افق روشن
www.ofros.com

کارگران نورد لوله صفا در اعتراض

به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        دوشنبه ٢٨ آذر ماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا از شب گذشته تا ظهر امروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند. این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند.
بنا بر این گزارش در پی این اعتصاب مسئولین کارخانه با حضور در میان کارگران اعلام کردند وضعیت از اینهم بدتر خواهد شد و کارگران از این پس باید خود را برای عدم دریافت دستمزدهایشان تا مدت شش ماه آماده کنند. بدنبال این صحبتها از سوی یکی از مسئولین کارخانه یکی از کارگران با اعتراض فریاد کشید: من اینجا هر روز یک وعده ناهار گرم میخورم اما همسر و فرزندانم این ناهار نیز گیرشان نمیاید و با این وضعیت چاره ای جز خودکشی ندارم. یکی دیگر از کارگران نیز به یکی از مدیران کارخانه که اعلام کرد من نیز حقوقم را نگرفته ام با اعتراض اظهار داشت: تو حقوقت را میگیری تا ماشینت را دو تا کنی اما من دستمزدم را میخواهم تا بتوانم زنده بمانم.
کارگران اعتصابی تصمیم داشتند در صورت مقاومت کارفرما در عدم پرداخت دستمزدهایشان در مقابل فرمانداری ساوه دست به تجمع بزنند اما نهایتا مسئولین کارخانه به کارگران اعلام کردند امشب نفری هفتاد هزار تومان به حساب شان واریز خواهد شد و باقی مانده دستمزد یکماه، فردا به کارگران پرداخت خواهد شد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم اینکه کارگران ظهر امروز به اعتصاب خود پایان دادند اما از آنجا که تا لحظه مخابره این خبر پولی به حساب آنان واریز نشده است و معلوم نیست که کارفرما فردا به وعده خود مبنی بر پرداخت کامل یکماه از دستمزدهای معوقه کارگران عمل کند احتمال اعتصاب مجدد و اعتراضات گسترده تر از سوی کارگران کارخانه نورد لوله صفا وجود دارد.
کارخانه های نورد لوله صفا و کارخانه نورد لوله و پروفیل ساوه در شهرستان ساوه هر کدام با حدود ١٢٠٠ کارگر متعلق به یک کارفرما هستند و کارگران هر دو کارخانه بمدت چهار ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.
لازم به یادآوری است مسئله عدم پرداخت دستمزد کارگران در شهرستان ساوه بویژه در کارخانه های شهر صنعتی کاوه طی هفته های گذشته منجر به اعتصابات متعددی شده است منجمله حدود دو هفته پیش کارگران کارخانه چینی سپیدار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند و سپس در مقابل فرمانداری تجمعی اعتراض آمیز برگزار کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٣٠ آذر ماه ١٣٩٠