افق روشن
www.ofros.com

عکس العمل قاطعانه کارگران ایرانخودرو به تقلیل تحقیر آمیز پاداش دنا

ادامه مذاکرات کارگران ایرانخودرو با مدیریت در روزهای آینده

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۳ مارس ۲۰۰۱۵

کارگران ایرانخودرو به تقلیل تحقیر آمیز پاداش دنا، قاطعانه عکس العمل نشان دادند

حوالی ظهر امروز بدنبال نصب نامه ای مبنی بر تعلق ٢٠٠ هزار تومان پاداش دنا به کارگران سطوح مختلف شرکت ایرانخودرو، کارگران برخی سالنهای تولیدی این شرکت بویژه سالن شاتل خشمگینانه با خواباندن تولید دست از کار کشیده و در محوطه های کارخانه منجمله مقابل کتابخانه دست به تجمع زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعتراضات کارگران ایرانخودرو در دی ماه سالجاری، بحث پرداخت مبلغ ٨٠٠ هزار تومان به عنوان پاداش دنا از سوی مدیریت ایرانخودرو در میان کارگران مطرح شده بود اما از آنجا که طرح این مبلغ بطور شفاهی عنوان شده بود بعدا صحبت از ششصد هزار تومان و پانصد هزار تومان به میان آمد تا اینکه امروز کارگران ایرانخودور با نامه ی نصب شده ای در قسمتهای مختلف کارخانه مواجه شدند که طی ان تعلق مبلغ ٢٠٠ هزار تومان به عنوان پاداش دنا امضا شده بود.
بنا بر این گزارش، کارگران سالنهای مختلف شرکت ایرانخودرو با دیدن این نامه و مبلغ قید شده در آن به عنوان پاداش دنا، آنرا اهانتی نابخشودنی به خود اعلام کردند و قاطعانه با خواباندن تولید، دست به تجمع در محوطه های کارخانه زدند و سپس بی آنکه ساعت پایان کار فرا رسیده باشد بسیاری از آنان محل کارخانه را ترک کردند. در تجمعات امروز کارگران ایرانخودرو در محوطه های کارخانه، بحث ادامه اعتراض تا زمان عقب نشینی کارفرما از مبلغ ٢٠٠ هزار تومان پاداش تحقیر آمیز در جریان بود.
لازم به یادآوری پاداش دنا از جمله پاداشهایی بود که قبل از اعتراضات کارگران ایرانخودرو مقرر شده بود به آنان پرداخت بشود اما با آغاز اعتراضات این کارگران در دی ماه سالجاری، مدیریت شرکت برای فائق آمدن بر اعتراضات کارگران اعلام کرد این پاداش را به مبلغ ٨٠٠ هزار تومان پرداخت خواهد کرد که سپس صحبت از ششصد هزار تومان و پانصد هزار تومان شد. این پاداش علاوه بر پاداش افزایش سقف تولید به ٦٠٠ هزار خودرو در سالجاری است که قرار است به کارگران ایرانخودرو پرداخت بشود.

