افق روشن
www.ofros.com

سومین روز اعتصاب رانندگان کامیون های شرکت احیاگستران اسپادان در ذوب آهن اصفهان

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             دوشنبه ٢٨ دی ۱٣٨٨

امروز اعتصاب رانندگان کامیون های شرکت

احیاگستران اسپادان در ذوب آهن اصفهان وارد سومین روز خود شد

این شرکت کامیون های متعلق به کارخانه ذوب آهن را در اجاره دارد وتمامی حمل و نقل غیر ریلی کارخانه را انجام می دهد. اعتصاب رانندگان این شرکت در ادامه اعتصاب آبان ماه است که به راهپیمایی وتجمع در برابر فرمانداری شهرستان لنجان نیز کشیده شد. رانندگان شرکت هنوز حقوق آبان و آذر ماه خود را دریافت نکرده اند وشرکت نیز علت این تاخیر را دریافت نکردن مطالبات اش از کارخانه عنوان می کند.
روز شنبه ٢٦ دی ماه پس از آنکه رانندگان در محل کار خود حاضر شدند نماینده شر کت اعلام کرد که یکی از رانندگان به خاطر ایجاد شایعه ای مبنی بر این که شرکت مطالبات اش را از کارخانه دریافت کرده است از کار اخراج می شود شایعه ای که موجب نارضایتی واعتراض ونیز تهدید شرکت به اعتصاب شده بود. رانندگان در اعتراض به این حکم دست از کار کشیدند ودر پی آن یکی از مسئولان حراست ذوب آهن به میان کارگران آمد و خواستار ازسرگیری کار شد که با مخالفت رانندگان روبرو شد. موضوع اخراج یکی از رانندگان باعث مشاجره شدید مسئول حراست با نماینده شرکت احیاگستران اسپادان شد و مسئول حراست اعلام کرد که شرکت به هیچ وجه حق اخراج هیچ یک از رانندگان را ندارد با این همه رانندگان خواستار پرداخت حقوق عقب مانده خود شدند وبه اعتصاب شان ادامه دادند.
از روز شنبه تا امروز دوشنبه ٢٨ دی ماه اعتصاب در سه شیفت کاری صبح عصر و شب ادامه دارد به طوری که شرکت احیا گستران مجبور شده ۴۵ کامیون شخصی را برای انجام کار به خدمت بگیرد تا توقفی در حمل ونقل کارخانه پیش نیاید پیش بینی می شود در صورت ادامه اعتصاب رانندگان کارخانه ذوب آهن قراردادش را با شرکت یاد شده لغو کند وقرارداد رانندگان را به قرارداد مستقیم تبدیل کند.

خبر فوق توسط کارگران ذوب آهن اصفهان به ایمیل اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال شده است

منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ دی ماه ٨٨

www.ettehadeh.com