افق روشن
www.ofros.com

علی نجاتی به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج احضار شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            دوشنبه ١١ دی ١٣٩١

علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. بر اساس این احضاریه وی باید سه روز پس از رویت این احضاریه در دادگاه حاضر شود.
احضار علی نجاتی به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج پیرو محاکمه وی در شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش در ٢٩ مهر ماه سالجاری صورت میگیرد. در این دادگاه در شهرستان شوش به علی نجاتی اعلام شده بود: بر اساس مستندات یک سی دی که بر روی پرونده همسرتان است شما سال گذشته به کردستان رفته اید ودر آنجا سخنرانی کرده و ترانه حماسی و تحریک کننده "دایه دایه وقته جنگه" را خوانده اید. قاضی این دادگاه علی نجاتی را با وثیقه ده میلیون ریالی آزاد کرد و به وی اعلام نمود ما این سی دی را جهت تحقیقات و تکمیل پرونده به دادگستری استان کردستان خواهیم فرستاد و چنانچه دادگستری این استان قصد محاکمه شما را در آنجا نداشته باشد همینجا در شوش به پرونده شما رسیدگی خواهیم کرد.
از ٢٩ مهر ماه سالجاری تاکنون این چهارمین بار است که علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند به دادگاههای انقلاب در شهرهای شوش، دزفول و سنندج احضار و با اتهامات واهی مورد بازجویی و محاکمه قرار میگیرند. اولین محاکمه علی نجاتی به جرم مسافرت به کردستان و خواندن سرود "دایه دایه" در یک مهمانی در این شهر در حالی صورت گرفت که وی تنها یک ماه قبل از آن از زندان آزاد شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار و محاکمه های پی در پی علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند را با اتهامات واهی ابزاری سیستماتیک برای آزار و اذیت این خانواده معترض کارگری و بالا بردن هزینه فعالیتهای صنفی و اجتماعی برای عموم کارگران ایران ارزیابی میکند و با محکوم کردن احضار علی نجاتی به دادگاه انقلاب شهر سنندج ، اعلام میدارد بر پایی تشکل، اعتصاب و تجمعات کارگری از بدیهی ترین حقوق اجتماعی کارگران است و بدون تردید اینگونه آزار و اذیت رهبران و فعالین کارگری قادر نخواهد شد خدشه ای در مبارزات کارگران ایران برای دست یابی به یک زندگی بهتر ایجاد کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم دی ماه ١٣٩١