١٢ اسفند ماه ١٣٩٣

*******************

ادامه مذاکرات کارگران ایرانخودرو با مدیریت شرکت

به روزهای آینده موکول شد.امروز افزایش آکورد اعمال و به حساب کارگران واریز شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: مذاکرات کارگران ایرانخودرو و مدیریت این شرکت برای رسیدگی به خواستهای آنان که قرار بود صبح دیروز برگزار شود ابتدا به ساعت ۵ عصر موکول شد و نهایتا ساعت ٩ شب دیروز ١۵ بهمن ماه انجام شد. در این نشست که با شرکت یکه زارع و برخی دیگر از مدیران ارشد شرکت ایرانخودرو برگزار شد افزایش مزد کارگران، بازنگری و اصلاح طبقه بندی مشاغل و برخورداری کارگران از بیمه تکمیلی و طلائی مورد بحث قرار گرفت اما این مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسید و ادامه جلسه رسیدگی به خواستهای کارگران به بعد از ٢٠ بهمن ماه موکول شد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران مدیریت شرکت ایرانخودرو به جای افزایش مستقیم مزد کارگران، تلاش دارد از طریق پرداخت پاداشهای مختلف و اصلاح و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل دریافتی آنان را افزایش دهد. این درحالی است که وعده افزایش مزد با رقم های مختلفی از جمله ١٣ درصد برای کارگران تولید و پایین تر از آن برای کارگران پشتیبانی و ستادی مطرح است اما بنا بر اظهار کارگران ایرانخودرو مدیریت شرکت تلاش دارد با خریدن وقت و عدم افزایش مزد در سالجاری و وعده افزایش آن در سال آینده این خواست آنان را مشمول زمان کند. در این راستا از هم اکنون مدیریت شرکت با انداختن جشن آغاز تولید در سال جدید به ٢٠ اسفند ماه امسال در صدد است تا با وعده افزایش مزد در سال آینده، امسال را پشت سر بگذارد و با عدم برگزاری این جشن در سال جدید، امکان بروز اعتراض را در اجتماع بزرگ این جشن از کارگران در سال آینده سلب کند.
بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است امروز افزایش آکورد به میزان ٣٠ درصد برای کارگران تولید، ٢٠ درصد برای کارگران پشتیبانی و ١٠ درصد برای کارگران ستادی اعمال و به حساب کارگران ایرانخودور واریز شد. همچنین علاوه بر افزایش دریافتی کارگران به طرق مختلف که تاکنون در خبرهای منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران به آنها اشاره شده است امروز اعلام شد عیدی مدیریت به کارگران که هر ساله پرداخت میشود امسال افزایش پیدا خواهد کرد.
پس از اعتصاب غذای کارگران ایرانخودرو در دی ماه گذشته و در نتیجه این اعتراض متحدانه، مدیریت این شرکت بطور مشخص امتیازات مختلفی را به کارگران به شرح زیر داده است: ١- قطعیت یافتن و آغاز اجرای بازنگری و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل با هدف افزایش و اصلاح جدول مزدی کارگران ٢- افزایش آکورد ٣٠ درصد برای کارگران تولید، ٢٠ درصد برای کارگران پشتیبانی و ١٠ درصد برای کارگران ستادی ٣- شارژ بن کارت(بن نقدی) ماهیانه به مبلغ ١۵٠ هزار تومان.
علاوه بر اینها، پاداشهای مختلفی نیز در دستور پرداخت برای کارگران قرار گرفته است این پاداشها به شرح زیر می باشند: ١- افزایش عیدی مدیریت به کارگران در سالجاری ٢- پاداش دنا به مبلغ ٨٠٠ هزار تومان٣- پاداش رسیدن سقف تولید به ٦٠٠ هزار خودور به مبلغ ٧٠٠ هزار تومان برای کارگران تولید، ٦٠٠ هزار تومان برای کارگران پشتیبانی، ۵٠٠ هزار تومان برای کارگران ستادی و ۴٠٠ هزار تومان برای کارگران خدمات(پیمانکاری) ۴- پاداشی تحت عنوان کسب رتبه اول وسایط نقلیه توسط ایرانخودرو* به مبلغ ۵۵٠ هزار تومان برای کارگران تولید، ۵٠٠ هزار تومان برای کارگران پشتیبانی، ۴۵٠ هزار تومان برای کارگران ستادی و ٣۵٠ هزارتومان برای کارگران پیمانکار. در میان این پاداشها دو پاداش دنا و سقف تولید از جمله پاداشهایی بوده است که از قبل قرار بود به کارگران تعلق بگیرد اما افزایش عیدی مدیریت و پاداش کسب رتبه اولی بدنبال اعتراضات کارگران ایران خودرو به آنها تعلق گرفته است.
بی تردید کسب امتیازات مختلف از سوی کارگران ایرانخودور نتیجه مستقیم و بلاواسطه اعتراضات قاطعانه و متحدانه این کارگران در دی ماه گذشته بوده است. کسب این امتیازات تا به همینجا یک موفقیت بزرگ برای کارگران ایرانخودرو می باشد هر چند که هنوز افزایش مزد پایه صورت نگرفته است و مدیریت شرکت به انحا مختلف در صدد پشت سر گذاشتن این خواست اصلی کارگران می باشد اما با توجه به عزم راسخ کارگران ایرانخودرو برای دستیابی به این خواست مهم، مدیریت شرکت قادر به دور زدن این خواست اصلی کارگران نخواهد شد.

