افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران ایران خودرو در محل کارخانه

و وعده مدیر عامل برای تحقق خواسته های کارگران


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                 جمعه ٨ بهمن ١٣٨٩

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از ٣٠٠٠ هزار نفر از کارگران شیفت صبح ایران خودور از ساعت ٨ صبح روز پنج شنبه هفتم بهمن ماه در محوطه کتابخانه(انجمن اسلامی) این کارخانه دست به تجمع زدند. با شروع این تجمع که کارگران اغلب قسمتها در آن شرکت داشتند، مامورین حراست تلاش کردند کارگران را پراکنده کنند اما کارگران یکصدا اعلام کردند تا مدیر عامل کارخانه مهندس نجم الدین در میانشان حاضر نشود به تجمع خود پایان نخواهند داد. بنا بر این گزارش مهندس نجم الدین ابتدا به بهانه مریض بودن از آمدن به میان کارگران خودداری کرد اما با تداوم فشار و اعتراض کارگران بناچار در میان آنان حاضر شد و به مدت بیست دقیقه به مسائل مطرح شده توسط کارگران پاسخ گفت. در این تجمع کارگران ایران خودرو خواستهای خود را در ٢٧ بند تنظیم و خواهان رسیدگی به آنها شدند. کارگران در این تجمع خواهان لغو کار در روزهای تعطیل رسمی بویژه در روزهای جمعه شدند و نسبت به این مسئله بشدت اعتراض کردند. کارگران ایران خودور کار در روز تعطیل را یکی از عوامل مهم جان باختن همکاران خود میدانند. نجم الدین در پاسخ به اعتراض کارگران اعلام کرد کار اجباری در روزهای جمعه مربوط به مسئولیت مدیران قسمتها است و من دخالتی در آن نداشته ام و یکی از مدیران را نیز به همین دلیل اخراج کرده ام. اما کارگران اعلام کردند کار روزهای جمعه توسط اتوماسیون اعلام میشود و این امر ربطی به مدیران قسمتها ندارد. لازم به یادآوری است کار در روز جمعه و سایر روزهای تعطیل رسمی در شرکت ایران خودور علیرغم تعلق اضافه کاری به آن، روز عادی کاری به حساب میاید و چنانچه کارگری در این روز بر سر کار خود حاضر نشود غایب محسوب شده و از پاداش تولید کارگر غایب که بطور ماهیانه توسط مدیر قسمت تعیین میشود کاسته میشود.
در این تجمع بیشترین خواستی که کارگران بر روی آن تاکید کردند خواست ایجاد تشکل کارگری بود که در این رابطه نیز مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرد آقای باقری را مسئول پیگیری این کار کرده ام و ظرف شش ماه آینده این مسئله حل خواهد شد. در ادامه این تجمع کارگران ایران خودرو خواهان تعیین زمانی برای پاسخگوئی نجم الدین به خواست هایشان شدند و به این ترتیب قرار شد روز ١۵ اسفند ماه مدیر عامل ایرانخودرو در سالن اجتماعات این شرکت حاضر شود و نتیجه رسیدگی به خواست ٢٧ بندی کارگران را اعلام نماید. بنا بر این گزارش پس از این تجمع کارگران ایران خودور عازم بهشت زهرا شدند و حدود ساعت ١١ صبح با حضور در آرامگاه همکاران خود یاد آنان را گرامی داشتند. کارگران ایران خودرو اعلام کرده اند که در حادثه شب سه شنبه پنجم دی ماه تعداد جان باختگان این فاجعه دلخراش بین ١٣ تا ١۵ نفر بوده است که ٨ نفر از آنان از کارگران ایران خودرو بوده اند و بقیه جان باختگان که از پیمانکاران بوده اند جزو تعداد کارگران جان باخته ایران خودرو به حساب نیامد ه اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده های کارگران جان باخته ایران خودرو و همکاران این عزیزان، از خواستهای کارگران ایران خودور قاطعانه حمایت میکند و خود را در مبارزه این کارگران برای رسیدن به خواست هایشان همدوش و همراه آنان میداند.

اعتصاب، تشکل، تجمع حق مسلم ماست

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٨ دی ماه ٨٩