افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از شرایط برده وار کارگران

بنیاد پوشش و اولتیماتوم کارگران پارس متال به کارفرما


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           یکشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٠


این کارگران از اول امسال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند

گزارشی از شرایط برده وار و غیر انسانی کارگران کارخانه بنیاد پوشش

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه بزرگ بنیاد پوشش مرتبط با وزارت نیرو، تحت شرایط به غایت برده واری در این کارخانه مشغول بکار هستند.این کارخانه که برخی قطعات مربوط به شبکه های برق ازجمله دکلهای برق فشارقوی را برای وزارت نیروتولید میکند دارای دو سالن بزرگ است که وجود بخارات سرب واسید و مواد گالوانيزه فضای آنها را بشدت آلوده است و کارگران در این محیط خطرناک مشغول بکار هستند.
کارخانه بنیاد پوشش که در منطقه صنعتی مورچه خورت اصفهان قرار دارد مجموعا بیش از ۵٠٠ کارگر دارد که بصورت دو شیفت ١٢ ساعته بدون توقف در طول شبانه روزکارمیکنند. مديريت كارخانه با ورود كارگرجديد سه نوع قرارداد با آنها ميبندد! اول قرارداد سفيدامضاء كه فقط كارگرآنرا امضاء كرده است و كارفرما هرچه بخواهد در آن مینویسد. قرارداد بعدي يك قرارداد يكماهه برمبناي حداقل دستمزد وشرايط حداقلي اداره كاراست، با امضای اين قرارداد كارگر كارش را شروع ميكند ودر صورت خوشامد كارفرما، میتواند تا ۶ ماه با اين نوع قرارداد به کار خود ادامه دهد. پس از اين مدت وحصول اطمينان کارفرما از سربراه وخاموش بودن كارگر، قرارداد یکماهه به قرارداد سه ماهه تبدیل می‌شود. قرارداد كارگران با سابقه بيش از۵ سال وقديمي تر هم به همين منوال هر سه ماه یکبار تمدید میشود.
در این کارخانه زمان صرف نهار وشام كارگران فقط نيم ساعت است. كارگران غذاي خود را از منزل مياورند و آنرا در همان محیط کار و فضای بشدت آلوده آن ميخورند! دستمزدهای این کارگران عموما با تأخیر پرداخت می‌شود و آنان از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.
وجود قراردادهای سفید امضا و موقت، تهدید به اخراج و خطر عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما عملاً امکان هرگونه اعتراضی را از طرف این کارگران سلب کرده است و آنان علیرغم تمامی مشقات موجود از ۱۲ ساعت کار طاقت فرسا در روز در محیط بشدت آلوده تا عدم پرداخت دستمزد و وجود فقط نیم ساعت وقت برای ناهار و … بناچار برای لقمه نانی به این بردگی تن سپرده اند.
وجود چنین شرایط غیر انسانی در این کارخانه چیزی جز حاصل قراردادهای سفید امضا و موقت نیست و از سوی دیگر بیانگر این واقعیت ملموس است که چنانچه کارگران برای بهبود شرایط کار و زیست خود و حفاظت از جسم وجان شان در برابر حرص و ولع سود آوری در نظام سرمایه داری به دفاع از حق حیات انسانی خود برنخیزند صاحبان سرمایه هیچ حد و مرزی را برای به بردگی کشاندن بیش از پیش کارگران نمی شناسند و تا آنجا که بتوانند و کارگران اعتراضی نکنند حتی همین قوانین دست وپا شکسته فعلی را هم نادیده میگیرند.
کارخانه بنیاد پوشش با ۵۰۰ کارگر نمونه بارز چنین جهنمی برای کارگران است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۰

***************

اولتیماتوم کارگران پارس متال به کارفرما این کارگران دستمزد اردیبهشت ماه خود را دریافت کردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبل اعتصاب روز یکشنبه هشتم خرداد ماه کارگران پارس متال و اولتیماتوم آنان به کارفرما مبنی بر شروع دوباره اعتصاب در صورت عدم پرداخت دستمزد اردیبهشت ماه شان در روز ۱۱ خرداد، کارفرمای این کارخانه ناچار شد دستمزد این کارگران را در زمان وعده داده شده به حساب آنان واریز کند.
کارگران پارس متال روز یکشنبه ۸ خرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد اردیبهشت ماه خود دست به اعتصاب زدند. در پی این اعتصاب کارفرمای این کارخانه به کارگران وعده داد روز ۱۱ خرداد دستمزدشان را پرداخت خواهد کرد. کارگران نیز اعلام کردند در صورت عدم تحقق وعده کارفرما بار دیگر پس از تعطیلات ۱۵ خرداد اعتصاب و اعتراض خود را از سر خواهند گرفت.
بنا بر این گزارش مطالبه مهم دیگر کارگران کارخانه پارس متال پرداخت حقوق های معوقه ای است که کارفرما از سال گذشته به این کارگران بدهکار است که با اعتراضات مستمر این کارگران و توافقات صورت گرفته در سال گذشته، این دستمزدهای معوقه می بایست هرهفته بصورت خرد خرد به کارگران پرداخت میشد، اما کارفرما فقط چند ماهی در سال گذشته به این توافق عمل کرد و از ابتدای امسال این توافق را زیر پا گذاشت که منجر به اعتصاب و راهپیمائی کارگران پارس متال در روز ۱۲ اردیبهشت ماه شد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تسویه حساب حقوق معوقه سال گذشته کارگران پارس متال همچنان در دستورمطالبات این کارگران قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۰