١٦ بهمن ماه ١٣٩٣


* تصویر اطلاعیه پاداش کسب رتبه اول وسایط نقیله به کارگران ایرانخودرو

*******************

کارگران ایرانخودرو بر افزایش مزد پایه اصرار دارند از ساعت ١٧ عصر امروز-

نشست نماینده های کارگران و مدیریت ایرانخودرو برای رسیدگی به خواستهای کارگران این شرکت آغاز خواهد شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: با فرا رسیدن ١۵ بهمن ماه روز وعده مدیریت شرکت ایرانخودرو برای تحقق خواستهای کارگران این شرکت بزرگ صنعتی فضای ملتهبی بر این کارخانه حاکم است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، جلسه ای که قرار بود صبح امروز میان نماینده های کارگران و مسئولین ایرانخودرو برگزار شود به دلیل نبود یکی از مدیران شرکت در محل به عصر امروز موکول شد. بنا بر این گزارش کارگران ایرانخودرو اعلام کرده اند چنانچه حاصل این جلسه تحقق خواستهای آنان مبنی بر افزایش مزد پایه نباشد از فردا صبح اعتراض خود را مجددا از سر خواهند گرفت.
بنا بر این گزارش در ادامه پرداختهای گوناگون مدیریت شرکت ایرانخودرو به کارگران که نتیجه مستقیم اعتراضات این کارگران بوده است علاوه بر افزایش آکورد که در خبر پریروز اتحادیه آزاد کارگران ایران منعکس شد امروز نیز ابلاغیه ای مبنی بر تعلق ۵۵٠ الی ٣۵٠ هزار تومان به عنوان پاداش کسب مقام اول صنایع خودرو سازی توسط ایرانخودور به کارگران این شرکت در قسمتهای مختلف کارخانه نصب شد اما علیرغم این پرداختهای حاشیه ای که تاکنون شامل افزایش آکورد(١)، شارژ بن کارت به مبلغ ١۵٠ هزار تومان (٢) ۵۵٠ هزار الی ٣۵٠ تومان بابت کسب مقام اولی توسط ایرانخودرو، پاداش رسیدن سقف تولید به ٦٠٠ هزار خودرو تا پایان سال، پاداش ٨٠٠ هزار تومان دنا و افزایش ٢٠ هزار تومانی ماهیانه طبقه بندی مشاغل میشود کارگران ایرانخودور از آنجا که این پرداختها موقتی و شامل مزد پایه نیست همچنان بر افزایش مزد پایه اصرار دارند و اعلام کرده اند که چنانچه جلسه عصر امروز نماینده های کارگران(٣) با مدیریت شرکت حاصلی در زمینه افزایش مزد پایه و کتبی شدن توافق نداشته باشد از فردا بار دیگر اعتراض خود را از سر خواهند گرفت. بنا بر خبری دیگری نیز که در میان کارگران زبان به زبان میشود گویا امنیت سپاه پاسداران به مدیریت شرکت ایرانخودرو مبنی بر خیابانی شدن اعتراضات کارگران این شرکت هشدار داده است.
در این میان بخشی از کارگران تولید ایرانخودرو که با حقوق و مقررات کارگران پشتیبانی در این قسمت مشغول بکار هستند طی طوماری اعتراضی به مدیریت شرکت خواهان احتساب موقعیت شغلی و حقوق شان به عنوان کارگران تولید شده اند. کارگران بخش تولید ایرانخودرو از حقوق بیشتری نسبت به کارگران دیگر بخشهای این شرکت برخوردارند و مدیریت شرکت با هدف کسب سود بیشتر کارگرانی را با حقوق و مزایای قسمت پشتیبانی وادار به کار در بخش تولید کرده است بدون اینکه حقوق و مزایای کارگران بخش تولید را با آنان محاسبه کند.
خبرهای تکمیلی توافقات و یا عدم توافق نماینده های کارگران قسمتهای مختلف ایرانخودرو با مدیریت شرکت متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.
١- تصویر افزایش آکورد کارگران ایرانخودرو
٢- اتحادیه آزاد کارگران ایران در خبر پریروز خود مبلغ شارژ بن کارت را ٢٠٠ هزار تومان قید کرد که بدینوسیله به مبلغ ١۵٠ هزار تومان تصحیح میشود
٣- در شرکت ایرانخودور به کارگران اجازه انتخاب نماینده یا حتی تشکل دست ساز دولتی داده نمیشود. کسانیکه در خبرهای مربوط به اعتراضات کارگران ایرانخودرو از آنها به عنوان نماینده های کارگران نام برده میشود جزو آندسته از کارگران شریفی هستند که مدیریت به ناچار از آنها دعوت به نشست و مذاکره میکند.

١۵ بهمن ماه ١٣٩٣

*******************

با نزدیک شدن ١۵ بهمن ماه فضای کارخانه ایرانخودرو ملتهب شده است

بدنبال ٨ روز اعتصاب غذای کارگران ایرانخودرو که از ١٦ دی ماه آغاز و در ٢۴ همان ماه با وعده مدیریت شرکت مبنی بر تحقق خواست کارگران تا ١۵ بهمن ماه پایان گرفت از چند روز گذشته فضای ملتهبی بر این کارخانه حاکم است و حرف و حدیثهای مختلفی مبنی بر افزایش مزد کارگران و تحقق دیگر خواستهای آنان بر سر زبانهاست. بنا بر اظهار کارگران ایرانخودرو احتمالا این خود مدیریت کارخانه است که بازار شایعات از جمله شایعه افزایش ٣۵ و ٢٠ درصدی مزد را بر سر زبانها انداخته است تا فضای اعتراضی در میان کارگران اوج نگیرد. در این میان و از زمان خاتمه اعتراض کارگران ایرانخودرو چیزی که بطور کتبی از سوی مدیریت در رابطه با تحقق وعده های داده شده انجام گرفته است نصب نامه ای در قسمتهای مختلف کارخانه بوده است. بر اساس این نامه که امروز در قسمتهای مختلف کارخانه نصب شد اعلام شده است آکورد کارگران تولید ٣٠ درصد، کارگران پشتیبانی ٢٠ درصد و کارگران ستادی ١٠ درصد افزایش یافته است. در این نامه اشاره کوتاهی نیز به اجرا و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل شده است و از تعلق آکورد به کارگران خدمات که زیر پوشش شرکتهای پیمانکاری مشغول بکار هستند خبری نیست. همچنین پرداخت ماهیانه ٢٠٠ هزار تومان شارژ بن کارت قطعی شده است اما در رابطه با دیگر مطالبات کارگران بویژه افزایش مزد پایه که از اصلی ترین خواستهای کارگران معترض این کارخانه بزرگ صنعتی بوده است هیچ کار نهایی و قطعی صورت نگرفته است. بنا بر اظهار کارگران ایرانخودور مدیریت در تلاش است یا به این خواست اصلی کارگران تن ندهد و یا اینکه با یک وعده شفاهی مبنی بر افزایش مزد پایه به میزان ٧- ٨ درصد در سال آینده ( علاوه بر افزایش حداقل مزد توسط شورایعالی کار) این مسئله را پشت سر بگذارد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ١۵ بهمن ماه روز اولتیماتوم کارگران ایرانخودرو در حالی پس فردا سر میرسد که مدیریت کارخانه تلاش دارد با وعده و وعید و دادن برخی امتیازات از قبیل اکورد و شارژ بن کارت و مسائلی از این قبیل، منجمله وعده اجرا و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگران را آرام کند. این تلاش از سوی مدیریت در حالی جریان دارد که کارگران ایرانخودرو با قاطعیت همچنان بر افزایش مزد پایه و کتبی شدن کلیه وعده ها به عنوان توافق میان کارگران و مدیریت شرکت تاکید دارند و حتی بحث آغاز اعتراض در میان آنان در صورت تن ندادن مدیریت به توافق کتبی جریان دارد.

