افق روشن
www.ofros.com

ارعاب کارگران لاستیک بارز برای پایان دادن به اعتصاب


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        سه شنبه ١٣ دیماه ١٣٨٩


اعتصاب کارگران لاستیک بارز سومین روز خود را پشت سرگذاشت

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب کارگران لاستیک بارز که از صبح روز شنبه ١١ دی ماه شروه شده است امروز نیز همچنان ادامه پیدا کرد و این کارگران سومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
بنا بر این گزارش طی دیروز و امروز رئیس حراست این کارخاته با حضور در میان کارگران بطور مرتب آنها را تهدید و اعلام کرده است در صورتی که به اعتصاب خود پایان ندهید یگان ویژه را وارد کارخانه خواهیم کرد تا شما را بازداشت و پوست تان را بکنند. وی اعلام کرده است مطالبات شما(کارگران) موضوعیتی ندارد و هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیرد و اگر به اعتصاب ادامه بدهید کارفرما گفته است شرکت را تعطیل خواهم کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن دعوت از کارگران لاستیک بارز برای حفظ اتحاد از اعتصاب آنان برای دستیابی به مطالبات بر حق شان حمایت میکند و اعمال هر گونه فشار و تلاش برای امنیتی کردن خواستهای این کارگران را تلاشی از سوی کارفرما برای تن ندادن به خواستهای کارگران ارزیابی میکند و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای این کارگران و برآورده کردن آنهاست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٣ دی ماه ٨٩

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com