افق روشن
www.ofros.com

کارگران طرح توسعه پالایشگاه قدیم

بندر عباس طی توافقی با کارفرما بر سر کارهای خود بازگشتند

اتحادیه آزاد کارگران                                                                            چهارشنبه ٢٠ آبان ۱٣٨٨

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز نوزدهم آبانماه پس از مذاکرات بی نتیجه دو نفر از مسئولین شرکت ئی سی سی با کارگران اعتصابی طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندرعباس، دو نفر از مدیران ارشد این شرکت که از دفتر مرکزی شرکت در شیراز به محل آمده بوده بودند طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان وعده دادند روز دوشنبه هفته آینده دستمزدهای معوقه آنان را حتما پرداخت خواهند کرد.
بنا بر این گزارش بدنبال این اظهارات و وعده ها از سوی این دو مدیر ارشد کارگران اعلام کردند به شرطی این وعده را می پذیرند و بر سر کارهای خود باز می گردند که روز دوشنبه حتما دستمزدهایشان پرداخت شود و از این پس دیگر هیچ تعویقی در پرداخت دستمزدهای آنان صورت نگیرد. کارگران اعتصابی در این مذاکرات همچنین تاکید کردند چنانچه دستمزدهایشان روز دوشنبه هفته آینده پرداخت نشود بلافاصله دست به اعتصاب خواهند زد.
لازم به یادآوری است از شهریور ماه امسال تا کنون ۴۵٠ کارگر طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندر عباس هر ماه برای دریافت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب این کارگران در اوایل شهریور ماه دو روز و در مهر ماه بمدت پنج روز طول کشید که با پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران از سوی کارفرما پایان گرفت. در حال حاضر این کارگران دستمزدهای خود را از شهریور ماه تاکنون دریافت نکرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٠ آبانماه ٨٨

www.ettehadeh .com
k.ekhraji@gmail.com
قاکس: 02144514795