١٣ بهمن ماه ١٣٩٣

*******************

هشت روز اعتراض متحدانه کارگران ایران خودرو

با وعده های مدیریت این کارخانه برای تحقق خواستهای کارگران پایان گرفت

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران ایرانخودرو پس از هشت روز اعتراض متحدانه از صبح روز چهارشنبه ٢۴ دی ماه بتدریج در قسمتهای مختلف کارخانه اعتراض خود را تمام کردند و نهایتا این اعتراض دیشب بطور کامل پایان گرفت. چرخه پایان این اعتراض متحدانه همانگونه که آغاز آن به شکل زنجیرواری همه قسمتهای کارخانه را در بر گرفته بود پایان آن نیز به همین شکل از شام روز ٢٣ دی ماه از برخی قسمتها آغاز و در شام روز ٢۴ دی ماه در همه بخشهای کارخانه تکمیل شد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پایان این اعتراض متحدانه بدنبال مذاکرات متعدد کارگران ایرانخودور با مسئولین و مدیریت کارخانه و وعده های آنها برای تحقق خواستهایشان تا ١۵ بهمن ماه صورت گرفت.
بنا بر این گزارش در طول هشت روز اعتراض کارگران ایران خودور که با محوریت خواست افزایش مزد آغاز شد مسئولین و مدیریت این کارخانه در همان روزهای اول تلاش کردند با توسل به تهدید و دادن وعده و وعید به کارگران، این اعتراض را مهار بکنند اما کارگران ایرانخودرو بر سر تحقق خواستهای خود بویژه خواست افزایش مزد از طریق افزایش مزد پایه ایستادگی کردند تا اینکه با مذاکرت متعددی که ما بین کارگران و مسئولین و مدیریت این شرکت بویژه در روزهای هفتم و هشتم این اعتراض صورت گرفت، مدیریت شرکت ضمن دادن وعده تحقق خواستهای کارگران اعلام کرد تا روز ١۵ بهمن ماه همه خواستهای آنان و وعده هایی که داده شده است مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتیجه نهایی آن در این روز اعلام خواهد شد.
اهم وعده هایی که مدیریت شرکت ایرانخودرو طی مذاکرات و توافقات صورت گرفته ما بین خود و کارگران داده است بشرح زیر می باشد:
١- اجرا و بازنگری فوری طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاح جدول مزدی کارگران
٢- پرداخت پاداش تولید قبل از اینکه سقف مورد نظر تولید برای پرداخت این پاداش محقق شده باشد. مبلغ ٧٠٠ هزار تومان برای کارگران تولید - ٦٠٠ هزار تومان برای کارگران پشتیبانی - ۵٠٠ هزار تومان برای کارگران ستادی و ۴٠٠ هزار تومان برای کارگران خدمات
علاوه بر دو وعده فوق که به صورت ابلاغیه بر روی بسیاری از قسمتهای کارخانه نصب شده است دیگر خواستهای کارگران و وعده های مدیریت به شرح زیر بطور شفاهی مورد مذاکره و توافق ضمنی قرار گرفته و مقرر شده است نتیجه نهایی آن تا ١۵ بهمن ماه به کارگران اعلام بشود.
١- افزایش مزد پایه به میزان ٨-٧ درصد. تاریخ اعمال این افزایش از بهمن ماه سالجاری و حداکثر از اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود. این افزایش علاوه بر افزایش حداقل مزدی است که هر ساله در شورایعالی کار صورت میگیرد. توافق نهایی در مورد تاریخ اعمال این افزایش صورت نگرفته و قرار است اعلام شود
٢- افزایش آکورد به میزان ٣٠ درصد
٣- پرداخت بن نقدی هر سه ماه یکبار ۵٠٠ هزار تومان
۴- تعطیلی شیفت شب پنج شنبه
۵- دادن استراحت یک ساعته در وسط ساعات شیفت شب.
٦- افزایش هدیه های مربوط به ایام خاص
٧- برقراری مجدد پاداش اضافه کاری. این پاداش از حدود دو سه سال پیش قطع شده است
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم پایان اعتصاب غذای کارگران ایرانخودور، فضای اعتراضی در میان این کارگران همچنان بالاست و آنان اعلام کرده اند چنانچه مدیریت شرکت تا ١۵ بهمن ماه به وعده های خود عمل نکند بار دیگر اعتراض خود را از سر خواهند گرفت.

٢۵ دی ماه ١٣٩٣

*******************

علیرغم تهدیدها و وعده های مختلف، اعتراض کارگران ایرانخودرو

به دستمزد پایین هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت + تصویر یک ابلاغیه مبنی بر...


