هیاتها در آرا جدید خود با درز گرفتن اینگونه ادعاها از سوی کارفرما (با هدف تحقق بخشیدن به خواست وزارت کار مبنی بر اخراج کارگران که در تبانی مسئولین این وزارتخانه و کارفرما صورت گرفته بود) رای خود را مبنی بر اخراج کارگران این شرکت به صرف انحلال آن، صادر کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت فولاد زاگرس دیروز با تسلیم دادخواست خود به شعبه دیوان عدالت در شهرستان سنندج ، اعلام کردند تا تحقق حقوق قانونی و حقه خود از پای نخواهند نشست و هر جا که لازم باشد دست به اعتراض و دادخواهی خواهند زد.

۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۳

****************************

کارگران فولاد زاگرس امروز نیز در مقابل مجلس تجمع نمودند

امروز یکشنبه ١۹ مرداد از ساعات اولیه صبح کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برپا نمودند.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تعداد ١٠٠ نفر از کارگران شرکت فولاد زاگرس در پی بی پاسخی وزارت کار و تعطیل بودن مجلس در روز گذشته و سپری کردن شب در محوطه فضای سبز حرم ، امروز از ساعات اولیه صبح برای دومین بار ،در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع نمودند.
بعد از چندین ساعت ایستادگی کارگران و فریاد شعارهایی مبنی بر دولت تدبیر و امید ,کو تدبیر و کو امید و حکومت عدل علی این همه بی عدالتی و ....آقای «احسن علوی» نماینده شهرسنندج و آقای «عبدالوحید فیاضی» نمایند نور، هر کدام جدا جدا به میان کارگران آمدند و درد دلهای آنان را شنیدند و قول دادند که انعکاس دهنده آمال کارگران در مجلس باشند.
در ادامه وقتی مجلسیان متوجه شدند که کارگران با این گفتگوها به تجمع خود پایان نمیدهند از کارگران خواستند تقاضاهای خود را برای هیئت رئیسه مجلس بفرستند که در ادامه این تقاضا، آقای «محسن بیگلری» نماینده شهر سقز و سرپرست مجمع نمایندگان استان کردستان و عضو کمیسیون صنایع مجلس از طرف هیئت رئیسه مجلس، به میان کارگران آمد و با پروین محمدی و دیگر نمایندگان کارگران فولاد زاگرس وارد گفتگو شد و آنان تمامی مشکلات پیش آورده از سوی کارفرما و اداره کار قروه و استانداری کردستان را برای آقای «محسن بیگلری» توضیح دادند و از ایشان خواستند تا مانع انحلال غیر قانونی تنها شرکت تولیدی شهرشان شوندو اداره کار قروه را مجاب نمایند تا جهت بقیه کارگران فولاد زاگرس ،حکم قطعیت انحلال و معرفی به بیمه بیکاری صادر ننماید.
آقای «محسن بیگلری» نیز قول مساعد داد تا امروز در جلسه بعد از ظهر کمیسیون صنایع و معادن مشکلات کارگران را طرح نماید و تمام تلاش خود را جهت احیای این شرکت انجام دهد.
در ضمن نمایندگان کارگران فولاد زاگرس با آقای قادر مرزی نماینده شهر قروه در مجلس نیز به طور تلفنی شکایات خود را طرح نمودند. کارگران در ساعت ١٢.۳٠ به تجمع خود پایان دادند و به شهرشان بازگشتند

١۹ مرداد ۹۳

****************************

کارگران فولاد زاگرس در محل وزارت کار و مجلس تجمع نمودند

صبح امروز ١٨ مرداد ۹۳ حدود ١٠٠ نفر از کارگران فولاد زاگرس بار دیگردر محل وزارت کار تجمع اعتراضی برپا نمودند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح امروز کارگران پس از صدور رای هیئت حل اختلاف اداره کار قروه جهت ۳۵ نفر از همکارانشان مبنی بر تایید انحلال شرکت فولاد زاگرس و معرفی آنان به بیمه بیکاری به تهران آمدند و خواستار پاسخگویی مسئولین وزارت کار شدند
اما مسولین وزارت کار با بی تفاوتی از انحلال یک شرکت و بیخانمان شدن ٢٦٠ خانوار کارگری ,هیچ پاسخی به کارگران نداد و پیشنهاد ادامه رسیدگی به این شکایت را در دیوان عدالت اداری طرح نمود.
اما کارگران با این بیتوجهی ناامید نشدند و برای ادامه اعتراضشان به مجلس شورای اسلامی مراجعه نمودند
ولی با توجه به تعطیل بودن مجلس , کارگران نامه ایی به هیئت ریسه مجلس نوشتند و خواستار رسیدگی به موضوع انحلال و اشتغالشان شدند
این تجمع تا ساعت ١٢.۳٠ ادامه داشت و کارگران در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت که فردا صبح به تجمع خود در مقابل مجلس ادامه دهند
بعد ازاعلام غیرقانونی انحلال کارخانه فولاد زاگرس در تاریخ ٢٦ اسفند ماه ۹٢، کارگران به قصد بازگشت به کار، شکایت نامه‌ای را در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان قروه تنظیم کردند، اما اخیرا این اداره با اعلام حکم قطعی برای ۳۵ نفر از کارگران بجای صدور حکم بازگشت بکار، حکم دریافت مقرری بیمه بیکاری صادر کرده است که به معنی تایید بیکاری کارگران است
از نظر کارگران انحلال این واحد تولیدی «صوری» است و این شهرستان هیچ واحد تولیدی و یا صنعتی دیگری ندارد و این کارگران بعد از بیکاری برای تامین معاش خانواده‌شان دچار مشکلهای فراوانی خواهند شد.
قابل ذکر است که این کارگران از ١٨ تیر ۹٢ با پیگیریهای مصرانه ی خود توانستند جلوی اخراجشان را بگیرند وتمامی حق و حقوشان را تا پایان ۹٢ دریافت نمایند ولی کارفرما بعد از کشمشهای یک ساله با کارگران وارد دسیسه ی دیگری شد و از موضوع انحلال استفاده نمود تا بار دیگر بتواند کارگران را اخراج نماید
متاسفانه اداره کار قروه با توجه به اینکه در سال ۹٢ رای به برگشت به کار این کارگران داده بود و موضوع ورشکستگی را که از طرف کارفرما طرح شده بود باطل دانسته و شرکت فولاد زاگرس را قادر به ادامه فعالیت تولیدی دانسته بود , در رای های امسال خود ,انحلال و ورشکستگی شرکت فولاد زاگرس را مورد تایید قرار داده است که این موضوع کاملا خلاف قانون است.

١٨ مرداد ۹۳

****************************

کارگران فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل اداره کار سنندج زدند

بدنبال اعلام انحلال غیر قانونی شرکت فولاد زاگرس از سوی کارفرما و شکایت کارگران این شرکت به هیئت تشخیص اداره کار شهرستان قروه که با رای این هیئت بر علیه کارگران همراه بود آنان در اعتراض به این رای، شکایتی را در هیئت حل اختلاف اداره کار این شهرستان مطرح کردند اما با گذشت ٢٠ روز از رسیدگی به شکایت این کارگران در این هیئت، هنوز جوابی به آنان داده نشده است.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه در همدستی با کارفرما در پی آن است تا با خرید زمان برای کارفرما فرصت لازم را جهت سند سازی غیر قانونی با هدف نهائی کردن انحلال کارخانه فراهم آورد. به همین دلیل صبح امروز نزدیک به یکصد نفر ار کارگران فولاد زاگرس با عزیمت به شهر سنندج دست به تجمع اعتراضی در مقابل این نهاد زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین اداره کار سنندج طی نشستی با نماینده های کارگران، با اعلام اینکه از موضوع بی اطلاع هستند از کارگران تا آخر تیر ماه فرصت خواستند تا موضوع انحلال شرکت و اعتراض کارگران را مورد بررسی قرار بدهند. در این جلسه همچنین توافق شد تا کمیسیون کارگری برای بررسی شکایت کارگران با حضور نماینده های آنان برگزار شود.

١٧ تیر ماه ۱۳۹۳

****************************

کارگران پروفیل ساوه دو شرط دیگر مورد توافق شان با کارفرما را بدست آوردند

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد پروفیل ساوه طبق تواقق نامه ایی که ٨ تیرماه با کارفرما در میان گذاشته بودند، یکماه از حقوقهای معوقه خود را دریافت کردند.
همچنین بیش از٢٦ نفر از کارگرانی که فرم های کارهای سخت وزیان آور را پرکرده وبیش از ٢٠ سال سابقه داشته وازطرف بازرسی کارمورد موافقت قرارگرفته بودند پس از واریز ۴ درصد هزینه این طرح از طرف کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، مشمول این طرح شده و بازنشست شدند.
اما هنوز تعداد زیادی از کارگران (از جمله شاپور احسانی راد) که شش سال پیش بخاطر تمکین نکردن کارفرما از این قانون (بازنشستگی ٢٠ ساله کارهای سخت وزیان آور) اعتصاب کردند بدلیل کارشکنی کارفرمای پروفیل و اداره کار ساوه از مزایای این طرح محروم هستند و به پرونده شکایت آنها رسیدگی نمی شود لازم به ذکر است در تجمع اعتراضی کارگران در مقابل فرمانداری تعداد زیادی از کارگران که شش سال پیش به ناحق اخراج شده بودند شرکت داشتند و خواهان رسیدگی به مطالبات خود بودند.
لازم به ذکر است این کارگران در تاریخ سوم خرداد الی ٢٠ خرداد ۹۳ با اعتصاب و تجمع و ایستادگی در مقابل فرمانداری ساوه و در محل کار خود توانستند قسمتی از حقوقهای معوقه خود را دریافت کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران این موفقیت را که بواسطه اتحاد ویکپارچگی ودرسایه تصمیمات جمعی بدست آمد، به کارگران نورد پروفیل ساوه تبریک میگوید.

برقرارباد اتحاد وهمبستگی سراسری کارگران ایران

۱٠ تیر ماه ۱۳۹۳

****************************

همزمان با جلسه هیات حل اختلاف،

کارگران فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند

بدنبال صدور رای ابقا بکار کارگران فولاد زاگرس از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه در سال گذشته، مدیریت این شرکت تلاش کرد با عدم تمکین به این آرا و سر دواندن کارگران آنان را وادار به ترک کار و وصل شدن به بیمه بیکاری کند اما با مشاهده مقاومت این کارگران، مدیریت شرکت در آخرین روزهای سال گذشته طی دسیسه ای با هدف دور زدن آرا صادره مراجع قانونی، شرکت را منحل اعلام کرد که این امر با تجمعات اعتراضی کارگران و طرح شکایت از سوی آنان در هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه مواجه شد. کارگران فولاد زاگرس در طول این اعتراضات همچنین خواهان پرداخت کلیه معوقات خود از سوی کارفرما شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال شکایت کارگران فولاد زاگرس هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه روز ٢٨ اردیبهشت با ملزم کردن کارفرما به پرداخت کلیه معوقات کارگران و تایید انحلال شرکت، رای به اخراج و قطع رابطه کاری آنان با شرکت فولاد زاگرس داد که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و آنان در روز ٢۹ اردیبهشت دست به راهپیمائی در سطح شهر سنندج زدند و خواهان پرداخت کلیه معوقات خود و بازگشت بکار شدند. بدنبال این اعتراض قاطعانه و دیگر اعتراضاتی که کارگران فولاد زاگرس مبادرت به آن کردند، کارفرمای این شرکت مجبور به پرداخت کلیه معوقات کارگران در روز ٢٢ خرداد شد و مسئله انحلال شرکت و اخراج کارگران بر اساس شکایتی که آنان به هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه کرده بودند ظهر امروز ٢٨ خرداد ماه در این هیات مورد رسیدگی قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، در این جلسه که توام با حضور مامورین امنیتی در محل اداره کار و تجمع کارگران در مقابل اداره کار شهرستان بود این مامورین ابتدا تلاش کردند با وارد کردن اتهامات واهی به جعفر عظیم زاده که به عنوان نماینده کارگران همراه با دیگر نماینده های آنان در آنجا حضور پیدا کرده بود مانع شرکت وی در جلسه هیات حل اختلاف شوند که با مقاومت وی، بویژه مقاومت قاطعانه کارگران مواجه شدند و نهایتا جلسه هیات حل اختلاف با حضور وی و دیگر نماینده های کارگران برگزار شد. در این جلسه نماینده های کارگران با تاکید بر تلاش کارفرما برای اخراج کارگران که در طول یکسال گذشته به انحا مختلف ادامه داشت، انحلال شرکت را حربه ای از سوی کارفرما برای دور زدن آرا مراجع قانونی با هدف دستیابی به اخراج کارگران اعلام کردند و با استناد به دلایل و مستندات قانونی، خواهان رسیدگی به تخلفات آشکار کارفرما در مورد انحلال شرکت و بازگشت بکار کارگران شدند.

