افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب سه روزه بیش از سه هزار کارگر لاستیک بارز


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ۱۰ مهر ١٣٨٩

بنا به گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز از ظهر روز یکشنبه چهارم مهر ماه ۸۹ در اعتراض به شرایط اسف بار کارشان و عدم پرداخت اضافه کاری روتین خود که ماهیانه به انان پرداخت میشد بطور یکپارچه ای دست از کار کشیدند و تا صبح امروز چهارشنبه هفتم مهر ماه به اعتصاب ادامه دادند.
بنا بر این گزارش، این کارگران سالهای قبل ماهیانه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری دریافت میکردند که کارفرما بتدریج آنرا به ۳۰ ساعت تقلیل داده بود و بدلیل سه روز تعطیلی در شهریور ماه امسال، این سی ساعت را به سه ساعت تقلیل داد و همین امر بعلاوه دیگر شرایط برده وار در این کارخانه، خشم کارگران را برانگیخت و آنان صبح روز یکشنبه بطور یکپارچه ای دست به اعتصاب زدند.
کارگران این کارخانه که ۹۰ درصد آنان با قرارداد موقت یکماهه و بقیه با قرار داد موقت یکساله مشغول بکار هستند ماهیانه از حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دستمزد میگیرند که از این مبلغ حدود ۳۷ هزار تومان بعنوان مالیات بر مشاغل از دستمزدهای این کارگران بعلاوه حق بیمه معمولی و تکمیلی از حقوق آنان کسر میشود.
کارگران این کارخانه در سالهای قبل بابت بیمه تکمیلی ۲۵ درصد مبلغ کل آنرا پرداخت میکردند اما در حال حاضر بابت این نوع بیمه ۵۰ درصد کل مبلغ بیمه از حقوق آنان کسر میشود. همچنین کارفرمای این کارخانه از تحویل حدود ۸۰ واحد مسکونی که در سال ۷۲ با دریافت یکصد هزار تومان از هر کارگر ساخته شده است خودداری میکند و این منازل بصورت بلامصرف رها شده است.
کارگران کارخانه لاستیک بارز در سالهای گذشته بارها در اعتراض به شرایط مشقت بار خود دست به اعتراض زده اند اما کارفرما هر بار از تمدید قرار داد کارگرانی که در اعتصاب نقشی داشته اند خودداری نموده و آنان را از کارشان اخراج کرده است و در مقابل شکل دیگر اعتراض این کارگران که بصورت اعتصاب غذا بوده است به کارگران اعلام کرده است، اشکالی ندارد شما غذا نخورید و اگر نخورید آنرا جلوی سگها میریزم.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه در طول سالهای گذشته بارها کارگران دچار سوانح کاری از قبیل قطع دست و دیگر لطمات جسمانی شدید شده اند و کارفرما هر بار پس از مدتی این کارگران را تمدید قرار داد نکرده و آنان را به حال خود رها کرده است.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ادامه اعتصاب کارگران لاستیک بارز صبح امروز رئیس اداره کار کرمان با لباس بسیجی در میان کارگران حاضر شد و با وعده تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به خواستهای آنان، کارگران را وادار به بازگشت بکار کرد.
بنا بر اظهار کارگران لاستیک بارز، بدلیل باز بودن دست کارفرما در عدم تمدید قرار داد یکماهه کارگران، آنان ناچار به شکستن اعصاب خود شدند و هیچ امیدی نیز به تحقق وعده های رئیس اداره کار کرمان ندارند و فقط بدلیل شرایط بسیار مشقت بار زندگی و معیشت شان که ناچارند مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از دستمزد دریافتی ۳۵۰ هزار تومانی خود را به دو اتاق اجاره ای بپردازند مجبور به بازگشت بر سر کارهای خود شده اند.
لازم به یادآوری کارخانه لاستیک البرز روزانه ۲۴۰ تن لاستیک تولید میکند و سود خالص آن در سال گذشته مبلغ ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هفتم مهر ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com