افق روشن
www.ofros.com

دستگیری محمد علی مجمدی کارگر ساخنمانی شهر سنندج


اتحادیه آزاد کارگری                                                                                    یکشنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩١

محمد علی محمدی کارگر کچ کار ساختمانی یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران بیش از دو ماه است در زندان بسر میبرد.
طبق خبرهای ارسالی به سایت اتحاد، محمد علی محمدی کارگر ساختمانی شهر سنندج در روز ٢۵ بهمن ماه سال ٩٠ به اداره اطلاعات این شهر احضار و از همان جا روانه زندان میشود.
مامورین اطلاعات با تهدید خانواده ی این کارگر را از اطلاع رسانی منع کرده بودند ولی بعد از گذشت بیش از ٢ ماه از دستگیری وی کماکان وضعیت این کارگر بلاتکلیف میباشد و مسئولین مربوطه هیچ پاسخ روشنی به خانواده ی وی نداده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن احضار و تهدید اعضای خود و فعالان کارگری، خواهان آزادی بی قید و شرط محمد علی محمدی و دیگر کارگران دربند میباشد.

اتحادیه آزاد کارگری ایران - ١۵ اردیبهشت ماه