افق روشن
www.ofros.com

کشمکشهای کارگران و مدیریت پتروشیمی بندر

... امام، در صنایع شیمیائی چه می گذرد و اخراج سازی کارگران در پروژه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        پنجشنبه ٣٠ تیرماه ١٣٩٠

کشمکشهای کارگران و مدیریت پتروشیمی بندر امام

بدلیل تلاش کارفرما برای به تعویق انداختن عمل به وعده های داده شده

بدنبال اعتصاب گسترده و متحدانه کارگران پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرکه در فروردین ماه سال جاری با خواست محوری حذف شرکتهای واسطه ای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم از پتروشیمی بندرامام آغاز واکثر پتروشیمی های منطقه را دربرگرفت، طبق توافقات کارگران با مدیریت پتروشیمی بندرامام ومقامات مسئول دولتی منطقه، مقررگردید دریک مهلت سه ماهه به خواسته های کارگران پاسخ داده شود.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حالی که یک روز دیگر این مهلت به پایان خواهد رسید هیچ نشانی از تصمیم جدی مدیریت پتروشیمی بندر امام برای عمل به وعده های داده شده دیده نمی شود.
درچند روزپایانی ماه جاری، مدیریت این پتروشیمی و نماینده فرمانداری ماهشهر مطالبی را با نمایندگان کارگران درمیان گذاشته و برای پیگیری مطالبات کارگران یک مهلت دوماهه دیگر(تا پایان شهریورماه) خواسته اند. اما این مطالب و رایزنی ها از سوی کارفرما و مقامات دولتی برای کارگران قانع کننده نبوده است، به همین دلیل در میان آنان صحبت از اعتراض و احتمال اعتصاب در روز اول مرداد (همزمان با پایان یافتن مهلت سه ماهه داده شده از سوی کارگران به کارفرما) وجود دارد.
بنا بر این گزارش بدنبال زمزمه اعتراض و صحبت سر گیری مجدد اعتصاب در میان کارگران، در نشستی که مدیریت کارخانه با نمایندگان کارگران برگزار کرد اعلام نمود طی دو ماه آینده مطالبات کارگران پیگیری خواهد شد و تا آنموقع و در حال حاضر به حقوق کارگران ماهیانه ۴٠ ساعت بصورت اضافه کاری تعلق خواهد گرفت. در این نشست، نمایندگان کارگران پذیرش یا عدم پذیرش این پیشنهاد را منوط به تصمیم جمعی کارگران همه شرکتهای پیمانکاری کردند.
بر اساس آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از دیروز چهارشنبه ٢٩ تیر ماه این موضوع و پیشنهاد مدیریت در میان کارگران مورد گفتگو است و احتمالا پس از تعطیلات آخر هفته تصمیم کارگران در این مورد مشخص خواهد شد.

******************

در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (LAB) چه میگذرد

شرکت شیمیائی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران(LAB)که درحومه اصفهان و در جوار پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه این منطقه قراردارد، تولیدکننده الکیل بنزن خطی است که درسال ١٣٧٣ راه اندازی شد. این شرکت زیر نظربانک صنعت ومعدن کارمیکند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس ابلاغیه بانک صنعت و معدن مقررگردیده بود تا شرکتهای پیمانکاری متعدد که دراین کارخانه کارمیکردند حذف گردیده وکارکنان این شرکتهای واسطه ای مستقیما با کارفرما قرارداد ببندند. اما مدیریت جدید این کارخانه درست برعکس عمل میکند و پروسه نقشه مند و حساب شده ای را آغاز کرده است که با توسل به آنها فعالیتهای عملیاتی مختلف را به تدریج به پیمانکاریهای ریز ودرشت واگذارمیکند و دراین راه از هر ترفند و شیوه ای برای مقابله با کارگران معترض دراجرای این سیاست استفاده میکند.
جدا ازبیش از ٣٠٠ نفر کارکنان رسمی، دراین کارخانه حدود ١٧٠ نفر کارگرقراردادی وجود دارد که سالهاست مستقیما با این شرکت طرف قرارداد بوده اند و قراردادشان بصورت یکساله (درپایان هرسال) تمدید میگردد.
اما با سیاستهای ضد کارگری مدیریت جدید، کارگران این شرکت در معرض انتقال وسپرده شدن به شرکتهای پیمانکاری ازجمله شرکتی بنام " شرکت خدمات بندری" قرار گرفته اند .مدیریت برای آنکه با اعتراض یکپارچه این کارگران مواجه نشود در فواصل زمانی مختلف عرصه های فعالیت را که شامل پروسس(عملیات تولید)، تعمیرات، مکانیک و برق، و ابزاردقیق وهمچنین یوتیلیتی ومخازن ونیزامورمالی واداری است به تدریج و با فاصله زمانی، یکی پس از دیگری زیر پوشش شرکتهای پیمانکاری میبرد. انتقالی که برای کارگران جز ترس ازاخراج وبیکاری، عدم امنیت شغلی، خاموشی و تمکین درمقابل مطامع شرکت پیمانکاری، کاهش سطح دستمزد و مزایای اندک کنونی ودغدغه بیش از پیش معیشتی وکاهش ضریب ایمنی وامنیت محیط کار نتیجه دیگری ندارد.
نخستین تاثیر رها کردن سرنوشت کارگران به این شرکتهای پیمانکاری جدا ازموارد فوق وبسیاری محدودیتهای دیگر، تحمیل قراردادهای موقت چند ماهه و سفید امضاء به آنان است که بی تردید شرایط بمراتب برده وارتری را برای کارگران این شرکت رقم خواهد زد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحایده آزاد کارگران ایران هم اکنون نارضایتی و زمزمه های اعتراضات لفظی و پراکنده درمیان کارگران و جود دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران قراردادی و کارکنان رسمی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران(LAB) را به ایستادگی در مقابل واگذاری بخشهای مختلف این کارخانه به شرکتهای پیمانکاری فرا میخواند و از آنان میخواهد در شرایطی که کارگران ذوب آهن با مبارزات خود موفق به حذف شرکتهای پیمانکاری شدند و در شرایطی که مبارزات کارگران پتروشیمی های تبریز و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برای حذف شرکت های پیمانکاری در حال طی کردن مراحل موفقیت خود هستند اجازه ندهند بخشهای مختلف این کارخانه مهم بدست شرکتهای پیمانکاری سپرده شود.

******************

اخراج سازی کارگران در پروژه بزرگراه سنندج - دهگلان

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال موج اخراج سازیها در پروژه بزرگراه سنندج - دهگلان، دیروز ٢٩ تیر ماه ١٣٩٠ چهار کارگر این پروژه که دارای سابقه طولانی بودند به دلیل عدم امضای قرارداد سفید امضا و ندادن سفته ٦ میلیون تومانی برای ادامه کار در این پروژه، از کار خود اخراج شدند. این کارگران بصورت قراردادی سالها زیر نظر اداره راه مشغول بکار بودند اما پس از واگذاری "شرکت توسعه راه سازی" به بخش خصوصی کارگران پروژه بزرگراه سنندج - دهگلان با مشکلات عدیده ای از جمله اجبار به امضا قرارداد سفید امضا و سپردن سفته های میلیونی برای ادامه کار مواجه شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣٠ تیر ماه ١٣٩٠