٢٨ خرداد ماه ۱۳۹۳

****************************

کارگران فولاد زاگرس کردستان سه ماه حقوق عقب مانده حود را دریافت کردند

در پی تجمع و راهپیمایی کارگران زاگرس کردستان که در تاریخ ۹۳/٢/٢۹ در شهر سنندج انجام شد و طی نشستی که بین نمایندگان کارگران و فرمانداری درهمان روزانجام گرفته بود وعده پرداخت سه ماه حقوق عقب مانده کارگران در روز سه شنبه (٢٠/۹۳/۳) متحقق شد اگرچه آنها هنوز عیدی و پاداش و مانده مرخصی سال ۹٢ را طلبکار هستند اما به کارگران قول داده شد که تا هفته آینده بقیه مطالبات خود را دریافت خواهند کرد درضمن کارگران بابت ادعای انحلال کارخانه توسط کارفرما، به وزارت کار،تعاون ورفاه اجتماعی، طرح شکایت نمودند که در حال پیگیری است.
لازم به ذکراست که کشمکش و درگیری این کارگران با کارفرما از یکسال گذشته همچنان ادامه داشته است که توانسته اند با مبارزات متحدانه خود از جمله تجمعات مکرر در مقابل مجلس، وزارت کار، اداره کار شهرستان قروه ، اداره کار سنندج، اداره صنایع وفرمانداری سنندج به بخش زیادی از مطالبات خود دست یابند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران موفقیت کارگران زاگرس کردستان ، همدلی و اتحاد آنها را تبریک می گوید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

****************************

تجمع و راه پیمایی اعتراضی کارگران فولاد زاگرس کردستان در سنندج

به گزارش رسیده روز دوشنبه مورخه ی ۹۳/٢/٢۹ تعداد کثیری از کارگران شرکت فولاد زاگرس کردستان (حدود ۱۱٨ نفر) با در دست داشتن پلاکاردی اعتراضی با مضمون "بازگشت به کار ودریافت حقوق های معوقه" اشان، اقدام به اعتراض و راه پیمایی در خیابانهای شهر سنندج کردند. این کارگران برای احقاق مطالبات برحقشان ساعت ۹ صبح همگی در مقابل اداره ی کار و اموراجتماعی سنندج تجمع کردند که بعد از دوساعت زمانیکه پاسخی از مسؤلین اداره ی کار نگرفتند به سمت اداره ی صنایع و معادن و بازرگانی در میدان مادر سنندج راه پیمایی کردند. در پی عدم پاسخگویی مسئولین اداره ی صنایع، کارگران با ادامه ی حرکت اعتراضی خود به سمت استانداری شهر حرکت کردند. در طی مسیر آنان با گذشتن از خیابانهای اصلی و مرکزی سنندج(خیابان فردوسی و خیابان شاهپور و خیابان استانداری) در مقابل استانداری تجمع کردند.
با وجود همراهی خودروهای نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی وحتی لباس شخصی، آنان متحد و منسجم بر خواسته های خود پای فشاری کردند که سرانجام با پیشنهاد مسؤلین استانداری مبنی بر گفتگو و حضور در سالن اجتماعات استانداری موافقت کردند. در طی ٢ ساعت مذاکره با استاندار، وی به کارگران قول داد که تا پنجشنبه ۹۳/۳/۱ عجالتن وعلی الحساب حقوق معوقه کارگران پرداخت شود.
در پایان کارگران متعرض به استاندار اعلام کردند که درصورت محقق نشدن این قولها و وصول مطالبات تا موعد مقرر، حتمن این تجمع و حرکت اعتراضی را به مقابل ساختمان مجلس در پایتخت (تهران) خواهند کشاند. این تجمع در ساعت ۴/۵ عصر به پایان رسید.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۳٠ اردیبهشت ۱۳۹۳

****************************

کارگران فولاد زاگرس با توافق استانداری کردستان برای تشکیل جلسه

شورای تامین استان برای رسیدگی به خواستهایشان به تجمع خود پایان دادند- گزارش تکمیلی

بدنبال تلاش مدیر عامل شرکت فولاد زاگرس در آخرین روزهای سال گذشته برای انحلال شرکت و اقدامات وی در کارخانه از طریق نصب تابلوئی با عنوان شرکت البرز به جای شرکت فولاد زاگرس، کارگران این کارخانه صبح دیروز با تجمع در مقابل اداره کار شهرستان قروه دست به اعتراض زدند و صبح امروز تجمع اعتراضی خود را به مقابل استانداری کردستان کشاندند. در پی این تجمع مسئولین استانداری کردستان با تشکیل جلسه مختصری با حضور نماینده های کارگران و عنوان اینکه استاندار حضور ندارد تلاش کردند بدون رسیدگی جدی به خواستهای کارگران به تجمع آنان پایان دهند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این اقدام از سوی مسئولین استانداری کردستان، ٢٠٠ کارگر فولاد زاگرس بطور متحدانه ای با سر دادن شعار "کار حقوق تجمع حق مسلم ماست" اقدام به بستن خیابان مقابل استانداری کردستان کردند و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند.
بنا بر این گزارش بدنبال این اقدام قاطعانه از سوی کارگران فولاد زاگرس، مسئولین استانداری کردستان ضمن ارجاع کارگران به اخبار استان برای اثبات عدم حضور استاندار، با شرکت معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان و نماینده های کارگران جلسه ای تشکیل دادند. دراین جلسه بار دیگر بحث انحلال کارخانه مطرح شد اما نمایندهای کارگران با دروغین خواندن انحلال کارخانه اعلام کردند ما تمام جوانی مان در این کارخانه سپری شده است و اگر قرار باشد در این سن و سال آواره خیابانها بشویم ترجیح میدهیم خونمان نیز پای کارخانه ریخته شود. در پی این مقاومت از سوی نماینده های کارگران مسئولین استانداری کردستان با تاکید بر بلاتکلیفی وضعیت کارخانه خواهان ارائه پیشنهادات مشخص از سوی کارگران شدند و نماینده های کارگران نیز پیشنهادات زیر را ارائه کردند:
۱- تا تعیین تکلیف وضعیت واگذاری و راه اندازی مجدد کارخانه، شرکت فولاد زاگرس می باید تمامی معوقات ما در سال گذشته را به استثنای سنوات بفوریت پرداخت کند
٢ - ما به هیچوجه حاضر به قطع رابطه کاری با شرکت فولاد زاگرس، تصفیه حساب و اتصال به بیمه بیکاری نیستیم و عدم استفاده ما از بیمه بیکاری در طول شش ماه آینده نباید منجر به محرومیت مان از استفاده از حق بیمه بیکاری بشود.
۳- در ایام بلاتکلیفی ما که حداکثر نباید بیش از شش ماه طول بکشد شرکت فولاد زاگرس می باید بیمه های ما را واریز کند.
۴- مسئولین استان نسبت به تعیین تکلیف فوری وضعیت کارخانه و راه اندازی آن اقدامات لازم را به عمل آورند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال طرح پیشنهادات فوق از سوی کارگران فولاد زاگرس مقرر شد پس از آمدن استاندار (روز سه شنبه) به فوریت تاریخی برای تشکیل شورای تامین استان تعیین و به نماینده های کارگران ابلاغ شود تا با شرکت آنان جلسه شورای تامین استان برای رسیدگی به خواستهای کارگران فولاد زاگرس برگزار شود. کارگران شرکت فولاد زاگرس پس از حصول توافق فوق به تجمع خود در مقابل استانداری کردستان پایان دادند و عازم شهرستان قروه شدند.

١٧ فروردین ماه ۱۳۹۳

****************************

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل استانداری کردستان

صبح دیروز کارگران فولاد زاگرس پس از مراجعه به محل کار خود و تاکید مسئولین کارخانه مبنی بر انحلال آن دست به تجمع در مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند. بدنبال این تجمع رئیس اداره کار شهرستان قروه با دادن نامه ای مکتوب به کارگران اعلام نمود کارخانه منحل شده است و کارگران می باید یا به بیمه بیکاری وصل شوند و یا به طرح شکایت در مراجع قانونی اقدام کنند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این ابلاغیه از سوی اداره کار شهرستان قروه به کارگران فولاد زاگرس آنان تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل استانداری کردستان گرفتند و از ساعت اولیه صبح امروز تجمع خود را در مقابل این استانداری آغاز کردند.
بنا بر این گزارش با آغاز تجمع کارگران فولاد زاگرس مسئولین استانداری کردستان تلاش کردند با اعلام اینکه استاندار در محل نیست کارگران را از ادامه تجمع منصرف کنند اما در پی این اقدام از سوی مسئولین استانداری برای سر دواندن کارگران آنان بطور متحدانه ای اقدام به سر دادن شعار کردند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ١٣) در حالی که نیروهای امنیتی و انتظامی بطور چشمگیری در محل تجمع کارگران حضور پیدا کرده اند کارگران فولاد زاگرس همچنان شعار: "کار حقوق تجمع حق مسلم ماست" را سر میدهند و نماینده های آنان در جلسه ای با شرکت معاون سیاسی استانداری کردستان مشغول مذاکره هستند.

١٧ فروردین ماه ۱۳۹۳

****************************

کارگران فولاد زاگرس پس از دو روز تجمع در تهران به بخشی از مطالبات خود دست یافتند

بدنبال تجمع دیروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار و علیرغم تعهد کتبی کارفرما برای پرداخت ۴ ماه از ٨ ماه دستمزد معوقه این کارگران، از آنجا که آنان هیچ اطمینانی به تعهدات کارفرما نداشتند اعلام کردند تا زمان واریز مبلغ توافق شده به حسابهایشان، به تجمع خود در مقابل وزارت کار ادامه خواهند. بر اساس این تصمیم جمعی، کارگران فولاد زاگرس از صبح امروز بار دیگر تجمع خود را در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی از سر گرفتند و از ساعت ده صبح اقدام به شعار دادن در مقابل این وزارتخانه کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این وضعیت و فشار مداومی که کارگران فولاد زاگرس به مسئولین وزارت کار و کارفرما وارد کردند ساعت ۱/۳٠ ظهر چهار ماه از دستمزد معوقه این کارگران به حسابهایشان واریز شد و آنان پس از چک کردن حسابهای خود به تجمع شان در مقابل وزارت کار پایان دادند و عازم شهرستان قروه شدند.
کارفرمای فولاد زاگرس علیرغم توافق صورت گرفته در استانداری کردستان برای پرداخت معوقات کارگران، تلاش کرد با به گرو گرفتن معیشت این کارگران در شب عید آنان را وادار به تسویه حساب کامل با کارخانه و قطع رابطه کاری کند اما با هوشیاری نماینده های کارگران، کارفرما موفق به رسیدن به اهداف خود نشد و بدنبال آن بحث انحلال شرکت را به پیش کشید و صبح امروز آگهی انحلال کارخانه را در روزنامه اطلاعات درج کرد تا بدینطریق با تقویت شائبه انحلال شرکت در میان کارگران، آنان را در روزهای پایانی سال وادار به تسویه حساب کند. این اقدام تردستانه کارفرمای فولاد زاگرس در شرایطی انجام شده است که وی به لحاظ قانونی قادر به انحلال شرکت نیست و کارگران فولاد زاگرس نیز اعلام کرده اند متحدانه در برابر شگردها و دسیسه های کارفرما ایستادگی خواهند کرد.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس علاوه بر شعارهایی که دیروز در مقابل وزارت کار سر دادند و در گزارش خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران منعکس شد امروز شعارهای دیگری نیز سر دادند: جوابتون همینه، کارگر باید بمیره – مدیر خیانت میکند وزیر حمایت میکند - وزیر بی لیاقت ننگت باد ننگت باد - کار حقوق اعتراض حق مسلم ماست

