افق روشن
www.ofros.com

احضار ۵ نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج به اداره اطلاعات


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      جمعه ١٠ اردیبهشت ١٣٨٩

امروز دهم اردیبهشت ماه ٨٩ آقایان شریف ساعد پناه، شیث امانی، صدیق کریمی، اسماعیل کاظمی و خالد سواری از فعالین و اعضای هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند. مامورین امنیتی پس از احضار این کارگران ضمن بازجویی از آنان در مورد مراسم اول ماه مه در سنندج از آنان خواسته اند فردا اقدام به برگزاری مراسم اول ماه نکنند و در هیچ مراسمی نیز شرکت نکنند و تلاش کرده اند در اینمورد از این کارگران تعهد بگیرند.
بنا براین آخرین خبرها هر پنج عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از بازجویی در مورد مراسم اول ماه مه آزاد شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن احضار اعضا خود به مراکز امنیتی، برگزاری مراسم اول ماه مه را حق مسلم کارگران میداند و عموم کارگران در سراسر ایران را به گرامیداشت و برگزاری مراسم به مناسبت اول ماه مه فرا میخواند.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم اردیبهشت ماه ٨٩