افق روشن
www.ofros.com

بدنبال گذشت یکسال و نیم مبارزه کارگران پتروشیمی ها

انعقاد قرارداد مستقیم با هزاران کارگر صنایع نفت و پتروشیمی به اجرا در آمد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        دوشنبه ١٣ خرداد ١٣٩١

اتحاد و همبستگی ضامن پیروزی ما کارگران است

بدنبال گذشت یکسال و نیم از مبارزه و اعتصاب کارگران پتروشیمی های ماهشهر و بخشنامه وزارت

نفت در روز دهم خرداد ماه سالجاری، انعقاد قرارداد مستقیم با هزاران کارگران صنایع نفت و پتروشیمی به اجرا در آمد

پس از گذشت ١٨ ماه از شروع مبارزات کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ماهشهر، روند حذف شرکتهای پیمانکاری در صنایع نفت و پتروشیمی به سرانجام رسید و انعقاد قرارداد مستقیم با هزاران کارگر پیمانکاری در این صنایع به اجرا در آمد.
خواست انعقاد قرارداد مستقیم و حذف شرکتهای پیمانکاری از سال ١٣٨٩ در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و دیگر مجتمع های پتروشیمی در منطقه ماهشهر به یک خواست اصلی تبدیل شد اما این خواست با مخالفت مسئولین پتروشیمی ها مواجه گردید. به همین دلیل این کارگران در اواخر اسفند ١٣٨٩ دست به یک تجمع اعتراضی بزرگ زدند و سپس با آغاز سال ١٣٩٠ اقدام به سازماندهی و انجام دو اعتصاب بزرگ و قدرتمند در فرودین ماه و سپس مهر ماه همانسال کردند. در این اعتصابات کارگران اکثریت پتروشیمی های منطقه ماهشهر شرکت داشتند. شش هزار کارگر پیمانکاری پتروشیمی بندر امام متحدانه و با عزمی راسخ پیشتاز و پیشگام این اعتصابات بودند. این دو اعتصاب گسترده زمانی بیش از پیش به بار نشست که رهبران این کارگران برای روز ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٠ فراخوان اعتصاب دیگری را دادند. این فراخوان بطور گسترده ای در تمامی پتروشیمی ها پخش شد و در تابلوی اعلانات نصب گردید. اما این اعتصاب با وعده های جدی تر مسئولین پتروشیمی ها انجام نگرفت و از این تاریخ وزارت نفت تلاش کرد با ارائه طرحهای مختلفی مسئله حذف شرکتهای پیمانکاری را با صورتی به جز آنکه کارگران میخواستند(انعقاد قرارداد مستقیم) به پیش برد اما همه این طرحها از سوی کارگران رد شد و نهایتا وزارت نفت در مورخه ١٠/٣/٩١ با صدور بخشنامه ای با عنوان "فوری" مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کلیه کارکنان و کارگران پیمانکاری در تمامی سطوح و سوابق کاری، روند تن دادن به خواست کارگران را آغاز کرد. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور این بخشنامه روند عملی اجرایی شدن انعقاد قرارداد مستقیم با دهها هزار کارگر پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی از اوایل تیر ماه سال جاری آغاز شد. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در حال حاضر هزاران کارگر در این صنایع در رسته های ذیل در استخدام مستقیم وزارت نفت و صنعت پتروشیمی قرار گرفته اند:
١- کلیه کارگران و کارکنان فوق دیپلم و لیسانس و به بالا با سابقه ١ سال کار تا مورخه ١/١١/ ١٣٩٠ با مدرک تحصیلی مرتبط با شغل شان
٢- کلیه کارگران و کارکنان فوق دیپلم و لیسانس و به بالا، با سابقه ١ سال کار تا مورخه ١/١١/ ١٣٩٠ ، با مدرک تحصیلی غیر مرتبط با شغل شان با درجه شغلی یک مقطع پایین تر از سطح تحصیلاتشان
٣- کلیه کارگران و کارکنان با مدرک دیپلم با سابقه ١٠ سال کار
لازم به یاد آوری است تاریخ انعقاد قرارداد مستقیم با این دسته از کارگران، اول فروردین ماه سال ١٣٩١ قرار داده شده است و این کارگران و کارکنان مطالبات مشمول قرارداد مستقیم را از اول سال ٩١ دریافت خواهند کرد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در حال حاضر شرکتهای پیمانکاری در صنایع پتروشیمی دولتی در منطقه ماهشهر عملا بر چیده شده اند و کارگران سایر سطوح این شرکتها نیز که انعقاد قرار داد مستقیم با آنان به اجرا در نیامده است بدون حضور پیمانکار در سمتهای خود مشغول بکار هستند و روند اجرایی شدن انعقاد قرارداد مستقیم با آنان در حال انجام است. بنا بر این گزارش امروز ١٢ شهریور ماه لیست و نامه مربوط به کارگران با مدرک دیپلم دارای 8 سال سابقه کار نیز جهت انعقاد قرارداد مستقیم به وزارت نفت ارسال شد.
دستاورد پیروزی قاطعانه کارگران صنایع پتروشیمی منطقه ماهشهر، امروز شامل حال دهها هزار کارگر پیمانکاری این صنعت و وزارت نفت شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران این پیروزی بزرگ را نتیجه اتحاد و همبستگی کارگران شرکتهای پیمانکاری منطقه ماهشهر، بویژه کارگران پیمانکاری پتروشمی بندر امام و حاصل درایت رهبران آنان میداند و درودهای صمیمانه خود را نثار یکایک این کارگران و اتحاد و همبستگی آنان میکند.
پیروزی کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ماهشهر یک پیروزی بزرگ و گامی مهم برای طبقه کارگر ایران در راستای دستیابی ما کارگران به مطالبات مان است. بی تردید پیروزهای بزرگتر ما برای خلاصی از وضعیت مشقت بار کنونی در گرو اتحاد و همبستگی سراسری طبقه کارگر ایران قرار دارد.

