افق روشن
www.ofros.com

احضار شیث امانی و منع تجمع علیه اصلاحیه قانون کار و همبستگی با اشغال وال استریت


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      پنجشنبه ٢٦ آبان ماه ١٣٩٠

مامورین امنیتی با احضار شیث امانی، اتحادیه آزاد کارگران ایران را از برگزاری

هرگونه تجمعی در اعتراض به تغییر قانون کار و حمایت و همراهی با جنبش اشغال وال استریت بر حذر کردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مامورین امنیتی طی تماسی تلفنی صبح دیروز چهار شنبه ٢۵ آبانماه شیث امانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به اداره اطلاعات احضار کردند اما پس از مخالفت شیث امانی از وی خواستند تا با حضور در یکی از ادارات عمومی دولتی برخی مسائل را به ایشان اعلام کنند.
پس از حضور شیث امانی در اداره مزبور، مامورین امنیتی به وی اعلام کردند اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی تشکلهای دیگر قصد بر پایی تجمعی در شهر سنندج را به مناسبت سالروز تصویب قانون کار و حمایت از جنبش اشغال وال استریت دارند.
بنا بر این گزارش مامورین امنیتی به شیث امانی اعلام کردند ما به شما به عنوان نماینده اتحادیه آزاد کارگران ایران ابلاغ میکنیم که این اتحادیه حق برگزاری هیچ تجمعی را در حمایت از جنبش اشغال وال استریت و اعتراض به تغییر قانون کار ندارد و چنانچه تجمعی برگزار گردد با آن برخورد و تجمع کنندگان دستگیر خواهند شد.
تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار موجود بدون تردید همین حق حیات بخور و نمیر را نیز از ما کارگران سلب خواهد کرد. اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دفاع از حق حیات ما کارگران و بدیهی ترین حقوق اجتماعی ماست.جنبش اشغال وال استریت از کشورهای غربی شروع شده است و برخی دول این کشورها مجوز تجمعات ۴٠ روزه را نیز برای تجمع کنندگان صادر کرده اند. آیا ما در کشور خود حق زندگی و نفس کشیدن نداریم. ما خود را همچون کارگران سراسر دنیا بخشی لایتجزا از این جنبش میدانیم. جنبش اشغال وال استریت دفاع از حق حیات و زندگی ٩٩ درصد انسانهاست و ما کارگران عظیم ترین بخش این ٩٩ درصد هستیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران بطور قاطعی اعلام میدارد برپایی تجمع به مناسبت سالروز تصویب قانون کار و همراهی با جنبش اشغال وال استریت بدیهی ترین و مسلم ترین حق کارگران است و بی تردید کارگران ایران در دفاع از حقوق انسانی خود ثابت قدم خواهند ماند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٦ آبانماه ١٣٩٠