٢٦ اسفند ماه ۱۳۹٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس فردا صبح نیز در محل وزارت تجمع خواهند کرد- گزارش تکمیلی

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تجمع اعتراضی صبح امروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت که بطور متوالی توام با سر دادن شعار از سوی آنان بود نهایتا طی توافقی کتبی مقرر شد ۴ ماه از ٨ ماه دستمزد معوقه این کارگران تا آخر وقت اداری فردا پرداخت شود.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی که ١۵٠ کارگر فولاد زاگرس تا ساعت ۵ بعد از ظهر در مقابل وزارت کار تجمع کرده بودند سه جلسه برای رسیدگی به خواست این کارگران برگزار شد در این جلسات که جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با ۴ نفر از کارگران فولاد زاگرس بعنوان نماینده های آنان و مدیر عامل کارخانه به عنوان نماینده سهامداران و مسئولین وزارت کار برگزار شد ابتدا مدیر عامل کارخانه تلاش کرد با طرح این پیشنهاد که همه معوقات کارگران را به شرط تصفیه حساب فورا پرداخت میکنیم اخراج کارگران را به پیش برد اما نماینده های کارگران بشدت با این پیشنهاد مخالفت کردند و بدنبال آن جلسه ای بدون حضور نماینده های کارگران با شرکت مدیر عامل کارخانه و سهامداران و معاون کل وزیر کار آقای هفده تن برگزار شد و در ادامه بار دیگر جلسه مشترکی با نماینده های کارگران تشکیل شد و اینبار مدیر عامل کارخانه بحث انحلال کارخانه را به پیش کشید و اعلام کرد من اسناد قانونی انحلال کارخانه را تا ٢٨ اسفند تمام میکنم!!؟؟ و مدیر تسویه در کارخانه مستقر میکنم شما بروید آنجا همه مطالبات خودتان را تصفیه کنید. اما کارگران با اعلام این مطلب که اگر کارخانه واقعا ورشکسته است و قرار است انحلال اش با طی مراحل قانونی طی سه روز به پیش رود و شما مدیر تسویه در کارخانه مستقر کنید چرا در حال حاضر از پرداخت بخشی از معوقات می ترسید. بدنبال این بحث از سوی نماینده های کارگران نهایتا مدیر عامل کارخانه با پرداخت ۴ ماه از دستمزد معوقه کارگران تا پایان وقت اداری موافقت کرد اما کارگران فولاد زاگرس اعلام کردند تا واریز این مقدار از دستمزد معوقه خود به حسابهایشان تهران را ترک نخواهند کرد و فردا صبح نیز در مقابل وزارت کار دست به تجمع خواهند زد.

اخبار مرتبط با تجمع امروز

تجمع کارگران فولاد زاگرس ادامه دارد

در پی تجمع بیش از ١۵٠ نفر از کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی ،ساعت ١١ صبح نمایندگان کارگران آقایان نجفی و عزیزی وا مینی و نوری و جعفر عظیم زاده به جلسه ایی با حضور آقایان ملابیگی ،مدیر عامل و دو تن از معاونین وزارت کار به نامهای منیری و یاوری دعوت شدند تا پیرامون مشکلات پیش آورده شده از سوی مدیریت شرکت وارد مذاکره شوند.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این جلسه تا ساعت ٢.۵ بعدازظهر ادامه داشت و در این حین کارگران در مقابل وزارت کار شعار میدادند اما پس از اتمام جلسه ی مذکور ، نمایندگان به میان کارگران آمدند و گفتند که ملابیگی حاضر به پرداخت مطالبات کارگران نیست و این امر را مشروط به تسویه کامل کارگران از فولاد زاگرس قرار داده است.
اما نمایندگان کارگران و جعفر عظیم زاده در جلسه اصرار نمودند که با وجود رای برگشت به کار هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار قروه تسویه نخواهند کرد ولی اگرفولاد زاگرس در بررسی شورای عالی کار نیاز به اصلاح ساختار داشته باشد حاضر خواهند شد تا ۵٠ درصد مطالبات خود را فعلا دریافت کنند تا به بیمه بیکاری معرفی شوند اما ملابیگی ،مدیر عامل فولاد زاگرس این پیشنهاد را نپذیرفته و نمایندگان به اعتراض جلسه را ترک نمودند و به تجمع کنندگان پیوستند کارگران نیز با شنیدن این اخبار به عصبانیت هر چه بیشتری وزیرکار و ملابیگی را باشعارهایشان زیر سوال بردند.
شعارهای داده شده از این قرار است: دولت تدبیر و امید، کو تدبیر و کو امید - ملابیگی حیا کن ذوب آهن رارها کن - ملا بیگی ننگت باد ننگت باد - وزیر بی اقتدار - نوکر سرمایه
دار، ملابیگی خونخواره، کی حامی این کاره - گرسنه ایم گرسنه، وزیر چرا نشسته این تجمع تا تنظیم این خبر ادامه داشت

در آستانه سال نو، تجمع کارگران فولاد زاگرس درمقابل وزارت کار

کارگران فولاد زاگرس صبح امروز در مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برپا کردند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران فولاد زاگرس با وجود رای هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه بیش از هشت ماه حقوق معوقه طلب دارند کارگران در یک ماه گذشته با مراجعه مکرر به مراجع قانونی، همانند اداره کار و فرمانداری قروه و قولهای مساعد کارفرما در فرمانداری قروه ، تا کنون موفق نشدند مطالبات خود را دریافت کنند
در روز گذشته نمایندگان کارگران فولاد زاگرس جهت پیگیری به وزارت کار در تهران مراجعه نمودند و کارگران وقتی دیدند جواب مناسب به نمایندگانشان نداده اند ، امروز تجمع اعتراضی خود را از ساعات اولیه بامداد یکشنبه ٢۵ اسفند مقابل وزارت کار برپا نمودند
در این تجمع کارگران شعار میدادند که گرسنه ایم ، گرسنه ایم وزیر کجا نشسته و مدیر ما خونخواره - کی حامی این کاره و وزیر بی اقتدار- استعفا استعفا و .... اخبار تکمیلی بعدا ارسال خواهد شد.

٢۵ اسفند ٩٢

****************************

جلسه رسیدگی به مطالبات کارگران فولاد زاگرس از شرکت خان گل بر گزار شد

ساعت ١٠ صبح دیروز اول بهمن ماه هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه جهت رسیدگی به شکایت کارگران فولاد زاگرس از شرکت پیمانکاری خان تشکیل جلسه داد. کارگران شرکت فولاد زاگرس که تا پایان سال ٩١ تحت پوشش شرکت پیمانکاری خان گل در این کارخانه مشغول بکار بودند پس از گذشت نزدیک به ده ماه موفق به دریافت مطالبات خود از این شرکت نشده اند. مسئولین شرکت پیمانکاری خان گل طلب خود از شرکت فولاد زاگرس را بهانه ای برای عدم پرداخت مطالبات کارگران فولاد زاگرس قرار داده اند و تلاشهای تاکنونی کارگران نیز برای دریافت مطالبات شان نتیجه ای در بر نداشته است به همین دلیل این کارگران اقدام به شکایت از شرکت خان گل در اداره کار شهرستان قروه کردند که صبح دیروز جلسه رسیدگی به شکایت آنان برگزار شد.
در این جلسه که اعضای هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه، نماینده شرکت خان گل و جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به همراه ۴ نفر از کارگران به عنوان نماینده کارگران شاکی حضور داشتند توجه هیات تشخیص به اجرای ماده ١٣ قانون کار و تبصرتین آن جلب شد و مقرر گردید رای این هیات بر اساس این ماده قانونی صادر شود.
بر اساس این ماده قانونی چنانچه پیمانکار طرف قرار داد با کارفرمای اصلی، از پرداخت مطالبات کارگران خودداری کند کارفرما راسا مکلف به پرداخت مطالبات معوقه کارگران می باشد. در ادامه این جلسه توافق شد نماینده های کارگران شاکی پس از نشستی با مسئولین شرکت خان گل و شفاف کردن یک به یک ٩ مورد از مطالبات شان، جلسه دیگری از سوی هیات تشخیص اداره کار قروه برای معین کردن مقدار ریالی مطالبات کارگران از شرکت خان گل برگزار شود. این جلسه قرار است یک هفته دیگر برگزار شود.
در حال حاضر و بدنبال اعتراضات مکرر کارگران فولاد زاگرس و صدور رای بازگشت بکار این کارگران از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه، آنان هر روز بر سرکارهای خود میروند و صبح امروز دوم بهمن ماه مقرر شد دستمزدهای معوقه این کارگران از طریق فروش ضایعات چدن کارخانه پرداخت گردد تا تکلیف نهائی واگذاری کارخانه به ذوب آهن اصفهان معین شود. لازم به یادآوری است کارگران فولاد زاگرس از مدتها پیش حکم توقیف ضایعات چدن کارخانه را از مراجع قضائی گرفته بودند اما از آنجا که مراحل قانونی فروش اموال توقیف شده ماهها به درازا میکشید صبح امروز کارگران فولاد زاگرس از طریق موافقت با کارفرما مبنی بر واریز ٧ درصد از محل فروش ضایعات چدن به حساب کارخانه جهت تامین مالی بارگیری و...، و ٩٣ درصد آن به حساب کارگران، زمینه تسریع فروش این ضایعات ر ا جهت دریافت دستمزدهای معوقه خود فراهم کردند.

دوم بهمن ماه ١٣٩٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس دیشب با دریافت بخشی از معوقات خود عازم قروه شدند

