افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت

لبن دوش غرب به بهانه بالا بودن هزینه حاملهای انرژی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           پنجشنبه ١١ آبان ١٣٩١

اتحادیه آزاد کارگران ایران: شرکت لبن دوش غرب(بسرین) یکی از تولید کنندگان لبنیات در استان کردستان که در جاده سنندج –دهگلان قرار دارد مدتهاست به بهانه نداشتن قدرت پرداخت هزینه حاملهای انرژی، دستمزد کارگرانش را با تعویق پرداخت میکند و هر ماهه کلیه کارگرانش را حدود ١٠ روز به مرخصی اجباری بدون حقوق می فرستد و بیمه آنان را نیز واریز نمیکند.
این کارخانه ٦٠ کارگر قراردادی دارد و در حال حاضر دو ماه از حقوق کارگران بعلاوه عیدی و پاداش سال گذشته آنان را پرداخت نکرده است.
بنا بر اظهار یکی از کارگران این کارخانه، در طی ماههای گذشته آزار و اذیت کارگران توسط کارفرما چنان بالا گرفته است که در ماه جاری ۵ نفر از کارگران این کارخانه داوطلبانه تسویه حساب نموده و بالاجبار ترک کار کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١١ آبانماه ١٣٩١