افق روشن
www.ofros.com

کارگران ریسندگی پرریس پس از یازده روز به اعتصاب خود پایان دادند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            شنبه ۲٧ خرداد ١٣٩١

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز ۲٧ خرداد ماه در یازدهمین روز اعتصاب کارگران ریسندگی پرریس، هیئت تشخیص اداره کار سنندج با حضور کارفرما به شکایت این کارگران از کارفرما رسیدگی کرد.
کارگران پرریس با خواست ٩ ماه دستمزد معوقه، عیدی، بن و پاداش سال نود و پرداخت مانده مرخصی های چهار سال گذشته خود در روز ١٧ خرداد ماه جاری دست به اعتصاب زدند.
در جلسه امروز هیئت تشخیص اداره کار سنندج کارفرما متعهد شد پس از پایان جلسه ۵ ماه بدهی خود را به بیمه واریز کند تا کارگران قادر به تمدید دفترچه های درمانی خود شوند. همچنین کارفرما مکلف شد:
١- امروز یکماه از دستمزدهای معوقه کارگران را به حساب آنان واریز کند.
۲- کارفرما هر ماه همراه با دستمزدهای ماهیانه کارگران یک ماه از مطالبات آنان را تا تسویه حساب کامل دستمزدهای معوقه به کارگران پرداخت خواهد کرد.
٣- یازده روز اعتصاب کارگران جزو روزهای کاری آنان به حساب خواهد آمد.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از حصول توافقات فوق در اداره کار سنندج، کارگران ریسندگی پرریس به اعتصاب خود خاتمه داده و بر سرکاهایشان بازگشتند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ خرداد ماه ١٣٩١

****************

کارگران پرریس در اعتراض به شرایط مشقت بار خود در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران شرکت ریسندگی پرریس از ساعت١۴ ظهر دیروز ١٧ خرداد، در اعتراض به شرایط مشقت بار خود اقدام به خاموش کردن دستگاههای تولید کرده و دست به اعتصاب زدند. این کارگران در ادامه اعتصاب خود و بدنبال بی توجهی کارفرما به خواست هایشان صبح امروز ١٨ خرداد ماه اقدام به برپایی تجمع اعتراصی در مقابل اداره کار سنندج کردند. این کارگران پس از تجمع در مقابل اداره کار از میان خود سه نفر از همکارانشان را به عنوان نماینده جهت مذاکره در اداره کار و تسلیم شکایت از کارفرما انتخاب کردند. بنا بر آخرین خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پرریس پس از اعتراض در مقابل اداره کار و شکایت از کارفرما در این اداره حوالی ظهر امروز به تجمع خود پایان داده و عازم کارخانه شدند. کارگران پرریس تا رسیدن به خواست هایشان مصمم به ادامه اعتصاب هستند. کارگران پرریس ٩ ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. این کارگران خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود، عیدی و بن و پاداش سال نود و پرداخت مانده مرخصی های چهار سال گذشته خود هستند. لازم به یادآوری است دیروز و بدنبال اعتصاب کارگران، کارفرما در کمال خونسردی و بی تفاوتی محض به شرایط بسیار مشقت بار آنان برای گدران زندگی اعلام کرد: من فقط میتوانم یک ماه از دستمزدهای معوقه شما را آنهم به شرط بالا بردن راندمان تولید پرداخت کنم که این امر خشم کارگران را برانگیخت و آنان در ادامه اعتصاب خود امروز در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ خرداد ١٣٩١