افق روشن
www.ofros.com

جدیدترین اخبار از اعتصاب کارگران

مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      یکشنبه ۲٨ فروردین ١٣٩٠


جدید ترین خبر از پتروشیمی بندر امام

جدید ترین خبر از پتروشیمی بندر امام اینست كه گارگران یك مهلت ۴٨ ساعته به مدیریت داده اند وسنت همیشگی راهپیمائی وشعار را كه آخر وقت انجام میدادند، از امروز هر یك ساعت یكبار اینكار را میكنند.

*************

یك خبر مهم از پتروشیمی امیر کبیر

همچنانكه در خبر دیروز آمد كارگران پتروشیمی امیركبیر امروز یكشنبه ٢٨/١/٩٠ با خانواده های خود در مقابل این پتروشیمی خضور یافته وبه اعتصاب خود ابعاد عمیق تری دادند. این حركت در صورت گسترش، اعتصاب را وارد فاز جدیدی خواهد كرد.

*************

یك خبر از پتروشیمی فجر

كارگران پتروشیمی فجر كه از روز سه شنبه گذشته به اعتصاب دست زده اند،امروز ٢٨ (فروردین ماه) نیز جلوی در ب ورودی این مجنمع تجمع اعتراضی خودرا ادامه داده اند. لازم بذكراست كه تولیدات این مجتمع كه شامل آب وبرق وبخار وخدمات جانبی برای سایر پتروشیمی هاست نقش مهمی در استمرار تولید سایر پتروشیمی ها دارد.

*************

خبری در مورد پتروشیمی امیركبیر- ٢٧ فروردین ماه

كارگران نوبتكاربخش بسته بندی این مجتمع از دیروز (جمعه) به حمایت از خواست بقیه همكاران خود به جمع اعتصابیون این مجتمع پیوستند وشعارهای عدالت عدالت وهمچنین " تا پیمانكار سره كاره، هر روز همین رواله" سر دادند. طبق اخبار رسیده كارگران پتروشیمی امیر كبیر تهدید كردند كه در روزهای آینده با خانواده های خود به تجمع خواهند پیوست.

*************

خبر تکمیلی وضعیت اعتصاب كارگران پتروشیمی بندرامام در تاریخ ٢٧/١/٩٠

امروز شنبه ٢٧ فروردین ماه كارگران این مجتمع پس از ٢ روز تعطیلی آخرهفته ،مجددا از ابتدای صبح روز شنبه همچنان مانند روزهای پیشین با تجمع در مقابل ساختمان دفتر مركزی این شركت به اعتصاب وتجمع خود ادامه دادند.
امروز سیدمصطفی موسوی مشاور مدیرعامل این مجتمع در نامه ای كه برای كارگران قرائت شد خطاب به كارگران از انان خواستند كه فردا (یكشنبه) سركارخودحاضر شوند وتمام روزهایی را كه در اعتصاب بودند،مزدشان پرداخت شده وهیچكس هم اخراج نخواهد شدوما پیگیر خواسته ومطالبات شما خواهیم بود. اما كارگران به این وعده وعیدها توجهی نكرده وهمچنان به اعتراض خودادامه دادند.
عصرهنگام نیز به روال روزهای قبل با راهپیمائی در اطراف دفترمركزی وسر دادان شعار سوار سرویسهای خود شدند. برخی از شعار ها عبارت بود از: پیمانكار، ،پیمانكار غارتگر بیت المال. اتحاد اتحاد كارگران اتحاد. اتحاد كارگران تماشاچی ندارد. ظریف كار ظریف كار، مانمیخوایم پیمانكار مصوبه دولت اجرا باید گردد.

زنده باد اعتصاب پر شکوه کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ فروردین ماه ١٣٩٠