افق روشن
www.ofros.com

یکصد نفر از کارگران پاک وش از کار خود اخراج شدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            شنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارخانه پاک وش تولید کننده محصولات شوینده صد نفر از کارگران خود را اخراج کرد. بحث تعدیل نیرو در این کارخانه پس از پایان تعطیلات نوروزی امسال مطرح شده بود و نهایتا کارفرمای این کارخانه با خواباندن سه خط تولید اقدام به اخراج ۱۰۰ نفر از کارگران خود کرد.
بنا بر این گزارش کارفرما ابتدا در نظر داشت با حداقل تعلقات قانونی اقدام به اخراج کارگران کند اما با کشمکشی که بین کارگران و کارفرما درگرفت و چندین روز ادامه داشت کارفرما ناچار شد کارگران رسمی را با دادن ۵ ماه و کارگران قراردادی را با دادن ۱۰۰ روز از آخرین سطح دستمزد به ازای هر سال سابقه کار راضی به ترک کارشان کند.
این اخراج در یکی از واحدهای تولیدی کارخانه پاک وش در خیابان ۱۵ شهر صنعتی کاوه صورت گرفته است.کارخانه اصلی پاک وش در خیابان هفتم شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