افق روشن
www.ofros.com

برگزاری دادگاه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به روز ٢۵ اسفند موکول شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     یکشنبه ٢١ اسفند ماه ١٣٩٠

بنا بر اعلام قبلی دادگاه شعبه یک انقلاب سنندج، امروز دوشنبه ١۵ اسفند ماه قرار بود دادگاه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا برگزار شود اما با اعتراض آقای محمد قوامی وکیل این کارگران مبنی بر محدودیت زمانی برای مطالعه پرونده، دادگاه شعبه یک انقلاب با تمدید زمان برای برگزاری دادگاه موافقت کرد و قرار شد جلسه دادگاهی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز ٢۵ اسفند ماه برگزار شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعلام میدارد محاکمه این کارگران به اتهامات واهی و جرمهای مرتکب ناشده، آنهم با تعجیلی که دادگاه انقلاب سنندج دارد هیچ معنایی جز تحت فشار دادن رهبران کارگری در آستانه سال نو و تحت الشعاع قرار دادن برگزاری مراسم روز جهانی کارگر که در شهر سنندج یک سنت جا افتاده است ندارد. بدون تردید برگزاری چنین محاکماتی در روزهای پایانی سال و نزدیک به روز جهانی کارگر، تاثیری در عزم و اراده کارگران ایران برای دفاع از حقوق انسانی شان و برگزاری مراسم اول ماه مه نخواهد داشت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١۵ اسفند ماه ١٣٩٠