افق روشن
www.ofros.com

این کارگران از اول سال تاکنون فقط یکماه دستمزد گرفته اند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       چهارشنبه ٢٧ مهرماه ١٣٩٠

همه کارگران رسمی و قراردادی کارخانه آجر شیل از کار خود اخراج شدند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۵٦ کارگر رسمی و قراردادی کارخانه آجرپزی شیل اول مهر ماه جاری از کار خود اخراج شدند. ۴٠ نفر از این کارگران با قرارداد موقت و ١٦ نفر از آنان کارگر رسمی این کارخانه بودند. این کارگران از اول سال تاکنون فقط ماه در تیرماه دستمزد یکماه کار خود را گرفته اند.
بنا بر این گزارش بدلیل نوع مالکیت کارخانه آجر شیل، این کارخانه زیر نظارت استانداری کردستان قرار دارد. به همین دلیل کارگران اخراجی شیل بارها به استانداری کردستان مراجعه کرده اند اما تاکنون هیچ جواب قانع کننده ای به این کارگران داده نشده است. شکایت این کارگران به اداره کار سنندج نیز تا بحال نتیجه ای در بر نداشته است.
کارخانه آجر شیل در کیلومتر ۵ جاده سنندج کرمانشاه قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٧ مهر ماه ١٣٩٠