افق روشن
www.ofros.com

جعفرعظیم زاده احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳

جعفرعظیم زاده به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی

و انقلاب ناحيه ٣٣ شهيد مقدس (اوين) احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت

صبح امروز پنجم آبانماه جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومي و انقلاب ناحيه ٣٣ شهيد مقدس (اوين) احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت.
در این بازپرسی، اتهامات اجتماع و تباني برای ارتكاب جرم برضد امنيت داخلي، خارجي و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي به جعفر عظیم زاده تفهیم شد و وی با رد این اتهامات به دفاع از فعالیتهای خود و اتحادیه آزاد کارگران ایران پرداخت و با توضیح شرایط مشقت بار تحمیل شده بر کارگران ایران، اعتراض به این شرایط را حق مسلم آنان خواند و در ادامه با محق و قانونی خواندن تجمعات اعتراضی کارگران و هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت کار خطاب به بازپرس پرونده گفت: همین الان دولت در صدد ایجاد تغییرات بسیار ضد کارگری در قانون کار است آنوقت من کارگر چطور میتوانم ساکت بنشینم و اعتراضی نکنم، این قوانین مربوط به زندگی من کارگر است و کاملا طبیعی است که من و همکارانم در مقابل چنین رویکردی از سوی دولت ساکت نخواهیم نشست و دست به تجمع و اعتراض خواهیم زد. این حق ماست. وی افزود: مامورین امنیتی تلاش میکنند با وارد کردن اتهامات سیاسی و امنیتی به ما کارگران، ما را ساکت کنند و عملا میگویند در مقابل هر ستمی که بر شما تحمیل میشود چیزی نگوئید و خوب طبیعی است که نه ما و نه هیچ انسان دیگری در مقابل شرایط مشقت باری که بر وی تحمیل میشود ساکت نمی نشیند و ما نیز داریم همین کار را میکنیم، این کجایش به اقدام علیه امنیت کشور ربط دارد.
جعفر عظیم زاده به همراه جمیل محمدی در ساعات اولیه بامداد دهم اردیبهشت ماه و بدنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به وزیر کار مبنی بر برگزاری تجمع در مقابل وزارت کار در روزجهانی کارگر در اعتراض به حداقل مزد مصوب بازداشت و به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد و پس از ۴٦ روز آزاد گردید. مامورین امنیتی هنگام دستگیری جعفر عظیم زاده کلیه اوراق شناسائی وی همچون کارت ملی، شناسنامه و پاسپورتش را به همراه سند خانه پروین محمدی، هارد کامپیوتر، لب تاب و برخی اسناد دیگر را با خود بردند و علیرغم تماسها و اعتراضات مکرر وی، وزارت اطلاعات تاکنون از عودت آنها خودداری کرده و بطور غیر قانونی از طریق مصادره اوراق شناسائی جعفر عظیم زاده، وی را عملا از حقوق قانونی اش محروم و از این طریق سعی در اعمال فشار بر او کرده است.
جعفر عظیم زاده عضوهیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد و نماینده ١۵٠٠ کارگر کارخانه های مختلف در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است و سالهاست دوشادوش کارگران کارخانه هایی از جنوب تا شمال و غرب و مرکز کشور برای احقاق حقوق کارگران ایران مبارزه میکند و به عنوان نماینده کارگران تعدادی از کارخانه ها در هیاتهای حل اختلاف و تشخیص در احقاق حق آنها بسیار موثر بوده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم تعقیب قضائی جعفر عظیم زاده اعلام میدارد وی هیچ جرمی جز مبارزه برای افزایش حداقل مزد کارگران و تلاش برای احقاق حقوق حقه خود و همکارانش مرتکب نشده است و می باید بی هیچ قید و شرطی قرار منع تعقیب قضائی وی و جمیل محمدی و دیگر کارگرانی که بدلیل دفاع از حقوق صنفی شان به زندان افکنده شده اند و یا در معرض تعقیب قضائی قرار دارند صادر شود. ما برپائی تشکلهای مستقل کارگری، اعتصاب و تجمعات اعتراضی را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران ایران میدانیم و در مقابل هیچ فشاری در دفاع از حقوق انسانی خود کوتاه نخواهیم آمد.

زنده باد اعتراض و اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - پنجم آبانماه ١٣٩٣