زنده باد کارگران صنایع پتروشیمی منطقه ماهشهر

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ شهریور ماه ١٣٩١

***********

پس از بیش از یکسال کشمکش و مبارزه و اعتصاب، کارگران پیمانکاری

مجتمع های های پتروشیمی دولتی در منطقه ماهشهر بطور قاطعانه ای به مطالبات خود دست یافتند

پس از گذشت بیش از١۵ ماه از آغاز مبارزات کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر، وزارت نفت طی بخشنامه ای با عنوان "فوری" به مدیران مجتمع های پتروشیمی دولتی در منطقه ماهشهر، دستور انعقاد قرار داد مستقیم با این کارگران را در تمامی سطوح و سوابق کاری صادر کرد.
بدنبال تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ماهشهر در اواخر اسفند ماه ١٣٨٩ و سپس دو اعتصاب بزرگ و قدرتمند از سوی این کارگران در ماههای فروردین و مهر ماه سال نود، وزارت نفت طرحهای مختلفی از جمله ایجاد تعاونی و انعقاد قرارداد مستقیم با بخشهایی از کارگران با مدارک تحصیلی بالا را در دستور گذاشت اما کارگران به این طرحها تن ندادند و به همین دلیل فراخوان اعتصاب دیگری را در روز ٢٣ بهمن ماه سال نود دادند. این اعتصاب با وعده های مسئولین پتروشیمی ها انجام نگرفت، اما کشمکش میان کارگران شرکتهای پیمانکاری و مسئولین پتروشیمی ها به پایان نرسید و انواع طرحهایی که در مقابل این کارگران قرار داده شد هر کدام به نوعی به بن بست خوردند و نهایتا وزارت نفت بخشنامه ای را با عنوان "فوری" مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کلیه کارکنان و کارگران پیمانکاری در کلیه سطوح و سوابق کاری در ١٠/٣/٩١ به تمامی مدیران پتروشیمی های دولتی در منطقه ماهشهر ابلاغ کرد. این بخشنامه پس از چند روز از تاریخ ابلاغ آن در اختیار کارگران قرار گرفت. لازم به یادآوری است این بخشنامه فقط مشمول کارگران با سابقه زیر یکسال نمیشود. کارگران با سابقه زیر یکسال در این پتروشیمی ها اغلب در کارهای پروژه ای و موقت مشغول بکار هستند.
بر اساس این بخشنامه مدیران پتروشیمی های دولتی در منطقه ماهشهر می باید تا مورخه ٢۵/٣/١٣٩١ لیست تمامی کارگران و کارکنان شرکتهای پیمانکاری را برای انعقاد قرارداد مستقیم در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه لیست از تمامی کارگران و کارکنان شرکتهای پیمانکاری برای انعقاد قرار داد مستقیم در حال انجام است و قرار است کارتهای تردد کارگران از اول تیر ماه سالجاری راسا توسط خود پتروشیمی ها صادر شود و کارگران با این کارتها تردد کنند. اسامی تعدای از شرکتهای پتروشیمی دولتی در منطقه ماهشهر عبارتند از: پتروشیمی بندر امام - شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی - شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی - شرکت کالای پتروشیمی- پتروشیمی بوعلی سینا - پتروشیمی اروند - ره آوران فنون پتروشیمی و پتروشیمی های تندگویان، فجر و خوزستان.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ خرداد ماه ١٣٩١

***********

پیام تبریک به کارگران پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی در منطقه ماهشهر

دوستان و همکاران! شما پس از دو اعتصاب بزرگ و بیش از یکسال کشمکش و ایستادگی برای رسیدن به خواستهایتان در یک قدمی تحقق کامل مطالبات خود هستید و اینک بخشنامه انعقاد قرارداد مستقیم، بدون اما و اگرهایی که در یکسال گذشته پیشاروی شما قرار داده شد بر روی میز مدیران پتروشیمی هاست.
شما کاری بزرگ را پیش بردید و تا به همینجا موفق به در هم شکستن غول امپراطوری شرکتهای پیمانکاری از چرخه شرایط کار خود شدید. این یک پیروزی برای شما و برای طبقه کارگران ایران است.
ما کارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران این پیروزی را به یکایک شما دوستان عزیز در مجتمع های پتروشیمی منطقه ماهشهر صمیمانه شادباش میگوئیم و همچنان با قوت قلب بیشتری در کنار شما و بویژه همکارانمان در پتروشیمی های خصوصی خواهیم بود. کارگران پیمانکاری پتروشیمی های خصوصی همکاران و هم طبقه ای های ما هستند. بی تردید حمایت ما و شما و عموم کارگران ایران از این کارگران برای حذف شرکت های پیمانکاری، تثبیت کننده پیروزی امروز شما در مجتمع های پتروشیمی دولتی خواهد بود.

زنده باد همبستگی سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ خرداد ماه ١٣٩١