افق روشن
www.ofros.com

شیث امانی پس از ۵٢ روز تحمل

حبس، بعداز ظهر امروز از زندان آزاد شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  پنجشنبه ١٨ اسفند ماه ١٣٩٠

ساعت ٣٠/١٦ بعد از ظهر امروز در حالی که شیث امانی در زندان مرکزی سنندج و بی خبر از آزادی اش، در کنار صدیق کریمی نشسته بود زندانبان خبر داد وی آزاد شده است. ساعتی بعد خبر مسرت بخش آزادی شیث در میان اعضا اتحادیه و کارگران سنندج منتشر شد و آنان رهسپار منزل شیث شدند. در باره چگونگی آزادی شیث امانی مسئولین زندان هیچ توضیحی به ایشان نداده اند.
شیث امانی از رهبران خوشنام و محبوب کارگری در شهر سنندج و از اعضا هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است. وی در سال ١٣٨٦ در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و نزدیک به دوماه در بازداشت بسر برد. دادگاه بدوی برای شیث امانی و صدیق کریمی دو سال و نیم حکم زندان صادر کرده بود که در دادگاه تجدید نظر این محکومیت به ٦ ماه زندان تبدیل شد و بدنبال آن با اعتراضات اتحادیه آزاد کارگران ایران و فشار افکار عمومی و سازمانهای بین المللی کارگری تمامی احکام صادره در مورد شیث و صدیق و ١١ کارگر دیگر که در مراسم اول ماه مه به همراه شیث و صدیق دستگیر شده بود توسط رئیس وقت قوه قضائیه لغو گردید. با این حال و پس از گذشت 3 سال از لغو این احکام دادگاه اجرای احکام شهر سنندج اوایل امسال حکم ٦ ماه زندان شیث و صدیق را به اجرا گذاشت و نهایتا ٢٦ دی ماه امسال در حالی که شیث جهت کسب اطلاع از پرونده شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، به دادستانی سنندج مراجعه کرده بود همانجا بازداشت و در زندان مرکزی سنندج محبوس شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز شادمانی از آزادی شیث امانی، بازگشت وی به میان خانواده و دوستان و همکارانش را به اعضا اتحادیه، کارگران سنندج و بویژه به خانواده وی صمیمانه تبریک میگوید و خواهان آزادی فوری صدیق کریمی یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره اتحادیه و هم بند شیث امانی و تمامی فعالین و رهبران کارگری از زندان است که تنها به جرم دفاع از حقوق انسانی کارگران محاکمه و به زنجیر کشیده شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨/١٢/١٣٩٠