بدنبال سه روز اعتراض متحدانه کارگران فولاد زاگرس در تهران، آنان ساعت ۱٠ شب گذشته موفق شدند با ایستادگی قاطعانه در مقابل تمامی سناریوهای آزار دهنده و با به زانو در آوردن مدیر عامل کارخانه و مسئولین وزارت کار، با دریافت بخشی از معوقاتشان عازم شهرستان قروه شوند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال اجرای سه روز سناریوهای مختلف و موثر واقع نشدن استفاده از نیروهای انتظامی به عنوان آخرین حربه بر علیه کارگران فولاد زاگرس، مسئولین وزارت کار از ساعت ١٧ روز گذشته یک بی تفاوتی محضی را نسبت به حضور اعتراضی این کارگران در مقابل وزارت کار در پیش گرفتند و در حالی که این وزارتخانه در حال خالی شدن از کارمندان بود و مامورین انتظامی آن می خواستند دربها را قفل کنند کارگران به داخل محوطه وزارت کار هجوم آوردند و اعلام کردند مطلقا از اینجا تکان نخواهیم خورد.
بنا بر این گزارش بدنبال این وضعیت یکی از مسئولین وزارت کار با حضور در جمع کارگران اعلام کرد تا یک ربع دیگر کارتان انجام میشود و این مسئله نزدیک به سه ساعت به درازا کشید اما کارگران علیرغم سرمای شدید در حالی که خواست شان نیز برای حضور در مسجد وزارت کار بر آورده نشد، همچنان به ایستادگی در محوطه این وزارتخانه ادامه دادند و قاطعانه اعلام کردند محل را ترک نخواهند. در پی این ایستادگی از سوی کارگران معترض فولاد زاگرس، ساعت ٨ شب به آنان اعلام شد پول در حال واریز به حسابهایشان است و آنان را به مسجد وزارت کار هدایت کردند.
مدیر عامل فولاد زاگرس و مسئولین وزارت کار پس از سه روز فریب و آزار کارگران فولاد زاگرس در برابر عزم و اراده این کارگران به زانو در آمده بودند و سه ماه از حقوق معوقه بعلاوه ٢۵٠ هزار تومان علی الحساب را به حساب کارگران واریز کرده بودند. منیری مشاور و مدیر حوزه وزارتی وزیر کار با حضور در میان کارگران و اعلام این خبر تا حدود ساعت ۱٠ شب برای کارگران صحبت کرد و کارگران نیز حرفهایشان را بسیار قاطعانه زدند. یکی از نماینده های کارگران در میان صحبتهای منیری که تلاش میکرد چهره ای بخشنده بر خود بگیرد خطاب به وی اعلام کرد: جناب منیری رسم بر این است که وقتی ما کارگران به حق مان دست پیدا میکنیم و چنین جلسه ای تشکیل میشود از مسئولین تشکر و قدردانی میکنیم اما من میگویم شما ما را سه روز شکنجه و آزار دادید شما همه تان از بالا تا پایین درغگو هستید و...، در ادامه این جلسه یکی دیگر از کارگران نیز ضمن پرداختن به وضعیت شان مسئله افزایش فوری حداقل مزد را به میان کشید و اعلام کرد ما کارگران فولاد زاگرس خواهان افزایش حداقل مزد هستیم و خواهان انعکاس آن در وزارت کار شد. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در این جلسه سایر کارگران نیز قاطعانه و بدون ذره ای تخفیف حرفهایشان را زدند و حوالی ساعت ده شب پیروزمندانه عازم شهر قروه شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت از موفقیت کارگران فولاد زاگرس در سه روز رو درویی آنان با دسیسه های مدیر عامل و وزرات کار و با درود بر عزم و اراده آنان و محکوم کردن آزار این کارگران، به آندسته از نیروهای شریف انتظامی که در مقابل مجلس و وزارت کار با کارگران اعلام همدردی و همبستگی میکردند صمیمانه درود می فرستد و خواهان تحقق فوری تمامی آرا صادره از مراجع قانونی در خصوص خواستهای کارگران فولاد زاگرس می باشد.

هشتم آبانماه ۱۳۹٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس در محاصره نیروهای انتظامی

بدنبال همدستی وزارت کار با مدیر عامل کارخانه فولاد زاگرس برای سر دواندن کارگران این کارخانه و عدم تحقق توافقنامه دیروز، از صبح امروز نیز بارها توافقات متعددی برای پرداخت معوقات این کارگران صورت گرفته اما هر بار این توافقات از طرف وزارت کار و مدیر عامل کارخانه فولاد زاگرس زیر پا گذاشته شده است. به همین دلیل کارگران فولاد زاگرس که از ۳ روز پیش در هوای سرد تهران و بدون امکانات به تنگ امده اند از ساعت ده صبح امروز بطور مرتب در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی در حال شعار دادن هستند اما هر بار در پس هر توافقی بر سر میزان مبلغ پرداختی تعهد شده به کارگران، این توافق از سوی وزارت کار و مدیر عامل کارخانه نقض میشود و آنان بساط دیگری را وسط میکشند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از ساعتی پیش و بدنبال عدم واریز آخرین مبلغ توافقی به حساب کارگران، آنان بار دیگر معترضانه شروع به سر دادن شعار کردند و از آنجا که مسئولین وزارت کار آخرین تلاشهای خود را برای دست خالی فرستادن این کارگران به شهرستان قروه بی نتیجه دیدند نیروهای انتظامی را به محل فرا خواندند و در حال حاضر کارگران فولاد زاگرس در محاصره این نیروها در حال شعار دادن هستند.
کارگران فولاد زاگرس شعار میدهند: وزیر کار استعفا استعفا - وزیر سرمایه دار شرمت باد شرمت باد - وزیر بی اقتدار نوکر سرمایه دار و....
اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار به هرگونه تعرضی به کارگران فولاد زاگرس اعلام میدارد: این کارگران ٨ ماه است حقوقی دریافت نکرده اند، یکی از این کارگران در حالیکه بعلت سختی کار در فولاد زاگرس از پارگی فتق خود در عذاب است و امسال سه فرزندش را بدلیل عدم دریافت دستمزدش نتواسته راهی مدرسه کند، حق اش را میخواهد. کارگری که در این کارخانه بعلت سانحه ناشی از کار یک چشمش را تخلیه کرده اند حق اش را میخواهد، پیرمردانی که نای سر پا ایستادن ندارند و همگی در شرایط غیر قابل تصوری از تامین لقمه نانی برای زنده ماندن ناتوانند حق شان را می خواهند.
همچنین ما مسئولیت مستقیم هر گونه تعرضی به کارگران فولاد زاگرس را متوجه وزیر کار میدانیم و بدینوسیله توجه افکار عمومی را به شرایط مشقت بار کارگران فولاد زاگرس و ستمی که بر آنان روا میشود جلب میکنیم.

هفتم آبانماه ۱۳۹٢

****************************

با تلاش کارفرما برای کم کردن مبلغ پرداختی به کارگران فولاد زاگرس،

آنان از ساعتها پیش در حال شعار دادن در مقابل وزارت کار هستند

بدنبال توافقات صورت گرفته دیروز مابین مدیر عامل فولاد زاگرس، مسئولین وزارت کار و نماینده های کارگران زاگرس برای پرداخت ٦٠٠ میلیون تومان از معوقات آنان، چک این مبلغ صبح امروز از سوی سهامداران شرکت فولاد زاگرس(وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، شستا) صادر شد اما مدیر عامل کارخانه در صدد بر آمد تا بخشی از این پول را برداشت کند و مبلغ کمتری به کارگران بپردازد و همین امر باعث شد کارگران فولاد زاگرس که از اول صبح در انتظار دریافت پول در مقابل وزارت کار بودند از ساعت ده صبح دست به اعتراض بزنند. این کارگران تا دقایقی پیش بطور مرتب در حال شعار دادن در مقابل وزارت کار بودند تا اینکه یکی از مشاورین وزیر کار در میان کارگران حضور پیدا کرد و در حال حاضر(ساعت ۱۴) در حال صحبت در جمع کارگران است.
کارگران فولاد زاگرس شعار میدادند: مدیر ما خونخواره ، کی حامی بیکاره - وزیر بی اقتدار نوکر سرمایه دار- گرسنه ایم گرسنه - و...، این شعارها از ده صبح تا دقایقی پیش بطور مرتب از سوی کارگران معترض فولاد زاگرس سر داده میشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن اقدام مدیر عامل شرکت فولاد زاگرس برای کم کردن از مبلغ پرداختی به کارگران، اعلام میدارد مسئولیت عواقب احتمالی ناشی از تشدید اعتراضات کارگران فولاد زاگرس و پیش آمدن وقایعی غیر مترقبه بطور مستقیم بر عهده وزیر کار می باشد و بدینوسیله خواهان عمل فوری به کلیه توافقاتی است که مدیر عامل فولاد زاگرس در جلسه دیروز وزارت کار متعهد به اجرای ان شده است.

هفتم آبانماه ۱۳۹٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس با تعهد کارفرما مبنی بر پرداخت

دستمزدهای معوقه تا ساعت ٢۴ امروز، به تجمع شان در مقابل وزارت کار پایان دادند

بدنبال دو روز تجمع مداوم کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجس شورای اسلامی، حوالی ظهر امروز این کارگران تجمع اعتراضی خود را به مقابل وزارت کار در خیابان آزادی کشاندند و قاطعانه خواهان حضور مدیریت کارخانه در محل وزارت کار شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، در پی این خواست متحدانه کارگران، مسئولین وزارت کار مدیر کارخانه فولاد زاگرس را به محل این وزارتخانه احضار کردند و طی جلسه ای که با شرکت نماینده های کارگران برگزار شد کارفرما متعهد به اجرای فوری تعهدات صورتجلسه ای شد که به امضای نماینده های کارگران، مدیر عامل شرکت فولاد زاگرس و مدیر کل اداره اشتغال و بیکاری وزارت کار رسید. عین صورتجلسه تعهدات مدیر عامل شرکت فولاد زاگرس به شرح زیر است. در روز دوشنبه مورخ ٩٢/٨/٦ با حضور نماینده گان امضا کننده به ضمیمه پیوست مقرر شد:
١- مدیر عامل کارخانه طی روز جاری نسبت به تحویل یک فقره چک به مبلغ ٦٠٠ میلیون تومان صادر و به جناب آقای یاوری تحویل نماید
٢- سازمان تامین اجتماعی طی روز جاری با صدور دستور به مسئولان تامین اجتماعی نسبت به تایید لیست و تمدید دفترچه تامین اجتماعی اقدام نماید. مدیر عامل متعهد شد لیست بیمه کارگران را به تامین اجتماعی ارسال نماید و مطابق آرا مراجع قانونی اقدام نماید
٣- کارفرما مکلف شد آرای مراجع صاده اداره کار استان را به مرحله اجرا در آورد
۴- مقرر گردید مابه التفاوت میزان رای انشاء شده اداره کار محل(قروه) را حداکثر طی دو ماه آینده تعیین تکلیف نماید
۵- در فاصله ٢ ماه تا تعیین تکلیف مابه التفاوت مبلغ ٦٠٠ میلیون نسبت به راه اندازی کارخانه و مطالبات جاری کارگران اقدام نماید.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران(ساعت ١٦) بدنبال این توافق مراحل اجرای آن در حال حاضر در جریان است و یکی از نماینده های کارگران با بردن لیست ٢١١ کارگر برای تطبیق آن با لیست وزارت کار جهت واریز پول به حساب کارگران می باشد و یکی دیگر از نماینده هایشان نیز ساعت ١٧ طی جلسه ای در سازمان تامین اجتماعی مراحل اجرائی شدن تعهد کارفرما در بند مربوط به دستور العمل سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه های کارگران را پیگیری خواهد کرد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در حال حاضر کارگران فولاد زاگرس به تجمع خود در مقابل وزارت کار پایان داده اند اما همچنان در محل حضور دارند تا کارهای اجرائی نماینده هایشان به پایان برسد. این کارگران اعلام کرده اند تا لحظه واریز پول توافق شده به حساب هایشان همچنان در تهران باقی خواهند ماند.

