افق روشن
www.ofros.com

محمد صدیق شاه نظری بر اثر سانحه شغلی جان باخت


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         شنبه ١۴ آبان ماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، محمد صدیق شاه نظری از کارگران اخراجی فرش غرب بافت و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه ١١ آبانماه بر اثر برق گرفتگی در حین کار جان باخت. وی پس از اخراج از کارخانه فرش غرب بافت برای تامین هزینه های زندگی خود به شغل چاه کنی روی آورده بود و روز چهارشنبه هفته گذشته در روستای برازان شهر سنندج حین کندن چاه بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز تاسف عمیق از این حادثه جانکاه خود را شریک غم خانواده و دوستان محمد صدیق میداند و این ضایعه را به خانواده وی تسلیت میگوید.
محمد صدیق شاه نظری سومین کارگری است که در شهر سنندج طی ٢٠ روز گذشته در حین کار دچار حادثه میشود و جان خود را از دست میدهد. قبل از محمد صدیق در تاریخ اول آبانماه کارگر آسفالت کار رشید زند کریمی به نحو دلخراشی در زیر غلتک قرار گرفت و جان خود را از دست داد و در تاریخ ٢٣ مهر ماه کارگر نوجوان ساختمانی ١۵ ساله ای به نام کیوان جعفری در حین کار از طبقه سوم ساختمانی در محله بردشت سنندج سقوط کرد و بشدت مصدوم شد. این آمار از حوادث شغلی در مدت ٢٠ روز در شهر سنندج تازه آن بخش از این دست اخباری است که بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است.
همچنین بنا بر خبر دیگری نیز که امروز بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران رسید یک کارگر میدان تره بار در شهر سنندج به نام برهان ساعد پناه هنگام عزیمت به محل کار خود در جاده موکش سنندج بر اثر تصادف شدید جان خود را از دست داد. در این حادثه دو برادر وی نیز بشدت مصدوم شدند که در حاضر در بخش ای سی یو بیمارستان بستری شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۴ آبانماه ١٣٩٠