افق روشن
www.ofros.com

بار دیگر ناامنی در محیط کار فاجعه آفرید


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٨٩

طبق خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،در تاریخ ٢۵ بهمن، کارگری به نام عبدالله احمدی ۵٠ ساله که در یکی از کارگاه های ساختمانی واقع در تهران مشغول کار بود، بر اثر سقوط از چوب بست جان خود را از دست داد. جنازه نامبرده روز گذشته جهت خاکسپاری به یکی از روستاهای حومه سنندج بازگردانده شد. عبدالله احمدی صاحب ۴ فرزند بود که براثر احتیاج مالی در فصل زمستان که فصل نامناسب و سختی برای کارگران ساختمانی است، مجبور شده بود به دور از خانواده و برای تامین نان خانواده به تهران بیاید و مشغول کار بشود.اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن سودجویی کارفرمایان و عدم پتامین امنیت کار، به خانواده کارگر جان باخته تسلیت گفته و خود را همدرد آنان می داند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٧ بهمن ٨٩