تصویر نامه مدیریت شرکت ایرانخودرو مبنی بر برخورد نسبت به کسانیکه کارگران را مورد تهدید و توهین قرار میدهند

در هشتمین روز اعتراض متحدانه کارگران ایرانخودور به دستمزد پایین، امروز مدیریت کارخانه وعده رسیدگی و تحقق خواستهای کارگران را تا ١۵ بهمن داد و از آنان خواست به اعتراض خود پایان دهند. همچنین دیروز مدیریت کارخانه با نصب ابلاغیه ای در دستور قرار گرفتن پرداخت پاداش تولید به مبلغ ٧٠٠ هزار تومان برای کارگران تولید، ٦٠٠ هزار تومان برای کارگران پشتیبانی، ۵٠٠ هزار تومان برای کارگران ستادی و ۴٠٠ هزار تومان برای کارگران خدمات را اعلام کرد. بنا بر اظهار کارگران ایرانخودرو پرداخت این پاداش از قبل در صورت رسیدن سقف تولید به ۵٠٠ هزار خودرو پیش بینی شده بود اما علیرغم اینکه تولید به این سقف نرسیده است مدیریت شرکت تلاش دارد با پرداخت زود هنگام این پاداش از دامنه اعتراضات کارگری در این کارخانه بکاهد. همچنین مدیریت این شرکت در اقدامی در برخورد به تهدید کارگران و توهین به آنان از سوی عوامل زیر دست خودش که در روزهای گذشته خشم کارگران را برانگیخته بود اقدام به نصب نامه ای مبنی با برخورد با اینگونه افراد در قسمتهای مختلف کارخانه کرد. در این رابطه بویژه برخورد توهیم آمیز دهقان مدیر "تری مری" خشم کارگران این قسمت را برانگیخته بود. طی روزهای گذشته نیز مدیریت ایرانخورو در ملاقاتی با برخی از نماینده های کارگران وعده افزایش بن نقدی، اجرای سریع و صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش اکورد به میزان ٣٠ درصد را داده بود.
طرح این وعده ها در حالی از سوی مسئولین و مدیریت ایرانخودور صورت میگیرد که دیروز مدیر تولید قسمتهای مونتاژ کارخانه با حضور در میان کارگران اظهار کرده بود که اعتراض تان نتیجه ای نخواهد داشت و تلاش کرده بود با اینگونه تهدیدات کارگران را وادار به پایان اعتراض کند. همچنین رئیس قسمت مونتاژ یک نیز با حضور در میان کارگران به آنان گفته بود "بروید غذایتان را بخورید ما زورمان زیاد است" کارگران نیز متقابلا اظهار کرده بودند "زور ما زیادتر است و باید به خواستهای ما رسیدگی شود".
طی خبر دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است حراست کارخانه علاوه بر احضار حدود ١٠ از کارگران در روزهای اول اعتراض، طی روزهای گذشته نیز از طریق تماس تلفنی با تعدادی از کارگران آنان را از ادامه اعتراض برحذر کرده و تلاش نموده است به کارگران چنین القا کند که چنانچه به اعتراض پایان ندهید اعتراضتان دارد سیاسی میشود. چنین تهدیدات واهی از سوی حراست و مسئولین این شرکت در حالی صورت میگیرد که کارگران ایرانخودور همچون کارگران سراسر ایران با دستمزد ماهیانه ناچیزی که میگیرند قادر به تامین معیشت خود نیستند و در اعتراض به این وضعیت مشقت بار دست به اعتراض زده اند. اصرار مدیریت ایرانخودرو مبنی بر عدم افزایش مزد پایه و پرداخت دستمزد زیر خط فقر به کارگران این شرکت سودآور در حالی صورت میگیرد که بسیاری از مدیران این شرکت ماهیانه میلیونها تومان حقوق میگیرند و سودهای میلیاردی این شرکت بدلیل انحصار تولید و فروش خودور در ایران سر به فلک میزند.

٢٣ دی ماه ١٣٩٣

*******************

اعتراض متحدانه کارگران ایرانخودرو

ششمین روز خود را پشت سر گذاشت + نامه رسیدگی به خواست کارگران

کارگران ایرانخودرو امروز ٢۱ دی ماه ششمین روز اعتراض متحدانه خود را با عدم حضور در ناهار خوری کارخانه و دریافت غذا ادامه دادند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران به موازات ادامه تهدیدات کارگران معترض ایرانخورو در برخی قسمتها و وعده های مسئولین این شرکت برای رسیدگی به خواستهای کارگران نامه ای نیز در برخی قسمتهای کارخانه با امضای معاونت منابع انسانی مبنی بر رسیدگی به خواستهای کارگران الصاق شد اما علیرغم همه اینها کارگران ایرانخودرو حاضر به پایان دادن به اعتراض خود نشدند.
بنا بر این گزارش، در پی این وضعیت و عدم قبول مفاد این نامه از سوی کارگران، مدیریت شرکت ایرانخودرو امروز طی نشستی با تعدای از نماینده های کارگران ضمن بکار گیری غیر مستقیم زبان تهدید با دادن وعده هایی از آنان خواست به اعتراض خود پایان دهند. طبق این وعده ها که بصورت شفاهی از سوی مدیریت ایرانخودرو مطرح شده گفته شده است که در صورت پایان اعتراض از سوی کارگران علاوه بر افزایش میزان بن نقدی، ۳٠ درصد نیز بر میزان اکورد اضافه خواهد شد، پاداش مانده دنا بفوریت پرداخت و اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل بسرعت آغاز خواهد شد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علیرغم این وعده ها اعتراض متحدانه کارگران ایران خودور تا لحظه مخابره این خبر(ساعت ۱۹/۳٠) همچنان ادامه دارد و رایزنی هایی نیز در میان کارگران در برخورد به این وعده ها جریان دارد.

