افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران تخلیه وبارگیری بندرامام خمینی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        دوشنبه ١٨ مهرماه ١٣٩٠

سرکارگران تخلیه و بارگیری در اعتراض به تصمیم اداره بنادر مبنی بر واگذاری بخشی از کار تخلیه و بارگیری به تعاونی های خصوصی در استراحتگاه فصلی تجمع نموده و به این روند با نوشتن طومار و اعتراضیه نارضایتی خود را از شرایط بوجود آمده اعلام نمودند. سرکارگران مذکور طی نامه ای به مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان اعلام نمودند با توجه به موارد ذیل حاضر به انجام کار تحت پوشش شرکتهای تعاونی نمی باشیم:
١- شرکت تعاونی خصوصی می باشند که ماهیت آنها سودآوری برای اعضای هیئت مدیره است و ممکن است در آینده جهت دریافت مطالبات خود از شرکت های مذکور دچار مشکل خواهیم شد.
٢- تعاونی ها تعداد محدودی از کارگران را به شیوه سالهای قبل از تاسیس انجمن و بطور سلیقه ای تحت پوشش قرار می دهند و در نتیجه تعداد زیادی از کارگرانی که بالای دهها سال در این بندر زحمت کشیده اند بیکار خواهند شد.
٣- بسیاری از شرکت ها از اینکه ما کارگران از طریق انجمن صنفی به حق و حقوق خود می رسیم ناراضی می باشند.
گزارش فوق به همراه تصاویر زیر به ایمیل اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ مهر ماه ١٣٩٠