افق روشن
www.ofros.com

دستگیری و آزادی خلیل کریمی نماینده

اتحادیه آزاد کارگران برای اخذ مجوز برگزاری اول ماه مه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        جمعه ٩ اردیبهشت ١٣٩٠


خلیل کریمی آزاد شد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران خلیل کریمی از اعضا و نماینده اتحادیه برای اخذ مجوز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج پس از چهار ساعت بازجویی توسط مامورین اطلاعات نیروی انتظامی آزاد شد.
بنا بر این گزارش پس از مراجعه خلیل به فرمانداری سنندج و ملاقات حضوری وی با فرماندار و اعلام این نکته از سوی فرماندار مبنی بر اینکه ساعت ۱۳ ظهر جواب قطعی را به شما خواهیم داد خلیل از فرمانداری سنندج خارج می‌شود و پس از حدود ده دقیقه توسط دو نفر از مامورین اطلاعات نیروی انتظامی در خیابان بازداشت و به مقر این نیرو منتقل شده و پس از چهار ساعت بازجوپی در مورد اتحادیه آزاد کارگران ایران و مراسم روز جهانی کارگر آزاد میشود.

****************

خلیل کریمی نماینده اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اخذ مجوز

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج در فرمانداری این شهر دستگیر شد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، خلیل کریمی از اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران که به عنوان نماینده اتحادیه به همراه نماینده های کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و شورای زنان مسیول پیگیری اخذ مجوز برای برگزاری مراسم اول ماه مه در شهر سنندج بودند در فرمانداری این شهر بازداشت شد.
دیروز هفتم اردیبهشت ماه خلیل به همراه نماینده های دو تشکل فوق به فرمانداری سنندج برای احذ مجوز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر رفتند و خلیل از بین این نماینده ها نامه را تحویل فرمانداری داد و رسید دریافت کرد.
بنا بر این گزارش امروز هشتم اردیبهشت ماه مسیولین فرمانداری سنندج طی تماسی با خلیل از وی خواستند تا برای دریافت مجوز به آنجا مراجعه کند اما دقایقی پس از ورود خلیل به فرمانداری ایشان طی تماس بسیار کوتاهی بازداشت خود را اعلام کرد.
بدون تردید اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه و عموم کارگران در شهر سنندج در مقابل بازداشت خلیل سکوت نخواهند کرد و در صورت عدم آزادی فوری وی دست به اعتراض علیه این اقدام ضد کارگری خواهند زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران ایران میداند و با محکوم کردن بازداشت خلیل کریمی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان از بازداشت است.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