نامه معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو مبنی بر رسیدگی به خواستهای کارگران. این نامه دیروز بعد از ظهر در برخی قسمتهای کارخانه نصب شد اما مورد موافقت کارگران قرار نگرفت

*******************

اعتراض متحدانه هزاران کارگر ایرانخودور با خواست افزایش مزد ادامه دارد

با گذشت ۵ روز از عدم پذیرش غذای کارخانه توسط کارگران ایران خودرو که در اعتراض به پایین بودن مزد آغاز شده است این اعتراض بطور متحدانه ای از سوی کارگران این شرکت بزرگ خودرو سازی ادامه دارد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم سیاست دادن وعده و وعید و تهدید کارگران از سوی مسئولین ایرانخودرو که طی ۵ روز گذشته در قسمتهای مختلف این کارخانه ادامه داشته است کارگران حاضر به پایان دادن به اعتراض نشده اند و همچنان بطور متحدانه و قاطعانه ای بر تحقق خواست خود مبنی بر افزایش فوری مزد اصرار دارند.
بنا بر این گزارش، بدنبال حضور انتظاری مقدم معاونت منابع انسانی شرکت ایرانخودرو در سالن ٢٠٦ و وعده وی مبنی بر صدور نامه ای جهت رسیدگی به خواست کارگران در دو روز آینده، کارگران معترض اعلام کردند شما اگر راست میگویئد چرا دو روز دیگر؟ همین امروز این نامه را ابلاغ کنید. در پی این وضعیت نامه ای در سالن ٢٠٦ با مضمون رسیدگی به خواست کارگران نصب شد اما کارگران معترض ایرانخودور با دیدن این نامه آنرا کافی نداسته و حاضر به پایان دادن به اعتراض خود نشدند. بنا بر اظهار کارگران ایرانخودور این نامه چنان گنگ و مبهم است که معلوم نیست چه میگوید. در قسمت نیرو محرکه، سالن سواری و سایر قسمتهای شرکت ایرانخودور نیز طی روزهای جمعه و امروز چنین اتفاقاتی افتاده و اینطرف و آنطرف بحث اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش کارگران مطرح شده است اما کارگران معترض ایران خودرو با تاکید بر افزایش مزد پایه حاضر به پایان دادن به اعتراض خود نشده اند. همچنین در سالن تری مری یکی از مسئولین تولید ایرانخودرو به نام دهقان، کارگران را تهدید به عدم تمدید قرارداد کرده و به آنان گفته است چنانچه به اعتراض ادامه دهید قرادادهایتان را تمدید نخواهیم کرد. اما کارگران در پاسخ به وی او را "هو" کرده و با قاطعیت اعلام کرده اند تا رسیدن به خواست هایمان اعتراض خود را ادامه خواهیم داد.

٢٠ دی ماه ١٣٩٣

*******************

اعتراض به دستمزد پایین همه قسمتهای شرکت ایران خودرو را در بر گرفت

علیرغم احضار حدود ۱٠ نفر از کارگران به حراست، اعتراض کارگران ایران خودرو به دستمزد پایین به طور هر چه متحدانه تری ادامه دارد
در سومین اعتراض به دستمزد پایین در برخی قسمتهای شرکت ایران خودرو، این اعتراض از بعد از ظهر دیروز همه قسمتهای این شرکت را فرا گرفت.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال عدم پذیرش غذای کارخانه از سوی کارگران قسمت سواری شرکت ایران خودرو که در اعتراض به پایین بودن مزد از روز ۱٦ دی ماه آغاز شد بتدریج ظرف دیروز و امروز این اعتراض مهم همه بخشهای شرکت ایرانخودرو را در بر گرفت و هزاران کارگر این شرکت بزرگ خودور سازی با خواست افزایش مزد در اقدامی متحدانه از پذیرش شام و ناهار کارخانه خودداری کردند.
بنا بر این گزارش در حال حاضر این اعتراض در همه قسمتهای شرکت ایران خودرو از تمامی سالنهای تولید گرفته تا سواری سازی و بدنه و پرس تا بخش مونتاژ شامل مونتاژ ۱ (پژو ۴٠۵ و پژو پارس)، مونتاژ ٢ (انواع سمند) و مونتاژ ۴ (خانواده ٢٠٦ و رانا) تا نیرو محرکه و .... ادامه دارد و احتمال سوار نشدن کارگران شیفت ٢ به سرویسهای کارخانه به عنوان گام دیگری در این اعتراض وجود دارد.
در پی این اعتراض بزرگ کارگری، دیروز بدنبال حضور مهدی جو و اسماعیل پور دو تن از مسئولین رده بالای شرکت در قسمت مونتاژ موتور پیکان وانت، کارگران این قسمت به مدت ٢ ساعت کار را نیز خواباندند و علیرغم اصرار این دو مسئول برای گرفتن شام توسط کارگران، آنان از پذیرش آن سرباز زدند. همچنین دیروز ضیائی قائم مقام مدیر عامل شرکت ایرانخودرو در سالن شاتل، پرسنل بدنه سازی را جمع کرد و طی صحبتهایی با آنان تلاش نمود با دادن وعده و عید آنان را به پایان دادن به اعتراض ترغیب کند وی در جمع کارگران از اجرا و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش حقوق در سال آینده و رسیدگی به مسائل آندسته از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند صحبت کرد اما هیچیک از این وعده ها نتوانست باعث توقف اعتراض کارگران شود و آنان همچنان بر افزایش فوری مزد تاکید کردند.
در همین حال و به موازات حضور مسئولین شرکت در برخی قسمتهای ایران خودرو و صحبت با کارگران، حراست این شرکت در اقدامی تهدید آمیز دست به احضار حدود ده نفر از کارگران معترض زد و مسئولین آن طی صحبتهائی با این کارگران و تاکید بر این نکته که اگر "شماها غذا نمی خورید نخورید اما کارگران را تحریک نکنید" تلاش کردند تا با ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران، آنان را وادار به عقب نشینی از خواست بر حق خود برای افزایش مزد بکنند. اما با همه این اقدامات از وعده و عید گرفته تا احضار کارگران معترض به حراست، اعتراض کارگران شرکت ایران خودور با اتحاد و یکپارچگی هر چه بیشتری ادامه دارد.
کارگران ایرانخورو اعلام کرده اند تا تحقق خواست شان برای افزایش مزد همچنان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

