افق روشن
www.ofros.com

کارگران کارخانه ساسان دست به اعتصاب زدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     سه شنبه ١٨ مرداد ماه ١٣٩٠

طبق اخبار و گزارشات رسیده به اتحادیه آزاد کارگران، روز سه شنبه ١٨ مرداد ماه کارگران کارخانه در اعتراض به ممانعت از تشکیل شورای کارخانه دست از کار کشیدند. این کارگران هفته گذشته با اجتماع در محوطه کارخانه و با دعوت از نماینده اداره کار، در صدد تشکیل شورای کارخانه بودند که در همین حین نماینده اعزامی از طرف اداره کار طی تماسی تلفنی از جانب مدیر کل اداره کار استان تهران فراخوانده شده و وی اعلام می نماید که ظرف دو سه ساعت آینده به جمع کارگران بازخواهد گشت تا آنان بتوانند طی تشریفات قانونی شورای کارخانه را انتخاب کنند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و روز سه شنبه کارگران کارخانه ساسان در اعتراض به کارشکنی در ارتباط با تشکیل شورا دست از کار کشیدند. این کارگران اوایل ماه خرداد سال جاری نیز در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود دست به اعتصاب زده بودند که اخبار آن از طریق همین سایت منعکس شده بود. کارگران مطالبات خود را در ٢٢ بند تدوین کرده اند و شورای کارخانه را ظرف پیگیری و پیشبرد حقوق خود میدانند و اصرار به برپایی آن دارند. اخبار تکمیلی در این رابطه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ مرداد ٩٠
.