افق روشن
www.ofros.com

رضا رخشان ظهر امروز از زندان آزاد شد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           چهارشنبه ۳۰ دی ۱٣٨٨

رضا رخشان مسئول روابط عمومی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ظهر امروز از زندان آزاد شد

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز ٣٠ دی ماه ٨٨ ساعت ١٢ ظهر رضا رخشان سئول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با قرار وثیقه یکصد و پنجاه میلیون توماتی پس از ١٧ روز بازداشت از زندان آزاد شد.
بنا بر این گزارش رضا رخشان پس از بازداشت در صبح روز ١۴ دی ماه بطور موقت در اداره آگاهی تحت بازداشت قرار گرفت و صبح روز بعد پس از انتقال وی به دادستانی شوش و وارد کردن اتهام تبلیغ علیه نظام، قرار وثیقه برای آزادی اش صادر کردند اما پس از تامین قرار توسط خانواده رضا رخشان، دادستانی شوش از پذیرش قرار خودداری کرد و او را در روز ١۵ دی ماه به بند ۵ زندان دزفول منتقل کردند.
همچنین روز پنج شنبه گذشته دادگاه عمومی شوش با وارد کردن اتهام نشر اکاذیب به رضا رخشان قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی برای وی صادر کرد و از طرف دیگر دادگاه انقلاب برای رضا رخشان به اتهام تبلیغ علیه نظام قرار وثیقه ١٢٠ میلیون تومانی صادر نمود و به این ترتیب رضا رخشان با تامین مجموع قرار وثیقه ١۵٠ میلیون تومانی ساعت ١٢ ظهر امروز از زندان آزاد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی رضا رخشان را صمیمانه به خانواده وی و کارگران نیشکر هفت تپه تبریک میگوید و با محکوم کردن بازداشت مجید حمیدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در شهر سنندج و تداوم زندان 5 کارگر نیشکر هفت تپه و سایر کارگران زندانی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران دربند از زندان و رفع هر گونه تعقیب قضائی از کارگران معترض و اعضای تشکلها و نهادهای کارگری در سراسر کشور است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- سی ام دی ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com