ششم آبانماه ١٣٩٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس تجمع خود را به مقابل وزارت کار در خیابان آزادی کشاندند

با آغاز دومین روز تجمع کارگران معترض شرکت فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی و علیرغم شعارهای تندی که این کارگران در آنجا سر دادند اما از آنجا که مجلس امروز جلسه علنی نداشت و نمایندگان معددودی در صحن مجلس حضور داشتند کسی پاسخگوی اعتراض شدید کارگران فولاد زاگرس نشد. به همین دلیل این کارگران طی برگزاری یک مجمع عمومی در محل تجمع خود به این نتیجه رسیدند که تجمع خود را به مقابل وزارت کار بکشانند.
بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران فولاد زاگرس بدنبال این تصمیم جمعی عازم محل وزارت کار در خیابان آزادی شدند و پس از دقایقی حضور در مقابل این وزارتخانه و عدم پاسخگوئی مسئولین وزارت کار به خواستهایشان بطور یکپارچه ای اقدام به سر دادن شعار کردند. کارگران شعار میدادند جواب جواب وزیر جواب - گرسنه ایم گرسنه، وزیر کجا نشسته ای و...
بر اساس این گزارش بدنبال این اقدام اعتراضی از سوی کارگران فولاد زاگرس دقایقی آرامش خیابان آزادی در مقابل وزارت کار به هم ریخت و این امر باعث شد تا مسئولین این وزارتخانه در میان کارگران حاضر شوند و از آنان بخواهند تا تجمع خود را به مقابل دفتر مرکزی شرکت فولاد زاگرس بکشانند اما کارگران معترض اعلام کردند باید مدیر عامل و مسئولین شرکت فولاد زاگرس در محل حاضر شوند و به اقدامات اعتراضی خود ادامه دادند. در تداوم این کشمکش مسئولین وزارت کار اعلام کردند ظرف نیم ساعت مدیر عامل فولاد زاگرس در محل حاضر خواهد شد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از حدود نیم ساعت با ورود مدیر عامل شرکت فولاد زاگرس به محل وزارت کار، جلسه ای با شرکت دو تن از کارگران فولاد زاگرس و پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به عنوان نماینده های کارگران تجمع کننده از یک سو و مدیر عامل شرکت فولاد زاگرس و مسئولین وزارت کار از سوی دیگر تشکیل شد و در حال حاضر(ساعت ١٣ ظهر) این جلسه ادامه دارد.
گزارش تکمیلی تجمع کارگران شرکت فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

ششم آبانماه ١٣٩٢

****************************

گزارشهای مرتبط با تجمع اعتراضی دیروز و امروز کارگران فولاد زاگرس

در مقابل مجلس شورای اسلامی، منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران

بدنبال تجمع دیروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی و تعهداتی که مدیر عامل این کارخانه برای پرداخت ٨ ماه دستمزد معوقه کارگران داد اما از آنجا که وی دیروز به وعده خود عمل نکرد کارگران فولاد زاگرس شب را در تهران سپری کردند و از ساعت ٨ صبح امروز بار دیگر تجمع اعتراضی خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی از سر گرفتند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران فولاد زاگرس از لحظه تجمع خود تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ٣٠/١٠ صبح) بطور مرتب در حال شعار دادن هستند اما کسی از سوی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آنان نشده است. خبر تکمیلی این تجمع اعتراضی متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

ششم آبانماه ١٣٩٢

****************************

گزارش تکمیلی تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس

بدنبال تجمع صبح امروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی و تلاشهای نماینده قروه برای ارجاع این کارگران به وزارت صنایع، آنان همچنان به تجمع خود در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه دادند و حوالی ظهر پس از آنکه اقدامی موثر برای رسیدگی به خواست این کارگران صورت نگرفت آنان با تکان دادن نرده های جلوی مجلس بطور یکپارچه ای اقدام به سر دادن شعار کردند. کارگران فولاد زاگرس شعار میدادند: جواب جواب مجلس جواب، یا مرگ یا زندگی - توپ تانک فشفشه، این مجلس کارگر کشه ، مجلس بی اقتدار، نوکر سرمایه دار و...،
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی این اقدام اعتراضی از سوی کارگران فولاد زاگرس، مسئولین مجلس مدیر عامل کارخانه مولا بیگی را به محل احضار کردند و نامبرده به محض رسیدن به آنجا در محاصره خشم کارگران قرار گرفت و برای آرام کردن آنان اعلام کرد: من از رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه مبنی بر بازگشت بکار شما خبر ندارم و...، در ادامه این کشمکش میان کارگران و مدیر عامل کارخانه از آنجا که کارگران هر لحظه خشمگین تر میشدند مامورین بناجار وی را از دسترس کارگران خارج کردند و از آنان خواستند ادامه مذاکره توسط سه تن از نماینده های کارگران صورت بگیرد.
بنا بر این گزارش بدنبال این وضعیت پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با دو تن از کارگران آقایان زاهد مرادی و مرتضی مرادی به عنوان نماینده تجمع کنندگان وارد مذاکره با مدیر عامل کارخانه شدند. در این مذاکره نماینده های کارگران موفق شدند بصورت کتبی و پشت ورقه رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه، وی را متعهد به اجرای کلیه آرا صادره در این رای بکنند. همچنین مدیر عامل کارخانه متعهد شد همانجا در مقابل مجلس چک کلیه معوقات کارگران را جهت پرداخت در طول دو هفته آینده صادر کند اما از آنجا که دسته چک شرکت نزد نامبرده نبود از همانجا طی تماسی با مسئولین کارخانه در قروه از آنان خواست تا دسته چک را به تهران بفرستند. در این مذاکره همچنین مقرر شد از فردا صبح سرویس ایاب و ذهاب کارگران و دستگاه کارت زن کارخانه راه اندازی شود.
بدنبال این توافقات مدیر عامل کارخانه فولاد زاگرس، بدون آنکه کارگران و نماینده هایشان متوجه شوند از درب پشتی مجلس محل را ترک کرد و این مسئله از آنجا که مقرر شده بود وی تا رسیدن دسته چک در محل باقی بماند خشم کارگران را برانگیخت.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این وضعیت نماینده های کارگران از طریق تماس تلفنی پیگیر مسئله شدند و مدیر عامل کارخانه اعلام کرد چک در راه است و تا ساعت ٨ شب میرسد.
کارگران فولاد زاگرس تا لحظه تنظیم این خبر همچنان در مقابل مجلس شورای اسلامی هستند و قاطعانه اعلام کرده اند چنانچه امشب مسئولین شرکت به توافقات صورت گرفته عمل نکنند به تجمع اعتراضی خود در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه خواهند داد و اقدامات اعتراضی خود را تشدید خواهند.
این کارگران علاوه بر خواست دریافت کلیه معوقات خود و واریز حق بیمه هایشان با حساب سازمان تامین اجتماعی، مصرانه خواهان راه اندازی کارخانه هستند. تصاویر تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی بدلیل اشکال فنی در سایت اتحاد، متعاقبا بر روی صفحه فیسبوک اتحادیه به آدرس: www.facebook.com/etehadye قرار خواهد گرفت.

پنجم آبانماه ۱۳۹٢

****************************

از صبح امروز کارگران فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زده اند

علیرغم بارش شدید باران در تهران از ٨ صبح امروز کارگران فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زده اند. این کارگران پیشاپیش اعلام کرده بودند چنانچه کارفرما تن به اجرای آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه ندهد و تولید در این کارخانه را راه نیاندازد اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد.
بدنبال اخراج کارگران فولاد زاگرس از تیر ماه سالجاری به این سو این کارگران بارها دست به تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مسئول زده و همزمان با تسلیم شکایتی به اداره کار شهرستان قروه خواهان پرداخت دستمزد معوقه خود و بازگشت بکار شده اند اما علیرغم این اعتراضات و رای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه، کارفرمای فولاد زاگرس از پرداخت دستمزد معوقه کارگران سرباز زده و با عدم راه اندازی تولید آنان را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی تجمع صبح امروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی نماینده شهرستان قروه با حضور در میان کارگران معترض از آنان خواست تا به تجمع خود در مقابل مجلس پایان دهند و پیگیر خواستهای خود از طریق وزارت صنایع بشوند اما کارگران معترض فولاد زاگرس با اعلام اینکه ریالی پول برای جابجائی و یا بازگشت به شهرستان قروه ندارند خواهان رسیدگی فوری مجلس شورای اسلامی به خواستهای خود شدند و اعلام کردند به تجمع شان در مقابل مجلس ادامه خواهند داد. کارگران فولاد زاگرس ٧ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و در شرایط معیشتی بسیار سخت و طاقت فرسائی زندگی میکنند. کارگران فولاد زاگرس در تجمع امروز خود پارچه نوشته و پلاکاردهایی با مضمون خواستهایشان در دست دارند. این کارگران بر روی پلاکارد بزرگی نوشته اند: "ما کارگران فولاد زاگرس خواهان پرداخت حقوق معوقه ٧ ماهه و اجرای مصوبات کمیسیون اصل نود، رای هیات حل اختلاف و راه اندازی خط تولید کارخانه می باشیم". همچنین پلاکاردهای دیگری نیز با عنوان "ما گرسنه ایم" در دست این کارگران است.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران (ساعت ٩ صبح) رئیس کمیسیون کارگری مجلس(محجوب) نیز با حضور در میان کارگران وعده حل مشکلات آنان را داد. گزارش تکمیلی تجمع اعتراضی امروز کارگران فولاد زاگرس متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

پنجم آبانماه ۱۳۹٢

****************************

یک موفقیت مهم دیگر برای کارگران فولاد زاگرس

هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه رای به ابقا بکار کارگران فولاد زاگرس داد

پس از گذشت بیش از سه ماه از اخراج کارگران فولاد زاگرس، هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه رای به ابقا بکار این کارگران و پرداخت کلیه معوقات آنان داد. قبلا در شهریور ماه سالجاری هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه نیز رای مشابهی صادر کرده بود اما کارفرما با عدم تمکین به رای این هیات، شکایتی را تسلیم هیات اختلاف نمود و بدون ارائه مستنداتی مبنی بر صحت ادعاهایش در مورد تعطیلی کارخانه و ضرر و زیان مالی خواهان ابطال رای هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه شد.
٢٣۵ کارگر فولاد زاگرس ١٨ تیر ماه سالجاری از کار خود اخراج شدند و کارفرما تلاش کرد با همکاری استانداری کردستان و اداره کار بطور غیر قانونی این کارگران را به بیمه بیکاری وصل کند اما کارگران فولاد زاگرس در مقابل خواستهای کارفرما و اداره کار ایستادگی کردند و با برپائی تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مسئول و همچنین تسلیم شکایتی به اداره کار شهرستان قروه خواهان بازگشت بکار و پرداخت کلیه معوقات خود شدند. در این میان ٢۴ کارگر اخراجی تلاشهای کارفرما و اداره کار شده و داوطلبانه به بیمه بیکاری وصل شدند.
بر اساس آرا هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه ٢١١ کارگر اخراجی فولاد زاگرس می باید در کارهای خود ابقا شوند. در رای هیات حل اختلاف، کارفرما مکلف به پرداخت دستمزد کارگران تا زمان صدور رای (دهم مهر ماه) و کلیه معوقات آنان و همچنین واریز بیمه های کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی شده است. هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه رای خود را به اتفاق آرا صادر نموده و با استناد به ماده ١۵٩ قانون کار این رای را قطعی و لازم الاجرا خوانده است.
کارگران فولاد زاگرس بیش از سه ماه مبارزه ای متحد و قدرتمند را به پیش بردند و با ایستادگی در مقابل انواع تهدیدها و فشارهای مختلف اجازه نداند حقوق انسانی شان قربانی بند و بست کارفرما و حامیانش شود. ما با ابراز مسرت فراوان از پیروزی کارگران فولاد زاگرس، این موفقیت را حاصل اتحاد، ایستادگی و عزم و اراده محکم این کارگران میدانیم و آنرا صمیمانه به یکایک این دوستان تبریک میگوئیم.

زنده باد همبستگی و اتحاد کارگران فولاد زاگرس

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ مهر ماه ١٣٩٢

****************************

همزمان با برگزاری جلسه هیات حل اختلاف،

کارگران فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند

ظهر روز چهارشنبه دهم مهر ماه همزمان با برگزاری جلسه هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه، کارگران شرکت فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل این اداره زدند و خواهان تحقق خواستهای خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران جلسه هیات حل اختلاف ادار ه کار شهرستان قروه برای رسیدگی به اعتراض شرکت فولاد زاگرس نسبت به رای هیات تشخیص این اداره تشکیل شده بود. هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه در پی اعتراضات متعدد کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس و سایر نهادهای دولتی و در پی شکایات آنان از کارفرما، رای به ابقا به کار و پرداخت کلیه مطالبات این کارگران داده بود اما کارفرمای شرکت فولاد زاگرس ضمن عدم تمکین به این رای، اعتراض خود را نسبت به آن طی شکایتی به هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه ارائه کرده بود و بر این اساس ظهر روز چهارشنبه این هیات برای رسیدگی به شکایت کارفرما تشکیل جلسه داد. در این جلسه که همگی ۹ نفراعضای هیات حل اختلاف بعلاوه وکیل کارفرما و جعفر عظیم زاده به همراه چند تن از کارگران به نمایندگی از سوی کارگران فولاد زاگرس شرکت کرده بودند اعضای هیات پس از استماع موارد اعتراضی وکیل کارفرما و دفاعیات نماینده کارگران و بحث و شور در کلیه موارد به جلسه خود پایان داد و مقرر شد ظرف روزهای آینده رای مقتضی را صادر کند.
بنا بر این گزارش همزمان با برگزاری جلسه هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه، مدیریت شرکت فولاد زاگرس از آنجا که میدانست کارگران در مقابل اداره کار تجمع کرده اند تلاش کرد بخشی از خاک ضایعات چدنی به ارزش بیش از یکصد میلیون تومان را از کارخانه خارج کند اما دهها تن از کارگران فولاد زاگرس به محض اطلاع از این مسئله بلافاصله با عزیمت به محل کارخانه مانع خروج این مواد از آن شدند.
کارگران شرکت فولاد زاگرس اعلام کرده اند تا رسیدن به خواست خود مبنی بر بازگشت بکار و دریافت کلیه مطالبات معوقه از کارفرما، لحظه ای از پای نخواهند نشست.

