افق روشن
www.ofros.com

یک خبر مهم در روند اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        دوشنبه ٢٢ فروردین ١٣٩٠

یک خبر مهم در روند اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام

کارگران پیمانکاریهای سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در حمایت از ٢٠٠٠ کارگر اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام در مقابل این مجتمع دست به تجمع زدند
بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعات اولیه صبح امروز کارگران پیمانکاری سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهربه محل درب اصلی کارخانه پتروشیمی بندرامام آمدند تا به جمع اعتصاب کنندگان در داخل این کارخانه بپیوندند که با ممانعت حراست مجتمع پتروشیمی بندر امام مواجه شدند. این کارگران که پلاکاردهائی در حمایت از خواستهای کارگران پتروشیمی بندر امام و طرح مطالبات خود در دست داشتند پشت نرده های کارخانه تجمع کرده و در حمایت از کارگران اعتصابی داخل مجتمع پتروشیمی بندرامام شعار دادند. بنا بر این گزارش کارگران داخل مجتمع پتروشیمی بندر امام نیز که از این حرکت حمایتی کارگران منطقه ویژه بوجد آمده بودند با شعار" تشکر تشکر" از این حرکت ارزشمند آنان قدردانی کردند.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران از صبح امروز مامورین حراست مجتمع پتروشیمی بندر امام را مسلح کرده اند و آقای بیات رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی (ومعاون وزیرنفت) صبح امروز با هواپیما وارد ماهشهر شده است. اما علیرغم این تمهیدات و با حمایت پرشور کارگران پیمانکاریهای سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام اعتصاب این کارگران با صلابت ودر ابعادی گسترده تر ادامه دارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکتهای پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که در حمایت از همکاران خود در مجتمع پتروشیمی بندر امام به پا خواسته اند درود میفرستد و نسبت به هرگونه تعرضی از سوی حراست و نیروهای امنیتی و انتظامی به کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام هشدار میدهد و خواهان تحقق فوری خواستهای کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام و کارگران سایر پیمانکاریهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است.

اعتصاب، تشکل، تجمع حق مسلم ماست

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

٢٢ فروردین ماه ١٣٩٠

اعتصاب و ادامه اعتراض بیش از دو هزار کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام

بدنبال تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام در روز ٢٨ اسفند ماه سال گذشته حول خواست پایان دادن به نقش پیمانکاریهای واسطه ای متعدد و انعقاد قراردادهای مستقیم با پتروشیمی که خبر آن در اول فروردین ماه در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، این کارگران در ادامه اعتراضات خود و بنا بر قراری که در همان تاریخ برای برگزاری تجمع اعتراضی در روز ٢٠ فروردین امسال گذاشته بودند امروز بیستم فروردین ماه١٣٩٠ بطور متحدانه و یکپارچه ای دست از کار کشیدند و بیش از دو هزار نفر از این کارگران از همان ساعات اولیه صبح اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه دفتر مرکزی این پتروشیمی کردند.
بدنبال این تجمع اعتراضی بزرگ، ظریف کار مدیر عامل این مجتمع بزرگ پتروشیمی بناچار در میان کارگران حاضر شد و با بلندگوی دستی بمدت ۵/٣ ساعت به صحبت و جوابگوئی به اعتراضات کارگران پرداخت و تلاش کرد با بهانه عدم ابلاغیه مصوبه دولت کارگران را آرام کند اما کارگران بارها با خشم فراوان استدلالات وی را رد کردند و بر اجرای فوری خواستهای خود پای فشردند. در این تجمع مسئولینی نیز از اداره کار منطقه برای آرام کردن کارگران در محل حاضر شده بودند. در این تجمع کارگران پلاکارد بزرگی را با مضمون محکوم کردن تبعیض و بی عدالتی و طرح خواست خود مبنی بر ایجاد قرارداد مستقیم در دست داشتند.
بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع ظریف کار مدیر عامل این شرکت در نهایت به کارگران اعلام کرد که ایجاد قرار داد مستقیم کارگران با پتروشیمی باید با هماهنگی وزیر نفت انجام گیرد. اما کارگران همچنان بر خواست خود پای فشردند و علیرغم پایان دادن به تجمع و ادامه مذاکرات نمایندگانشان با مسئولین پتروشیمی تا پایان وقت اداری امروز بر سر کارهای خود حاضر نشدند و بطور یکپارچه ای اعلام کردند تا حصول نتیجه روشن و دست یابی به خواستهایشان همچنان بر سر کار حاضر نخواهند شد و به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
لازم به یادآوری است از آنجا که برگزاری تجمع امروز کارگران پتروشیمی بندر امام در تجمع روز ٢٨ اسفند ماه سال گذشته این کارگران اعلام شده بود مسئولین شرکت از چند روز قبل تلاش زیادی را از قبیل تهدید و دادن وعده به کارگران بکار گرفتند تا مانع شکل گیری اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی امروز کارگران این مجتمع پتروشیمی شوند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت قاطعانه از تداوم اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام برای رسیدن به خواست هایشان، خواهان برچیده شدن کامل شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای موقت در کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی کشور است و از عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد تا این مطالبات بر حق را بطور متحدانه و یکپارچه ای فریاد زنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٠ فروردین ماه ١٣٩٠

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com