افق روشن
www.ofros.com

کارگران صنایع فلزی شماره ١ برای سومین روز متوالی تجمع کردند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          دوشنبه ١٢ دی ماه ١٣٩٠

کارگران صنایع فلزی شماره یک، برای سومین روز متوالی امروز نیز دست به تجمع اعتراضی زدند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران صنایع فلزی شماره یک(شرکت مصنوعات زرین تهران) امروز ١٢ دی ماه از ساعت ٨ صبح تا پایان وقت اداری و برای سومین روز متوالی در خیابان مجاور این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند و با در دست داشتن پلاکاردی خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند. این کارگران که از روز شنبه تجمع اعتراضی خود را آغاز کرده اند دیروز نیز به تجمع خود ادامه داده بودند.
دیروز ١١ دی ماه شورای اسلامی کارخانه به اتفاق مدیران میانی، طی اطلاعیه ای که آنرا بر تابلو اعلانات کارخانه نصب کرده بودند با وعده پرداخت سه ماه دستمزد معوقه کارگران از آنان خواستند بر سر کارهای خود بازگردند و دست از تجمع اعتراضی بردارند. در این اطلاعیه منبع پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران وصول طلبهای کارخانه از شرکتهای طرف قرارداد با صنایع فلزی اعلام شده بود. در مورد پرداخت دستمزد ماههای باقی مانده سال نیز اعلام شده بود این دستمزدها از طریق ایجاد کار با انعقاد قراردادهایی که نیاز به ضمانت و امضای مدیر عامل کارخانه نداشته باشد تامین خواهد شد.
بنا بر این گزارش علیرغم نصب این اطلاعیه از سوی شورای اسلامی کار و مدیران میانی کارخانه، کارگران صنایع فلزی توجهی به آن نشان ندادند و دیروز و امروز نیز به تجمع خود ادامه دادند. در طول سه روز تجمع کارگران صنایع فلزی به جز بازرسین اداره کار که در روز اول تجمع به میان کارگران آمدند هیچ شخص یا نهاد مسئولی به خواستهای این کارگران توجهی نشان نداده اند. ان
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز در آخرین ساعت تجمع کارگران فلزی به آنان اعلام شد برای رسیدگی به خواستهای کارگران نماینده های شورای اسلامی کارخانه فردا برای شرکت در جلسه کمیسیون کارگری استانداری تهران دعوت شده اند.
لازم به یادآوری است کارگران این کارخانه اعتمادی به شورای اسلامی کار ندارند و به همین دلیل نیز به وعده هایی که آنان طی بخشنامه ای به کارگران داده اند توجه نشان نداند و دیروز و امروز نیز به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ دی ماه ١٣٩٠

********

کارگران صنایع فلزی شماره ١ دست به تجمع اعتراضی زدند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دهم دی ماه ١٣٩٠ حدود ٢۵٠ نفر از کارگران صنایع فلزی شماره یک(شرکت مصنوعات زرین تهران) با در دست داشتن پلاکاردی از ساعت ٨ صبح تا ١٦ عصر در خیابان مجاور این کارخانه در منطقه شاد آباد دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران بر روی این پلاکارد نوشته بودند: ما خواهان هئیت مدیره، کار، دریافت سه ماه حقوق معوقه و واریز ٨ ماه بیمه خود هستیم.
بدنبال این تجمع که باعث ترافیک سنگینی در خیابان منتهی به شاد آباد(بازار آهن) شده بود بازرسین اداره کار در میان کارگران حاضر شدند و با وعده پیگیری خواستهای کارگران از آنان خواستند به تجمع خود پایان دهند اما کارگران با اصرار بر تحقق فوری خواستهایشان تا ساعت ١٦ عصر امروز به تجمع خود ادامه دادند.
کارگران شرکت صنایع فلزی شماره یک از مهر ماه امسال هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و مدت ٨ ماه از بیمه های آنان واریز نشده است. این در حالی است که کارخانه از اواخر تیر ماه امسال از سوی مالک قبلی و خریداران جدید آن به حال خود واگذار شده است و هیچیک از آنان از آن تاریخ در کارخانه حاضر نشده اند و تمامی ارتباطات تلفنی خود را نیز قطع کرده اند و فقط یکی دو نفر از مدیران میانی که از قبل جزو کادر امور اداری شرکت بوده اند در کارخانه حضور دارند.
شرکت صنایع فلزی شماره یک، اردیبهشت امسال به خریدارن جدید واگذار شد. این خریداران طی دو ماه اول مالکیت خود بر کارخانه معوقات کارگران را پرداخت کردند و با خرید مواد اولیه طوری وانمود کردند که در حال رونق بخشیدن به کارخانه هستند اما از اواخر تیر ماه تاکنون کارخانه را به حال خود واگذار کرده و کارگران هیچ خبری از آنان ندارند.
بنا بر این گزارش بدنبال پیش آمدن این وضعیت، از اواخر تیر ماه تا کنون نماینده های کارگران با نامه نگاری های متعدد و شکایت به اداره کار اسلامشهر خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده اند اما تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده اند و به همین دلیل امروز با برگزاری تجمع اعتراضی خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم دی ماه ١٣٩٠