۱۱ مهر ماه ۱۳۹٢

****************************

با صدور رای ابقا بکار از سوی هیات تشخیص اداره

کار شهرستان قروه، کارگران فولاد زاگرس به یک موفقیت مهم دست یافتند

پس از نزدیک به دو ماه از اخراج ٢۳۵ کارگر فولاد زاگرس و اعتراضات متحدانه آنان، امروز حکم ابقا بکار این کارگران از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه صادر شد.
بر اساس این حکم کارفرما مکلف شده است تمامی معوقات کارگران فولاد زاگرس را تا پایان مرداد ماه پرداخت و با واریز حق بیمه آنان به حساب سازمان تامین اجتماعی، این کارگران را در کارهای سابق شان ابقا بکار نماید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت فراوان از موفقیت کارگران فولاد زاگرس، این پیروزی را به یکایک این عزیزان صمیمانه تبریک میگوید و آنرا حاصل اتحاد و ایستادگی و عزم و اراده محکم این کارگران برای استیفای حقوق برحق شان میداند.
اما از آنجا که علیرغم این موفقیت و صدور رای ابقا بکار کارگران فولاد زاگرس از سوی هیات تشخیص، احتمال عدم تمکین کارفرما به رای صادره وجود دارد لذا ما کارگران فولاد زاگرس را به حفظ هوشیاری و اتحاد و همبستگی بیشتر فرا میخوانیم و بدینوسیله حمایت قاطعانه خود را از تلاش و مبارزه آنان برای تثبیت رای صادره و اجرای آن اعلام میداریم.

۱۴ شهریور ماه ۱۳۹٢

****************************

کسب یک موفقیت مهم توسط کارگران فولاد زاگرس

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال گذشت بیش از ٢٠ روز از برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت کارگران فولاد زاگرس در هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه و تاخیر در صدور رای از سوی هیات مزبور، صبح امروز بیش از یکصد نفر از این کارگران با عزیمت به شهر سنندج دست به تجمع اعتراضی در مقابل اداره کل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان زدند و خواهان صدور رای هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه در مورد شکایت خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع همزمان با برگزاری یک جلسه خبری با شرکت خبرنگاران رسانه های استانی در دفتر مدیر کل بود.
بنا بر این گزارش، کارگران فولاد زاگرس با مشاهده این وضعیت و علیرغم ممانعت از ورودشان به محل جلسه، در اقدامی اعتراضی با ورود به جلسه خبری مدیر کل، معترضانه خواهان صدور رای نسبت به شکایت خود در هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه شدند. بدنبال این وضعیت مدیر کل و مدیر روابط کار اداره کل وزارت کار در استان کردستان، طی نشستی با کارگران در حضور خبرنگاران به آنان وعده دادند روز سه شنبه هفته جاری رای بازگشت بکار ٢۳۵ کارگر اخراجی فولاد زاگرس و استیفای ۵ ماه دستمزد معوقه آنان از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه صادر خواهد شد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از این جلسه، مدیر روابط کار اداره کل کار استان کردستان با نماینده های کارگران نشستی دیگری برگزار کرد که تا لحظه مخابره این خبر(۱٢/۴٠ ظهر)، جلسه مزبور همچنان ادامه دارد و چنانچه مسائل دیگری با کارگران فولاد زاگرس مطرح بشود متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.
کارگران فولاد زاگرس بطور متحدانه و قاطعانه ای اعلام کرده اند چنانچه هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه اقدام به صدور رای غیر قانونی در مورد شکایت شان بکند دامنه اعتراضات خود را بار دیگر به تهران خواهند کشاند و تا رسیدن به حقوق قانونی خود از پای نخواهند نشست.

دهم شهریور ماه ۱۳۹٢

****************************

کسب یک موفقیت مهم توسط کارگران فولاد زاگرس

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تلاش کارفرمای فولاد زاگرس برای فروش خاک ضایعات چدنی در روز ٢٧ مرداد ماه جاری و ممانعت قاطعانه کارگران از اقدام کارفرما و خواست آنان مبنی بر واریز پول فروش این ضایعات به حساب کارگران، امروز ۳۱ مرداد ماه مبلغ حاصل از مرحله اول فروش این خاک به حساب کارگران فولاد زاگرس واریز شد. همچنین کارگران فولاد زاگرس موفق شدند از صبح دیروز حکم قضائی توقف فروش این ضایعات توسط کارفرما را نیز بدست بر آورند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرو خواست کارگران فولاد زاگرس مقرر شده است مراحل دیگر فروش خاک ضایعات چدنی این کارخانه نیز به حساب کارگران که مدت ۵ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند واریز شود.
لازم به یادآوری است روز ٢٧ مرداد ماه کارفرمای فولاد زاگرس پس از فروش خاک ضایعات چدنی سعی در خروج این مواد از کارخانه داشت که کارگران به محض کسب اطلاع از این مسئله در مقابل کارخانه حاضر شدند و از خروج این مواد جلوگیری کردند. بدنبال این وضعیت بار دیگر کارفرما ساعت ۱٢ شب اقدام به اینکار کرد که باز هم حدود صد نفر از کارگران در همان ساعت ۱٢ شب با حضور در مقابل درب کارخانه مانع خروج مواد شدند و برای ممانعت کامل از اقدامات احتمالی کارفرما شب را همانجا به صبح رساندند و در ادامه این کشمکش که طی چند روز گذشته ادامه داشت موفق شدند هم واریز مبالغ حاصل از فروش خاک ضایعات چدنی را به حساب کارگران بدست آورند و هم حکم قضائی توقف فروش این ضایعات توسط کارفرما را کسب کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت از موفقیت کارگران فولاد زاگرس در جلوگیری از اقدامات کارفرما و موفقیت آنها در واریز مبالغ حاصل از فروش خاک ضایعات چدنی به حساب کارگران، خواهان بازگشت بکار فوری این کارگران و راه اندازی مجدد این کارخانه مهم در استان کردستان است.

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس با حضور شبانه در محل کارخانه از خروج اموال کارخانه جلوگیری کردند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در ادامه کشمکشهای کارفرمای فولاد زاگرس با کارگران اخراجی این کارخانه و خودداری وی از پرداخت ۵ ماه دستمزد معوقه این کارگران و در حالی که شکایت ٢۳۵ کارگر اخراجی فولاد زاگرس در هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه در حال رسیدگی است، کارفرما در ادامه اقدامات خود برای خالی کردن کارخانه از دارائی هایش، اقدام به فروش خاک ضایعات چدنی در شش مرحله و در هر مرحله به مبلغ ١٦٠ میلیون تومان کرد. بر این اساس کارفرما دیروز در پی تحویل اولین محموله به خریدار بود.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اخراجی فولاد زاگرس با شنیدن این فروش بلافاصله در محل کارخانه حاضر شدند و علیرغم تلاش مامورین انتظامی در کمک به کارفرما برای انتقال اولین محموله، مانع انتقال آن از کارخانه شدند و راسا نگهبانانی را در مقابل درب کارخانه مستقر کردند.
بنا بر این گزارش علیرغم این اقدام از سوی کارگران، کارفرمای فولاد زاگرس ساعت ٢۴ دیشب بار دیگر تلاش کرد اولین محموله را از کارخانه بیرون ببرد که با عکس العمل قاطعانه و فوری کارگران مواجه شد بطوریکه ساعت ٢۴ دیشب حدود ١٠٠ نفر از کارگران بلافاصله در مقابل درب کارخانه حضور پیدا کردند و تا صبح امروز در محل ماندند و بدین ترتیب مانع خروج اموال کارخانه شدند.
در ادامه این کشمکش، کارگران فولاد زاگرس موافقت کردند در صورتی که پول هر شش مرحله فروش خاک ضایعات چدنی، قبل از بارگیری به حساب کارگران واریز شود اجازه خارج کردن این ضایعات را از کارخانه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ مرداد ماه ۱۳۹٢

****************************

کارگران اخراجی فولاد زاگرس همزمان با برگزاری جلسه

هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه دست به تجمع در مقابل این اداره زدند

پس از گذشت بیش از یکماه از اعتراضات کارگران اخراجی فولاد زاگرس و شکایت آنها از کارفرما به اداره کار شهرستان قروه، صبح امروز جلسه هیات تشخیص این اداره برای رسیدگی به شکایت این کارگران برگزار شد و همزمان با تشکیل این جلسه کارگران اخراجی فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند و با نصب پلاکاردی بر روی دیوار آن خواهان احقاق حقوق حقه شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، جلسه هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه که از ساعت ۹ صبح با شرکت جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به عنوان نماینده کارگران با همراهی شش نفر از آنان از یک سو و نماینده کارفرما از سوی دیگر و همچنین ناظرینی از اداره کار سنندج و نماینده های کارگری و کارفرمایی استان کردستان برگزار شد شکوائیه کارگران اخراجی فولاد زاگرس را مورد رسیدگی قرار داد و مقرر گردید رای این هیات در وقت مقتضی صادر شود.
در این جلسه نماینده کارفرمای فولاد زاگرس با تعیین شروطی از جمله عدم شکایت کارگران از کارفرما در مراجع ذیصلاح اعلام کرد در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران اخراجی فولاد زاگرس پرداخت معوقات این کارگران بلامانع است و بر این اساس قول پرداخت یکماه از ۵ ماه دستمزد معوقه این کارگران را در طول ده روز آینده داد!؟ اما نماینده کارگران با رد اظهارات نماینده کارفرما و ارائه ادله قانونی مبنی بر محرزیت رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران اخراجی فولاد زاگرس با کارفرما، بر بازگشت بکار این کارگران و پرداخت ۵ ماه دستمزد و دیگر معوقات آنان تاکید نمود و بر این اساس لایحه ای را به هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه تسلیم نمود. در این لایحه کارگران اخراجی فولاد زاگرس با تعیین اولتیماتومی ده روزه برای پرداخت کلیه معوقات خود از سوی کارفرما، بر حق خود مبنی بر ادعای خسارت دیر کرد در پرداخت این معوقات در مراجع قانونی تاکید نمودند و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند. در این جلسه نماینده کارفرما در حالی بر ٢٠ درصد باقی مانده بازسازی کارخانه و وصل کدخدامنشانه کارگران به بیمه بیکاری و سپس به بکار گیری مجدد آنان با همان شیوه کدخدامنشانه تاکید داشت که قبلا کارفرمای فولاد زاگرس در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر فروش کارخانه صحه گذاشته بود.
بنا بر این گزارش، کارگران معترض فولاد زاگرس پس از پایان جلسه هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه و شنیدن گزارش نماینده هایشان از جلسه هیات تشخیص، به تجمع خود در مقابل این اداره پایان دادند و اعلام کردند برای پیگیری مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که مورد بی توجهی مسئولان استانی قرار گرفته است در وقت مقتضی بار دیگر عازم تهران خواهند شد.
رسیدگی به شکایت و تجمع امروز کارگران اخراجی فولاد زاگرس در مقابل اداره کار شهرستان قروه در حالی برگزار شد که این کارگران با تنظیم کیفر خواستی در دادگاه عمومی بخش سریش آباد در پی شکایت از کارفرما در رابطه با نقض عضو ناشی از کار در کارخانه فولاد زاگرس هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۳ مرداد ماه ۱۳۹٢