١٧ دی ماه ١٣٩٣

*******************

شکل گیری زنجیره ای از اعتصاب غذا در بخشهای مختلف شرکت ایران خودرو با خواست افزایش مزد

بدنبال اعتصاب غذای کارگران سواری سازی و سالن رنگ شرکت ایران خودرو که ظهر روز ١۵ دی ماه با خواست افزایش دستمزد آغاز شد این اعتصاب دیروز هنگام شام به سالن ٢٠٦ و ظهر امروز به قسمت نیرو محرکه این شرکت بزرگ خودروسازی کشیده شد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی در اعتراض به پایین بودن دستمزدها از دریافت ناهار و شام خودداری میکنند و بطور نانوشته ای ادامه این نوع اعتصاب و گسترش آن در دستور کارگران ایران خودرو قرار گرفته است و با سرعت در حال گسترش به تمامی بخشهای کارخانه می باشد. زمزمه اعتراض به دستمزد پایین در شرکت ایران خودرو مدتهاست در میان کارگران وجود دارد و بنا بر اظهار برخی از کارگران این کارخانه، طی روزهای آینده این اعتراض گسترش بیشتری خواهد یافت.
علیرغم اینکه صنعت خودور سازی در ایران بدلیل انحصار موجود در آن یکی از پرسود ترین صنایع کشور است اما اکثریت قریب به اتفاق کارگران این شرکت بزرگ خودرو سازی با اضافه کاری و سایر مزایا از ٩٠٠ تا یک میلیون و یکصد هزار تومان دستمزد دریافت میکنند و فقط بخش اندکی از آنان که در آستانه بازنشستگی قرار دارند و دارای سابقه ٢۵ سال به بالا می باشند تا حدود یک میلیون و چهار صد هزار تومان دستمزد میگیرند.

١٧ دی ماه ١٣٩٣

*******************

ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار متوقف باید گردد

تجمع اعتراضی کارگران ایران تایر و ۵٠٠ کارگر برق منطقه ای تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی

