افق روشن
www.ofros.com

چهار انگشت دست یک کارگر مرغداری حین کار قطع شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       دوشنبه ١ اسفند ماه ١٣٩٠

بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، سه انگشت دست اشرف وفائی حین کار با دستگاه خرد کن دان در مرغداری قطع شد. پس از این سانحه اشرف را به بیمارستان بیستون کرمانشاه منتقل کردند اما درمان مناسب در مورد وی انجام نشد و پس از عفونت یک انگشت دیگرش به تهران منتقل گردید که متاسفانه این انگشت وی نیز باید قطع شود.
این کارگر ١٩ ساله با دستمزد ماهیانه ٢٠٠ هزار تومان و بدن برخورداری از حق بیمه در این مرغداری کار میکرد. کارفرمای این مرغداری که در جاده کامیاران کرمانشاه قرار دارد در رابطه با قطع انگشتان دست اشرف هیچ مسئولیتی بر عهده نگرفته و وی را به حال خودش رها کرده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣٠ بهمن ١٣٩٠