افق روشن
www.ofros.com

،ممانعت از برگزاری گردهمایی کارگران

احضار، بازداشت و آزادی فعالین کارگری در سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        شنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠

تصحیح خبر مربوط به احضار رهبران کارگری در شهر سنندج

در خبری که امروزساعت ۱۵/۳۰ بعد از ظهر از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد آمده است که کلیه کارگران احضار شده آزاد شده‌اند خبر فوق بدین شکل تصحیح میشود: شریف ساعد پناه پس از آزادی در صبح امروز ساعت ۱۴ ظهر امروز بار دیگر به اداره اطلاعات احضار شده و تاکنون ساعت(۱۶) بعد از ظهر آزاد نشده است. همچنین سه نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری هنوز در بازداشت بسر میبرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران

*************

احضار شیث امانی، صدیق کریمی، شریف ساعد پناه، غالب حسینی،

خالد حسینی، یدالله قطبی و بازداشت و آزادی مجدد خلیل کریمی در شهر سنندج

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران با فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر موجی از احضار رهبران کارگری در شهر سنندج آغاز شده است. امروز شیث امانی، شریف ساعد پناه و صدیق کریمی از اعضای هييت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین سه نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به نامهای غالب حسینی، خالد حسینی، یدالله قطبی توسط اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد باز جویی قرار گرفتند. در همین حال ساعت ۹ صبح امروز خلیل کریمی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج بار دیگر توسط مامورین اطلاعات نیروی انتظامی این شهر بازداشت و پس از چهار ساعت آزاد شد.
تمامی رهبران کارگری که در شهر سنندج احضار شده بودند پس از چندین ساعت بازجویی و تلاش جهت گرفتن تعهد از آن‌ها برای عدم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر آزاد شده اند. این کارگران هیچکدام تعهدی مبنی بر عدم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر نداده و از حق کارگران برای برگزاری آزادانه مراسم این روز دفاع کرده اند.
بنا براین گزارش شریف ساعد پناه در پاسخ به خواست عدم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر که از سوی مامورین امنیتی مطرح شده بود اعلام کرده است: من یک خانواده چهار نفره کارگری هستم که همگی بیکار هستیم، اعتراض حق من است، روز جهای کارگر روز ماست و من در تجمعات و اعتراضات این روز شرکت خواهم کرد. همچنین شیث امانی و صدیق کریمی نیز در دفاع از حق کارگران برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر اعلام کرده‌اند برگزاری مراسم این روز حق مسلم ماست و شما به جای اینکارها و احضار ما میباید مکان مناسب در اختیار ما قرار میدادید و امنیت آن را نیز تامین میکردید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن احضار رهبران کارگری در شهر سنندج و تلاش برای گرفتن تعهد از آن‌ها برای عدم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر اعلام میدارد برگزاری مراسم این روز حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران ایران است و کارگران حق دارند مراسم این روز را بطور مستقل و آنگونه که خود میخواهند برگزار کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

*************

ممانعت نیروی انتظامی از برگزاری گردهمایی کارگران برای استقبال از اول ماه مه در شهر سنندج

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز نهم شهریور ماه ۱۳۹۰ بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شهر سنندج به دعوت اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری قصد بر پایی یک گردهمایی برای استقبال از اول ماه مه در منطقه هفت آسیاب شهر سنندج را داشتند که با حضور پیشاپیش مامورین اطلاعات نیروی انتظامی در محل مواجه شدند.
بنا بر این گزارش پس از رسیدن جمعیت به منطقه هفت آسیاب مامورین انتظامی نسبت به برگزاری هر گونه مراسمی در آنجا به کارگران هشدار دادند و از آنان خواستند محل را ترک کنند. کارگران حاضر در محل نیز پس از روشن کردن آتش و برپایی رقص و پخش شیرینی محل را ترک کردند.
بر اساس این گزارش مامورین انتظامی تا رسیدن کارگران به میدان گاز آن‌ها را همراهی کرده و اقدام به فیلمبرداری از آنان کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را حق مسلم کارگران میداند و ایجاد هرگونه مانع در برابر کارگران برای گرامیداشت این روز را قویاً محکوم میکند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- نهم اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۰

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com