افق روشن
www.ofros.com

تعویق اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی های ماهشهر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    یکشنبه ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٠

قرار است طی روزهای آینده پاداش نفت این کارگران پرداخت شود

کارگران پیمانکاری پتروشیمی های ماهشهر اعتصاب خود را به تعویق انداختند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال طرح مسئله پرداخت پاداش نفت سالیانه کارگران پیمانکاری پتروشیمی های ماهشهر، این کارگران طی جلسه ای که دیروز در محل ناهار خوری برگزار کردند توافق نمودند اعتصاب خود در اعتراض به عدم اجرای بخشنامه ضرب العجل هیئت وزیران مبنی بر بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری را به تعویق بیاندازند.
کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع های پتروشیمی ماهشهر در روز ١٨ بهمن ماه و پس از بن بست مذاکرات خود با رئیس امور اداری پتروشیمی بندر امام تصمیم به اعتصاب گرفته بودند و اطلاعیه شماره چهار خود مبنی بر شروع اعتصاب در روز ٢٣ بهمن ماه را نیز پخش کرده بودند اما با قوت گرفتن پرداخت پاداش نفت سالیانه به این کارگران، آنان روز ٢١ بهمن ماه و همچنین دیروز در نشستی در ناهار خوری تصمیم به عدم آغاز اعتصاب گرفتند.
یکی از کارگران در مجتمع های پتروشیمی های ماهشهر به سایت اتحاد اظهار داشت: ما از خواست خود مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم و اجرای مصوبه دولت برای بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری مطلقا عقب نشینی نخواهیم کرد اما بدلیل پرداخت پاداش سالیانه نفت و توافقی که در میان خود به آن رسیدیم اعتصاب را به تعویق انداختیم اما چنانچه این خواست بر حق ما و مصوبه دولت اجرا نشود از پای نخواهیم نشست.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از آنجا که قرار بود اعتصاب در مجتمع های پتروشیمی ماهشهر با تجمع کارگران در پارکینگ اتوبوسها (درب شماره ۴) آغاز شود امروز و علیرغم تصمیم قبلی کارگران مبنی بر عدم شروع اعتصاب، این محل بشدت زیر کنترل مامورین حراست قرار گرفته بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٠

******************

کارگران پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی:

از صبح روز یکشنبه ٢٣ بهمن ماه متحد و یکپارچه دست به اعتصاب خواهیم زد

کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بند امام و پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اعلام کرده اند در اعتراض به عدم برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری از صبح روز یکشنبه ٢٣ بهمن ماه دست به اعتصاب نامحدودی خواهند زد.
بنا بر بخشنامه هیئت دولت کلیه شرکتهای پیمانکاری بر اساس ضرب العجلی می باید تا مورخه ١٦/١١/٩٠ برچیده میشدند. اما مدیریت پتروشیمی های بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی با بهانه های مختلف زیر بار خواست کارگران نرفته اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، طی روزهای گذشته نماینده های کارگران شرکتهای پیمانکاری بندر امام و دیگر پتروشیمی ها در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، پیگیر خواست خود و اجرای مصوبه دولت مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری بر اساس ضرب العجل دولت بوند که نهایتا روز ١٨ بهمن ماه ظریف کار مدیر عامل پتروشیمی بندر امام، نماینده های کارگران را به آقای حیدری رئیس امور اداری جهت تعیین تکلیف خواست کارگران و بخشنامه دولت ارجاع داد.
پس از مراجعه نماینده های کارگران به حیدری و مذاکراتی که انجام شد وی اظهار داشت: ماهیت کار کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندرامام، همگی از نوع حجمی هستند و کلیه پیمانکارانی که در پتروشیمی بندرامام کار میگیرند و با پتروشیمی قرارداد می بندند، تمامی نفرات خود را از بیرون همراه خود وارد می کنند و پس از پایان قرارداد، آنها را مجددا یا با خود از شرکت می برند و یا اخراج می کنند و به همین دلیل این کارگران مشمول بخشنامه دولت نمی شوند. این درحالی است که بر خلاف اظهارات حیدری و طبق مدارک مستند و قانونی، تمامی کارگران شاغل در پتروشیمی بندرامام و دیگر پتروشیمی ها، همگی از ١۵ الی ٢٠ سال سابقه کار مستمر و تعریف شده ی معین در این پتروشیمی ها دارند و در طول سالهای گذشته این فقط و فقط پیمانکاران بوده اند که عوض شده و آمده اند و رفته اند و کارگران بطور ثابت بر سرکارهای معین و تعریف شده خود باقی مانده اند و بطور مستمر و لاینقطع از حقوقهای آنان بیمه و مالیات کسر شده و لیست پرداخت مستمر بیمه و مالیات آنان در سازمان تامین اجتماعی و اداره دارائی موجود است.
بنا بر این آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم ارائه مستندات لازم از سوی کارگران به رئیس امور اداری پتروشیمی بندر امام و مذاکرات مفصل نماینده های کارگران با مسئولین پتروشیمی ها، نهایتا این مذاکرات به نتیجه ای نرسید و کارگران بطور متحدانه ای تصمیم به آغاز اعتصاب از رو یکشنبه ٢٣ بهمن ماه گرفتند. قرار است در این روز کلیه کارگران پتروشیمی بندرامام و منطقه ویژه اقتصادی در اقدامی هماهنگ و یکپارچه دست از کار کشیده و اعتصابی گسترده و سراسری را آغاز کنند .
بر اساس اطلاعیه شماره ۴، که کارگران در پتروشیمی های ماهشهر منتشر کرده اند این اعتصاب قرار است از ساعت ٣٠/٨ صبح روز یکشنبه از محل پارکینک اتوبوسها (درب شماره ۴) و با تجمع کارگران آغاز شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٠ بهمن ماه ١٣٩٠