****************************

نهادهای مسئول در استان کردستان در هماهنگی با کارفرمای فولاد زاگرس درصدد

تحمیل اخراج بر کارگران این کارخانه هستند - همراه با تصویر مصوبه کمیسیون اصل نود و حکم اخراج کارگران

از شروع اعتراضات کارگران اخراجی فولاد زاگرس نزدیک به یکماه گذشت. در این مدت، این کارگران یکروز در مقابل دفتر بیت رهبری و بمدت سه روز در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اخراج خود دست به تجمع زده اند. علاوه بر این کارگران فولاد زاگرس بارها در مقابل اداره کار شهرستان قروه و استانداری کردستان دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شده اند.
این کارگران تا ٢٠ سال سابقه کار دارند، از اول سال تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند و بسیاری از آنان بدلیل شرایط سخت و زیان آور کار دچار لطمات شدید جسمانی شده اند.
در آخرین تجمع کارگران فولاد زاگرس که در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد کمیسیون اصل نود مجلس با برگزاری جلسه ای با شرکت مدیر عامل و سهامداران کارخانه و نماینده های کارگران بر شفاف سازی فروش کارخانه و تعهد خریدار نسبت به حفظ و بکار گیری کارگران صحه گذاشت و اواخر هفته گذشته صورتجلسه کمیسیون اصل نود به طرفین ارجاع شد. با اینحال اداره کار و فرمانداری شهرستان قروه از آنجا که در صورت اخراج کارگر توسط کارفرما و تمایل داوطلبانه کارگر برای به وصل بیمه بیکاری، رابطه کاری اش با کارفرما قانونا پایان یافته تلقی میشود، در تلاشند تا با سر دواندن کارگران، آنان را وادار به وصل به بیمه بیکاری به صورت داوطلبانه و به میل و اراده خود کنند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۹٢ قانون کار در صورت تغییر مالکیت کارخانه ای، تعهدات کارفرمای قبلی در قبال کارگران عینا به کارفرمای بعدی منتقل میشود و چنانچه در این بین وقفه ای چند ماهه در تولید پیش بیاید کارفرما باید با ارئه مدارک لازم به مراجع ذیربط و تصویب آن در شورایعالی کار بمدت معینی که توسط این شورا تعیین میشود کارگران خود را جهت وصل به بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند و پس از پایان مدت تعیین شده، کارگران بر سر کارهای خود بازگردند. اما علیرغم اینهمه صراحت قانونی و نیز تاکید کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اداره کار و فرمانداری شهرستان قروه بعلاوه استانداری کردستان در همدستی با کارفرمای کارخانه فولاد زاگرس بدون طی این مراحل و با تلاش برای وصل داوطلبانه کارگران به بیمه بیکاری در صدد تکمیل سیکل اخراج ٢۳۵ کارگر این کارخانه هستند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از تاریخ ۳۱ تیر ماه که کارگران اخراجی فولاد زاگرس پس از جلسه کمیسیون اصل نود به شهرستان قروه باز گشته اند هر روز در کارخانه حاضر میشوند و دفتر حضور و غیابی را که خود تدارک دیده اند امضا میکنند. این کارگران از آنزمان تاکنون دوبار نیز در مقابل اداره کار شهرستان قروه دست به تجمع اعتراضی زده اند و در آخرین اقدامش شان در حوزه استانی، امروز شکایتی را از کارفرما بدلیل عدم پرداخت دستمزد و اخراج از کار به اداره کار شهرستان قروه تسلیم کردند.
این کارگران اعلام نموده اند در صورت تداوم روش فعلی مسئولین استانی در برخورد به مصوبه کمیسیون اصل نود و عدم پرداخت دستمزدشان از سوی کارفرما، احتمالا بار دیگر تجمعات اعتراضی خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی از سر خواهند گرفت و تسلیم بند و بستهای مسئولین استانی با کارفرما نخواهند شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹٢

مصوبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی    شعارحماسه سیاسی، حماسه اقتصادی بر سر برگ حکم اخراج

****************************

اداره کار و فرماندار قروه درهماهنگی با کارفرمای فولاد زاگرس کارگران این کارخانه را سر می دوانند

بدنبال دو بار تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی و رسیدگی کمیسیون اصل نود به خواستهای این کارگران مبنی بر ابقا به کار و پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه آنان، اداره کار و فرمانداری شهرستان قروه همچنان ٢۵٠ کارگر اخراجی فولاد زاگرس را سر میدوانند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح امروز کارگران فولاد زاگرس پس از عزیمت به کارخانه و امضای دفتر حضور و غیاب با در دست داشتن صورتجلسه کمیسیون اصل نود دست به تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند و خواهان اجرای این صورتجلسه و رسیدگی به خواستهای خود شدند.
بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع اعتراضی نماینده های کارگران به جلسه ای در اداره کار دعوت شدند. در این جلسه رئیس اداره کار شهرستان قروه با دادن جوابهای سربالا به نماینده های کارگران اعلام کرد صورتجلسه کمیسیون اصل نود ارزشی ندارد و شما برای رسیدگی به هر دو مورد از خواستهایتان (دریافت چهار ماه دستمزد معوقه و بازگشت بکار) می باید شکایت کنید و تا ۱٨ مرداد برای ارائه شکایت فرصت دارید.
کارگران فولاد زاگرس از اول سال تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند و از ۱٨ تیر ماه سالجاری از کار خود اخراج شده اند. این کارگران در حال حاضر در شرایط بسیار مشقت بار معیشتی بسر میبرند و تجمعات مکرر آنها در مقابل دفتر بیت رهبری و مجلس شورای اسلامی در تهران نیز توام با وعده و تنظیم صورتجلسه ای در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بوده است.
کارگران فولاد زاگرس پس از پایان تجمع امروز خود در مقابل اداره کار شهرستان قروه اعلام کردند همچنان به اعتراضات خود برای رسیدگی خواستهایشان به ادامه خواهند داد.
بنا بر گزارش دیگری نیز که بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است هفته گذشته فرماندار شهرستان قروه با احضار برخی از نماینده های کارگران آنان را تهدید کرد و به این کارگران اعلام نمود ادامه تجمعات اعتراضی کارگران تبعات امنیتی برای آنان در پی خواهد داشت. بنا بر این گزارش در این جلسه نماینده های کارگران نیز با تاکید بر محق بودن کارگران، اعلام کردند چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

۱۳۹٢ اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱٢ مرداد ماه

****************************

گزارش تکمیلی از تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس

در پی اعتراضات ٢۵٠ کارگر اخراجی فولاد زاگرس که از ۱٨ تیر ماه جاری تاکنون ادامه دارد کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کارفرمای این کارخانه را متعهد به ابقا بکار این کارگران کرد. کارگران اخراجی فولاد زاگرس در حالی امروز برای سومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند که در تجمع هفته گذشته آنان در مقابل مجلس مقرر شده بود کمیسیون اصل نود ساعت ده صبح امروز برای رسیدگی به خواستهای این کارگران تشکیل جلسه دهد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بر این اساس از ساعت ٨ صبح امروز٢٠٠ کارگر اخراجی فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و همزمان پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دو نفر از کارگران فولاد زاگرس به نمایندگی از سوی کارگران در جلسه کمیسیون اصل نود شرکت کردند.
در این کمیسیون که مدیر عامل کارخانه، نماینده های هر یک از سهامداران، نماینده شهر قروه و رئیس کمیسیون کارگری مجلس نیز شرکت داشتند و حدود ۵ ساعت طول کشید این کمیسیون کارفرما را متعهد به توافق زیر کرد:
۱- کارفرما حق تعطیلی فولاد زاگرس و اخراج کارگران را ندارد و کارگران شاغل در آن کارخانه تحت هر شرایطی کارگر فولاد زاگرس به حساب میایند.
٢- در صورت فروش کارخانه اسناد و مدارک فروش باید در اختیار کمیسیون اصل نود قرار گیرد تا برای این کمیسیون محرز شود که خریدار تمامی تعهدات مربوط به کارگران فولاد زاگرس را پذیرفته است. تعهدات خریدار کارخانه در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که خریدار ادله کافی برای راه اندازی کارخانه، گسترش تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران را ارائه نموده باشد.
۳- کارفرما متعهد به پرداخت کلیه معوقات کارگران میشود و می باید تمامی تعهدات خود در مورد آنان را اجرا کند.
۴- از آنجا که در حال حاضر هیچ تولیدی در کارخانه صورت نمیگیرد تا زمان واگذاری کارخانه به خریدار احتمالی، کارفرما می باید ادله های خود را برای توقف تولید به شورایعالی کار ارائه دهد تا این شورا بر اساس آن بیمه مربوط به کارفرمایان را تایید کند تا مبلغ حاصل از دریافت این بیمه به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شود و مابه تفاوت کسری مزد کارگران راسا از سوی کارفرما پرداخت گردد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این توافق نماینده های کارگران در جمع همکاران خود حاضر شدند و پروین محمدی گزارش این توافق را به آنان ارائه نمود و بدنبال آن کارگران فولاد زاگرس با پایان دادن به تجمع شان با بدرقه برخی از کارگران حامی خود در تهران عازم شهرستان قروه شدند.

۳۱ تیر ماه ۱۳۹٢

****************************

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه دارد

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس (ذوب آهن کردستان) که بار دیگر از ساعت ٨ صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده است تا لحظه تنظیم این خبر (۳٠/۱۱) همچنان ادامه دارد و نماینده های آنان پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دو نفر از کارگران کارخانه برای شرکت در نشست کمیسیون اصل نود وارد مجلس شورای اسلامی شده اند. قرار است امروز در نشست این کمیسیون به مسئله اخراج کارگران فولاد زاگرس رسیدگی شود. در این نشست مدیر عامل کارخانه نیز حضور خواهد داشت.
در تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس دویست نفر از کارگران اخراجی این کارخانه شرکت دارند .
گزارش نتایج این تجمع و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اصل نود متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

۳۱ تیر ماه ۱۳۹٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس از صبح امروز بار دیگر تجمع خود در مقابل مجلس شورای اسلامی را از سر گرفتند

کارگران اخراجی کارخانه فولاد زاگرس بنا بر تصمیم قبلی و از آنجا که در تجمعات هفته گذشته این کارگران رسیدگی عملی به خواست هایشان صورت نگرفت از ساعت ٨ صبح امروز ۳۱ تیر ماه بار دیگر تجمع خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی اغاز کردند.
بر اساس وعده ای که در تجمع هفته گذشته به این کارگران داده شد قرار است ساعت ده صبح امروز کمیسیون اصل ۹٠ مجلس شورای اسلامی با شرکت نماینده های کارگران تشکیل جلسه دهد تا به خواست های آنان رسیدگی شود.
٢۵٠ کارگر فولاد زاگرس از ۱٨ تیر ماه جاری از کار خود اخراج شده اند. این کارگران از ان تاریخ در مقابل فرمانداری و اداره کار شهرستان قروه، استانداری و دفتر نماینده ولی فقیه در شهر سنندج و دفتر بیت رهبری و مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به خواست های خود شده اند.
کارگران فولاد زاگرس از اول سالجاری تا کنون دستمزد های خود را دریافت نکرده اند و بخشی از بن کالا و سنوات آنان نیز در سال ۹۱ پرداخت نشده است.
همچنین کارفرمای فولاد زاگرس هزینه بیمه این کارگران را از اول سالجاری واریز نکرده بود که اخیرا اقدام به واریز آن کرده است.
گزارش تکمیلی تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

۳۱ تیر ماه ۱۳۹٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس از فردا به تجمع خود در مقابل اداره کار شهرستان قروه

ادامه خواهند داد و صبح روز دوشنبه دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهند زد

