افق روشن
www.ofros.com

دادگاه اجرای احکام سنندج احکام لغو شده

شیث امانی و صدیق کریمی را پس از چهار سال جهت اجرا به آنان ابلاغ کرد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         جمعه ١٣ آبان ماه ١٣٩٠

دادگاه اجرای احکام قوه قضائیه در شهر سنندج پس از گذشت حدود چهار سال از لغو احکام صادره در مورد صدیق کریمی و شیث امانی بار دیگر این احکام را جهت اجرا به این دو نفر ابلاغ کرد.
شیث امانی و صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مراسم اول ماه مه سال ١٣٨٦ در شهر سنندج به همراه یازده نفر دیگر از کارگران شرکت کننده دستگیر و پس از تحمل حدود ۵٠ روز زندان آزاد شدند. سپس دادگاه انقلاب شهر سنندج برای این ١٣ نفر احکام زندان و شلاق صادر کرد که بشدت مورد اعتراض اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر نهادهای کارگری در ایران و سطح جهان قرار گرفت و بدنبال آن با اعتراضی که از سوی دستگیر شدگان و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، هنگام سفر رئیس قوه قضائیه وقت به شهر سنندج صورت گرفت این احکام از سوی رئیس قوه قضائیه وقت لغو شدند.
اما اینک و پس از گذشت حدود چهار سال از آنزمان دادگاه اجرای احکام قوه قضائیه در شهر سنندج، بار دیگر این احکام را جهت اجرا به شیث امانی و صدیق کریمی ابلاغ و روز یکشنبه هشتم آبانماه به قصد دستگیری صدیق کریمی به منزل پدری وی هجوم آوردند اما صدیق در منزل نبود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران انجام این اقدام غیرقانونی از سوی دادگاه اجرای احکام قوه قضائیه در شهر سنندج را تلاشی برای اعمال فشار بیش از پیش بر کارگران معترض و رهبران کارگری در این شهر میداند و اعلام میدارد: این احکام چهار سال پیش از سوی رئیس قوه قضائیه وقت لغو شده اند و چنانچه اصرار مجددی برای اجرای این احکام و به زندان افکندن صدیق کریمی و شیث امانی صورت بگیرد ما در برابر آن ساکت نخواهیم نشست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ آبانماه ١٣٩٠