افق روشن
www.ofros.com

مرگ جانگداز یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           شنبه ٢۴ بهمن ۱٣٨٨


مرگ جانگداز یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در آسیاب خوراک دام این کارخانه

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه مورخه ١٩/١١/٨٨ یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به نام منصور بشمه در حالی که تلاش میکرد سنگی را از درون دستگاه آسیاب خوراک دام بیرون بکشد به دلیل روشن شدن دستگاه در میان آن گیر کرد و دستگاه یکی از پاهای وی را کند و پای دیگرش لابه لای دستگاه ماند و همین مسئله باعث شد کارگران حاضر در آنجا نتوانند وی را بلافاصله از لای دستگاه بیرون بکشند.
بنا بر این گزارش پس از گیر کردن یک سنگ در میان دستگاه خوراک دام، مسئولین کارخانه بطور ناقصی اقدام به خاموش کردن دستگاه میکنند و زمانی که منصور بشمه در میان دستگاه مشغول بیرون آوردن سنگ بوده است مسئولین کارخانه با زدن یکی از کلیدها باعث به راه افتادن دستگاه میشوند و منصور بشمه در میان دستگاه گیر می افتد و در حالی که یکی از پاهایش بطور کامل کنده میشود یکی دیگر از پاهایش در میان دستگاه گیر میکند.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه به دلیل نبود واحد ایمنی ماهر در کارخانه حدود ٣ ساعت طول کشید تا کارگران موفق به بیرون کشیدن منصور بشمه از لای دستگاه بشوند و زمانی که منصور از لای دستگاه بیرون کشیده شد به دلیل ٣ ساعت خونریزی مداوم چان خود را از دست داده بود. مسئولین پزشک قانونی نیز علت مرگ منصور را خونریزی عنوان کرده و اعلام نموده اند چنانچه این کارگر یک ساعت زودتر از لای دستگاه بیرون کشیده شده و به بیمارستان منتقل می شد، زنده می ماند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران مرگ جانگداز منصور بشمه را به خانواده وی و همکارانش در شرکت نیشکر هفت تپه تسلیت می گوید و خواهان محاکمه تمامی کسانی است که مسئله ایمنی کارگران و استانداردهای کار در کارخانه نیشکر هفت را رعایت نمیکنند و کارگران را این چنین قربانی مطامع سود آوریهای خود میکنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ بهمن ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com