بدنبال وعده رسیدگی به خواستهای کارگران فولاد زاگرس در کمیسیون اصل نود و بازگشت این کارگران به شهرستان قروه، آنان صبح دیروز ٢٧ تیر ماه علیرغم خستگی راه عازم محل کارخانه شدند اما نگهبانی کارخانه از ورود آنان جلوگیری بعمل آورد و بدنبال آن همه کارگران اخراجی فولاد زاگرس دست به تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند و شکایت دیگری را پیرو شکایت قبلی خود به این اداره تسلیم نمودند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تجمع مامورین انتظامی با حضور در محل تلاش کردند کارگران را از ادامه تجمع باز دارند اما آنان حاضر به پایان دادن به تجمع خود نشدند و از رئیس اداره کار خواستند تا فورا به شکایت شان رسیدگی شود اما اداره کار شهرستان قروه رسیدگی به شکایت کارگران را موکول به بعد از رسیدگی به خواست این کارگران در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کرد. کارگران فولاد زاگرس دیروز ساعت ۱۳ ظهر به تجمع خود پایان دادند و صبح امروز جمعه ٢٨ تیر ماه با برگزاری یک مجمع عمومی در پارک شهر قروه بار دیگر بر حضور خود در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه آینده تاکید نمودند و تصمیم گرفتند از فردا تا روز دوشنبه که به تهران میایند به تجمع خود در مقابل اداره کار شهرستان قروه ادامه دهند.
در این مجمع کارگران استفاده از دیگر شیوه های اعتراضی منجمله راهپیمایی همراه با خانواده هایشان در سطح شهر سنندج را در صورت عدم رسیدگی به خواست هایشان در کمیسیون اصل نود مورد بحث قرار دادند و تصمیم گیری نهایی در اینمورد را به پس از روشن شدن تکلیف شان در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی موکول نمودند.
در این مجمع کارگران اعلام کردند: ما سلامتی مان را حین سالها کار از دست داده ایم و حال که کارمان را از دست میدهیم مرگ برایمان مهم نیست.
لازم به یادآوری است علیرغم اینکه کار در کارخانه فولاد زاگرس از جمله مشاغل سخت و زیان آور است با این حال قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه هیچگاه اجرا نشده است و اغلب کارگران آن دچار لطمات شدیدی از ناحیه بینایی، ریه، شنوایی و کمر شده اند.

٢٨ تیر ماه ١٣٩٢

****************************

بعد از ظهر امروز کارگران فولاد زاگرس به تجمع خود در مقابل مجلس

شورای اسلامی پایان دادند - این کارگران تجمع خود را از هفته آینده بار دیگر از سر خواهند گرفت

کارگران معترض فولاد زاگرس(ذوب آهن کردستان) پس از سه روز تجمعات اعتراضی در تهران در مقابل دفتر بیت رهبری و مجلس شورای اسلامی با وعده رسیدگی به خواست هایشان در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و از آنجا که تا صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تعطیل می باشد ساعت ۱٦ بعد از ظهر امروز به تجمع خود پایان دادند. بر اساس توافقی که امروز ما بین کارگران و مسئولین مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ابتدا مقرر شد روز یکشنبه آینده مسئله آنان با حضور نماینده های کارگران در کمیسیون اصل نود مورد رسیدگی قرار گیرد اما سپس طی تماسی با نماینده های کارگران به آنان اعلام شد صبح روز دوشنبه جهت حضور در کمیسیون اصل نود به تهران بیایند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال نامه ۵ بندی کارگران فولاد زاگرس به رئیس مجلس شورای اسلامی، ٢٧ نفر از نماینده های مجلس نیز طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی به خواستهای کارگران فولاد زاگرس در کمترین زمان ممکن و با مساعدت ویژه شدند.
بنا بر این گزارش کارگران فولاد زاگرس در تجمع امروز خود با شعار: جواب جواب، مجلس جواب، خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند و پس از اینکه مسئولین مجلس شرط ورود نماینده های کارگران به مجلس را پایان تجمع اعلام کردند آنان در اقدامی متحدانه به سمت درب ورودی مجلس هجوم آوردند که بدنبال آن و بدون اینکه کارگران به تجمع خود پایان دهند نماینده هایشان به مجلس دعوت شدند. همچنین کارگران معترض فولاد زاگرس در اقدام متحدانه دیگری، ماموری را که قصد دستبند زدن به دستان یکی از کارگران را بدلیل عکاسی از تجمع داشت بشدت مورد یورش قرار دادند و اجازه بازداشت همکار خود را ندادند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران فولاد زاگرس بدنبال کشمکشی که در ساعات آخر تجمع امروزشان بر سر تنظیم صورتجلسه توافقات پیش آمد از آنجا که ساعت پایانی کار مجلس بود و تا روز یکشنبه نیز مجلس شورای اسلامی تعطیل می باشد در همان محل مقابل مجلس با برپایی جلسه مشورتی تصمیم به پایان تجمع خود گرفتند و اعلام کردند صبح روز دوشنبه هفته آینده به همراه نماینده هایشان بار دیگر به تهران خواهند آمد.
این کارگران بعد از ظهر امروز با بدرقه برخی از کارگران حامی آنها در تهران و در حالی که تعدای از آنان بشدت گرما زده و مریض شده بودند عازم شهرستان قروه شدند.

٢٦ تیر ماه ١٣٩٢

نامه ٢٧ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس در حمایت از خواست کارگران فولاد زاگرس
نامه کارگران فولاد زاگرس به رئیس مجلس شورای اسلامی- این نامه به امضای بیش از ١٨٠ کارگر تجمع کننده در مقابل مجلس شورای اسلامی رسیده است

****************************

کارگران فولاد زاگرس همچنان در مقابل مجلس شورای اسلامی هستند

کارگران فولاد زاگرس که از صبح روز ٢۴ تیر ماه در مقابل دفتر بیت رهبری و از صبح دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زده بودند از صبح امروز بار دیگر تجمع خود در مقابل مجلس شورای اسلامی را از سر گرفتند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی که توام با سر دادن شعارهایی از سوی آنان بود نماینده های این کارگران با مسئولین مجلس بار دیگر وارد مذاکره شدند و قرار بر این شد تا مسئله آنان در روز یکشنبه آینده با حضور ٨ نفر از نماینده های کارگران در کمیسیون اصل نود مورد رسیدگی قرار گیرد.
بنا بر این گزارش بدنبال این توافق نماینده های کارگران مسئله را با همکاران خود در میان گذاشتند اما کارگران حاضر به پایان دادن به تجمع خود نشدند و بازگشت خود به شهرستان قروه را منوط به تنظیم صورتجلسه کتبی این توافق و اولتیماتومی مبنی بر ادامه تجمعات شان در صورت عدم رسیدگی به خواست شان در کمیسیون اصل نود کردند. ٢۵٠ کارگر اخراجی فولاد زاگرس خواهان بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود هستند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت ١۴/٢٠ ظهر) تجمع کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد و نماینده های آنان در تلاشند تا توافق امروز و اولتیماتوم کارگران بصورت کتبی صورتجلسه شود تا سپس کارگران تجمع کننده در مورد بازگشت شان به شهرستان قروه تصمیم گیری کنند.
خبر تکمیلی تجمع امروز و ادامه یا پایان تجمع کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد.

٢٦ تیر ماه ١٣٩٢

****************************

کارگران فولاد زاگرس در دومین روز حضورشان

در تهران دست به تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند

بدنبال تجمع دیروز کارگران ذوب آهن کردستان(فولاد زاگرس) در مقابل دفتر بیت رهبری در خیابان پاستور و بی توجهی مسئولین این دفتر به خواستهای کارگران، آنان تا بعد از ظهر دیروز در مقابل این دفتر به تجمع خود ادامه دادند تا اینکه مسئولین دفتر مذکور بناچار با تنظیم نامه ای خطاب به جلالی نظری از مسئولین وزرات کار رسیدگی ویژه و فوری به خواستهای کارگران فولاد زاگرس را به وزارت کار تاکید نمودند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران، کارگران معترض فولاد زاگرس پس از پایان تجمع دیروز خود در مقابل دفتر بیت رهبری از آنجا که رسیدگی عملی به خواست هایشان صورت نگرفته بود شب را در تهران سپری کردند و از ساعات اولیه صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند.
بنا بر این گزارش تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت ١٢/٣٠ ظهر) این کارگران همچنان در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور دارند و نماینده های آنان د ر حال مذاکره با مسئولین مجلس شورای اسلامی می باشند.
کارگران فولاد زاگرس از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و از ١٨ تیر ماه سالجاری از کار خود اخراج شده اند این کارگران اعلام کرده اند تا کسب نتیجه از اعتراض خود همچنان در تهران باقی خواهند ماند و چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود به تجمعات خود در مقابل نهادهای مسئول دولتی در تهران ادامه خواهند داد. کارگران اخراجی فولاد زاگرس خواهان بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود هستند.

   

٢۵ تیر ماه ١٣٩٢

****************************

کارگران ذوب آهن کردستان

تجمعات اعتراضی خود را به مقابل بیت رهبری کشاندند

٢۵٠ کارگر ذوب آهن کردستان که از کارشان اخراج شده اند در ادامه تجمعات اعتراضی خود، از ساعات اولیه صبح امروز با عزیمت به تهران در مقابل دفتر بیت رهبری در خیابان پاستور دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تجمع اعتراضی ۵ نفر از نماینده های کارگران به داخل محل دفتر بیت رهبری دعوت شدند و در آنجا مسئولین این دفتر با عکاسی از چهرهای این نماینده ها به آنان اعلام کردند بساط تان را از اینجا جمع کنید و بروید، ما اینجا کاری برای شما نمیتوانیم انجام بدهیم، بروید جلو مجلس شورای اسلامی و...، بدنبال این وضعیت نماینده های کارگران این مسئله را با همکاران خود در میان گذاشتند اما تا لحظه دریافت این خبر (٣٠/١٢ ظهر) کارگران تجمع کننده حاضر به ترک محل مقابل دفتر بیت رهبری نشده اند.
٢۵٠ کارگر ذوب آهن کردستان که از ١٨ تیر ماه جاری از کار خود اخراج شده اند طی روزهای ١٩ و ٢١ تیر ماه بترتیب در مقابل اداره کار و فرمانداری قروه و سپس در مقابل استانداری کردستان و دفتر نماینده ولی فقیه در شهر سنندج دست به تجمع زده و خواهان دریافت مطالبات معوقه خود و بازگشت بکار شده اند اما همه این نهادها به کارگران ذوب آهن کردستان اعلام کرده اند شما نمیتوانید بر سر کارهایتان برگردید و باید به بیمه بیکاری وصل بشوید.
کارگران اخراجی ذوب آهن کردستان از ١٠ تا ٢٠ سال سابقه کار دارند و به دلیل شرایط سخت و زیان آور کارشان اغلب دچار لطمات شدیدی از ناحیه کمر، شنوایی و ریه هایشان شده اند و تلاشهای آنان در طی سالهای گذشته برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه نتیجه ای در بر نداشته است.
کارگران ذوب آهن کردستان در شرایطی از روز ١٨ تیر ماه از کار خود اخراج شده اند که از اول سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و کارفرما در ابلاغیه خود تاریخ اخراج آنان را ٣١ خرداد قید کرده است. این درحالی است که همه این کارگران تا روز ١٨ تیر ماه بر سر کارهایشان بوده اند. همچنین این کارگران سنوات و بخشی از بن کارگری سال ٩١ خود را نیز دریافت نکرده اند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض ذوب آهن کردستان قصد دارند در صورتیکه امروز جواب درستی به آنان داده نشود همچنان در تهران باقی بمانند و طی روزهای آینده در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مسئول دست به تجمع اعتراضی بزنند. این کارگران با توجه به سابقه بالای کار و نقص جسمانی که در نتیجه کار در ذوب آهن کردستان به آن مبتلا شده اند حاضر به وصل شدن به بیمه بیکاری نیستند و مصرانه خواهان بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود میباشند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۴ تیر ماه ١٣٩٢

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com