افق روشن
www.ofros.com

جلسه رسیدگی به شکایت کارگران هفت تپه

و تجمع همسر و فرزندان کارگران بادر دست داشتن پلاکارد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           چهارشنبه ١٦ تیر ١٣٨٩

خانواده های این کارگران با در دست داشتن پلاکارد خواهان بازگشت بکار همسران و پدران خود شدند

جلسه هیئت حل اختلاف اداره کار شوش برای رسیدگی به شکایت کارگران هفت تپه به زمان دیگری موکول شد
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران جلسه هیئت حل اختلاف اداره کار شوش برای رسیدگی به شکایت قربان علیپور و محمد حیدری مهر که حکم اخراج آنان توسط هیئت تشخیص این اداره صادر شده بود بدلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای این هیئت به زمان دیگری موکول شد.
در این جلسه که قرار بود دیروز ١۵ تیر ماه در اداره کار شهرستان شوش برگزار شود این کارگران به همراه وکیل خود خانم پروین محمدی و دو نفر دیگر از همکاران اخراجی شان شرکت کرده بودند اما از ٩ نفر اعضای هیئت حل اختلاف این اداره فقط سه نفر در جلسه حاضر بودند به همین دلیل جلسه رسیدگی به شکایت قربان علیپور و محمد حیدری مهر به زمان دیگری موکول شد.
در این جلسه کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه(چهار نفر) به همراه وکیل خود خواهان رسیدگی همزمان به شکایت هر چهار نفر در یک جلسه شدند و همزمان خانواده های آنان در مقابل اداره کار شوش با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان بازگشت بکار پدران و همسران خود شدند.
٦ کارگر اخرجی نیشکر هفت تپه آقایان علی نجاتی، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر به ترتیب ١٦ ماه، ٦ ماه و بقیه بمدت ٩ ماه است از کار خود اخراج شده اند و در وضعیت معیشتی بسیار نابسامانی بسر میبرند. ۵ نفر از این کارگران ماهها در زندان بودند و رضا رخشان بارها بازداشت شده است. تحمیل زندان و اخراج و شرایط بسیار فلاکت بار بر اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که قائم مقام وزیر کار حبیب توکل زاده اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه ایران در رابطه با موقعیت کشور ایران در سازمان جهانی کار اعلام کرده است: "برای حفظ منافع ملی و با پیگیری هایی که صورت گرفت، پرونده برخی از افراد موصوف مانند كارگران شركت هفت‌تپه بازنگری شده و مورد بخشش قرار گرفته و آزاد شدند."
این اظهارات کذب از سوی قائم مقام وزیر کار در حالی مطرح میشود که علاوه بر تحمیل زندان و اخراج به کارگران نیشکر هفت تپه، حراست این شرکت با احضار برخی از کارگران این کارخانه که ماهانه برای همکاران اخراجی خود اقدام به جمع آوری کمک مالی میکردند ضمن تهدید به اخراج این کارگران، آنان را بشدت از این اقدام بر حذر کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اخراج از کار اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و به گرو گرفتن معیشت خانواده های آنان را قویا محکوم میکند و خواهان بازگشت بکار فوری و بی قید و شرط همه این کارگران و برسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است.

تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٦ تیر ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com