صبح امروز کارگران ایران تایر در اعتراض به شرایط تبعیض آمیز در کارخانه و بکار گیری کارگران با چهار شیوه مختلف و اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمع که همزمان با تجمع اعتراضی ۵٠٠ کارگر برق منطقه ای در مقابل مجلس بود دو نفر از نماینده های مجلس آقایان موید حسینی صدر نماینده شهرستان خوی و محجوب یکی از نماینده های تهران در میان کارگران حاضر شدند و با دریافت نامه این کارگران قول رسیدگی به خواستهای آنان را دادند. در این تجمع کارگران ایران تایر در قالب سه الی چهار کارگر از هر قسمت کارخانه به عنوان نماینده های کارگران پیمانکاری این کارخانه تجمع کرده بودند.
کارگران ایران تایر در نامه خود که در اختیار اتحادیه ازاد کارگران ایران قرار داده اند خطاب به نماینده های مجلس شورای اسلامی در مورد شرایط استخدامی کارگران در کارخانه ایران تایر نوشته اند: با سلام و احترام به استحضار می رساند در شرکت ایران تایر کارگران با چهار نوع قرارداد در شرایط سخت و زیان آور با حقوق و مزایای ناعادلانه مشغول به کار هستند.
١- قرارداد دائم ؛ که شامل همکاران استخدامی ما می شود.
٢- قرارداد موقت ؛ همکاران عزیزمان که مستقیم با خود شرکت به صورت ماهیانه قرارداد می بندند.
٣- قرارداد پیمانکاری ؛ که توسط چندین شرکت واسطه ای منعقد می گردد.
۴- روزمزد؛ کارگران زحمتکش که در کار مستمر در قسمت انبار لاستیک و مواد بدون حق بیمه مشغول به کار هستند.
این در حالی است که قراردادهای مختلف کاری با مزایای نابرابر در شرایط کاری مساوی و کار مشابه در مشاغل سخت و زیان آور بسته می شود . چرا این همه تبعیض و بی عدالتی؟! با وجود اینکه پس از مناقشات فراوان ، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده ولی در حقیقت ، اساس این طرح که ملهم از سازمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان است اجرا نمیشود. از طرف دیگر کارگران پیمانکاری که اکثر نیروهای خط تولید را تشکیل میدهند و سابقه برخی از آنها بیش از ١۵ سال می باشد و عمر و جوانی و سلامتی خود را در معرض انواع مواد شیمیایی ، آلودگی های تنفسی و شنوایی و غیره سپری کرده اند ، از مزایای مشاغل سخت و زیان آور از جمله بازنشستگی پیش از موعد بی بهره اند و بیمه آنها بصورت عادی گزارش و ثبت می شود و این با ماهیت شغلی ایشان مطابقت ندارد.
کارگران پیمانکار که بیشترین نیروهای خط تولید هستند با کمترین درآمد بیشترین سود را برای شرکت به ارمغان آوردند چرا که در همه بخشها تعدیل نیرو صورت گرفته و کارگران شریف و زحمتکش پیمانکار با نگاهی مثبت به آینده و امیدی روشن، باعث کاهش هزینه ها، صرفه جویی، افزایش بهره وری ، بالا رفتن شاخص تولید و بهبود درآمد شدند . با وجود اینکه کارگران پیمانکار همیشه و در همه حال با مدیریت همکاری و تعامل داشته اند ولی مدیریت نه تنها از زحمات بی شائبه ما تشکر و قدردانی نکردند بلکه از حسن نیت ما سوء استفاده کرده و اغلب رویکرد تقابلی و تنازعی در پیش گرفته است و با شعارهای تو خالی دیوار بلند بی اعتمادی را بوجود آورده است و همچنان حق تولید و حق مهارت ما را که می بایست به نسبت درصد افزایش مزد افزوده میشد که نشده است بلکه ۵ % کمتر از پارسال حساب می کنند و علیرغم نامه های متعدد به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مستضعفان و جلسات مدیریت شرکت ایران تایر با مسئولان اداره کار هنوز فرمول حق تولید مشخص نشده است و شنیده ها حاکی از ارائه حق تولید با زمانسنجی جدیدی که توسط یک شرکت خصوصی با کارشناسان تازه وارد و کم تجربه صورت گرفته، می باشد.
این کارگران در بخش دیگری از نامه خود در اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار توسط مجلس شورای اسلامی نوشته اند: در حال حاضر دولت تدبیر و امید قصد ایجاد تغییر در ماده های ٧ ، ٢٧ و ١۶۵ قانون کار با هدف از بین بردن آخرین ذره های امنیت شغلی کارگران و سر ریز کردن تمام بار بحران اقتصادی کشور بر دوش قشر ضعیف و زحمتکشی که حقوقش زیر خط فقر می باشد و تحمیل برده وارترین شرایط برای معیشت ما کارگران است . درد بزرگ کارگر تبعیض و بی عدالتی است . چرا مسئولان می خواهند ضعف مدیریتی خود را با اعمال فشار بر قشر فقیر کارگران جبران کنند؟!
کارگران ایران تایر پس از مذاکره و قول رسیدگی به خواستهایش ساعت ٣٠/١٠ صبح به تجمع خود در مقابل مجلس شورای اسلامی پایان دادند. این کارگران از ساعت ٨ صبح دست به تجمع در مقابل مجلس زده بودند و بر این امر تاکید داشتند که ما با این اعتراض امر به معروف ( اجرای قانون ) و نهی از منکر ( بی عدالتی ) میکنیم و در این رابطه پارچه نوشته ای را نیز در دست داشتند.
بنا بر اظهار کارگران ایران تایر همزمان با آنان حدود پانصد کارگر برق منطقه ای نیز از نقاط مختلف کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند و خواهان تبدیل قرار دادهای خود به قرار داد رسمی بودند. مسئله مهمی که در تجمع کارگران برق منطقه ای خودنمایی میکرد این بود که این کارگران همگی بصورت کاملا متحد و یکپارچه ای از نقاط مختلف کشور در این تجمع شرکت کرده بودند و کلیه مراحل سازماندهی و انجام این اعتراض از طریق سیستم وایبر انجام شده بود.

١٧ دی ماه ١٣٩٣

*******************

اعتصاب کارگران شرکت سابیر در پروژه سدسازی نیروگاه گچساران

بیش از ٦٠٠ نفر از کارگران شرکت سابیر که در پروژه سدسازی نیروگاه چم شیرگچساران مشغول بکارند از بعداز ظهر دیروز بعنوان اعتراض به تغییر درنحوه محاسبات دستمزد خود، دست از کارکشیدند.
کارفرمای شرکت سابیر در این پروژه ظاهرا" بمنظورکاهش سهم خود در پرداخت مالیات ، بخشی از دستمزد توافق شده کارکنان را از فیش حقوقی آنان برداشته و هر سه ماه یکبار مبالغ برداشته شده را تحت عنوان "مزایای انگیزشی" به کارکنان برمیگرداند.
با اینکار نه تنها بارمالیاتی خودرا کاهش میدهد بلکه اهداف ضدکارگری دیگری را دنبال میکند.
بدین معنی که حقوق جدید بتدریج بعنوان حقوق اصلی تلقی شده ومبنای کلیه محاسبات از جمله اضافه کاری ، اضافه حقوق ، حق بیمه کارگران ، پرداخت سنوات وتسویه حساب و کلیه محاسبات مرتبط میگردد که پرواضح است چه چپاولی از جیب کارگر صورت میگیرد.
ماجرای "مزایای انگیزشی" هم که بخشی از حقوق مسلم کارگران بوده دستمایه تعبیر وتفسیرهای معمول دراین جامعه قرارمیگیرد بدین معنی که چون خارج ازمبنای حقوق ماهیانه قرارگرفته عملا وقانونا" تعهدی در پرداخت مستمرآن از طرف کارفرما وجود ندارد و هرآن احتمال کاهش ویا قطع آن وجود دارد.
بدینجهت کارگران این شرکت دراعتراض به این دست اندازی آشکار به دستمزدشان از دیروزبعدازظهر٩٣/١٠/١۴ دست از کار کشیدند. اخبار و نتایج این اعتراض کارگری متعاقبا" به اطلاع خواهد رسید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۵ دی ماه ١٣٩٣