افق روشن
www.ofros.com

زمزمه اعتصاب غذای کارگران نورد لوله صفا و اعتراض کارگران کیان تایر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              سه شنبه ۴ آبان ١٣٨٩


عدم پرداخت دستمزد کارگران نورد لوله صفا

و پروفیل ساوه و زمزمه اعتصاب غذا در میان این کارگران

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا از ٢ ماه پیش تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. عدم پرداخت دستمزد این کارگران که تعداد آنان حدود ١٣٠٠ نفر است در حالی از سال گذشته به یک روال در این کارخانه تبدیل شده است که کارخانه لوله و پروفیل ساوه نیز از دو ماه پیش تا کنون دستمزدهای کارگران این کارخانه را که تعداد آنان نیز حدود ١٣٠٠ نفر است، پرداخت نکرده است. لازم به یاد آوری است مالکیت هر دوی این کارخانه ها متعلق به یک نفر است.
بنا بر این گزارش بدنبال عدم پرداخت دستمزدهای کارگران این دو کارخانه، زمزمه اعتصاب غذا در میان کارگران نورد لوله صفا بالا گرفته است و کارگران نورد لوله و پروفیل ساوه نیز اعلام کرده اند که از همکاران خود در کارخانه نورد لوله صفا حمایت خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران اعلام میدارد عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران یک جنایت بر علیه خانواده های کارگری و دزدی آشکار از سوی کارفرمایان از دستمزدهای زیر خط فقر کارگران است و با حمایت از اعتراضات کارگران کارخانه های نورد لوله و پروفیل ساوه و نورد لوله صفا، آنان را برای دست یابی به مطاباتشان به اعتراضات متحدانه فرا میخواند.

----------------

کارگران کیان تایر در اعتراض به وضعیت خود اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه کردند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر با توجه به نبود روزنه ای برای تحقق خواستهایشان تا پایان وقت اداری امروز، از ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه و مشرف به جاده اسلامشهر (روبروی بخشداری چهاردانگه) کردند.
بنا بر این گزارش کارگران خشمگین کیان تایر تمامی پارچه نوشته هایی را که از بیرون و با مضامین تبریک به بخشدار چهاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بیرونی نرده های کارخانه نصب شده بود پایین کشیده و آنها را نیز آتش زدند.
همزمان با اعنراض کارگران در محل کارخانه، نماینده های آنان نیز از ساعت ١١ صبح عازم وزارت صنایع شدند و در جلسه ای که برای رسیدگی به خواستهای این کارگران تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این جلسه ابتدا مسئولین وزارت صنایع تلاش کردند با یادآوری این نکته که خیلی از کارگران ١٧ ماه است حقوق نگرفته اند و صدایشان در نمی آید نماینده های کارگران کیان تایر را تحت فشار قرار بدهند اما این نماینده ها قاطعانه اظهار داشتند: این مایه افتخار شماست که ١٧ ماه دستمزد کارگران را ندهید و آنها را گرسنه نگه دارید، اما ما خواهان روشن شدن تکلیف خود و پرداخت دستمزدهای معوقه مان هستیم و اگر به خواستهای کارگران کیان تایر رسیدگی نشود آنان فردا همینجا در مقابل وزارت صنایع دست به تجمع خواهند زد و ما مسئولیتی در این زمینه نداریم.
بدنبال این اظهارات از سوی نماینده های کارگران کیان تایر، مسئولین وزارت صنایع اعلام کردند ۵ میلیارد تومان وام آماده پرداخت به کارخانه کیان تایر است و بزودی این وام پرداخت خواهد شد. در ادامه این جلسه کارفرمای کیان تایر نیز وعده داد تا آخر امشب ۵٠ درصد باقی مانده دستمزد شهریور ماه کارگران به حساب آنان واریز خواهد شد و طی چند روز آینده چهل تن مواد اولیه نیز وارد کارخانه خواهد شد.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کاگران ایران، با توجه به توافقی که امروز در وزارت صنایع میان نماینده های کارگران و کارفرما و مسئولین این وزارتخانه صورت گرفته است کارگران کیان تایر اعلام کرده اند چنانچه فردا توافقات صورت گرفته عملی نشود از پس فردا سه شنبه چهارم آبانماه اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دوم آبانماه ماه ٨٩