افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت دستمزد کارگران پرریس و شرایط مشقت بار زندگی آنان


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        یکشنبه ٣ مهرماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه ریسندگی پرریس از اول سال جاری تاکنون فقط دستمزد فروردین ماه خود را دریافت کرده اند و مدت ۵ ماه است که دستمزدهای آنان پرداخت نشده است. این کارگران همچنین عیدی سال گذشته خود را نیز دریافت نکرده اند. کارفرمای این کارخانه از پرداخت بیمه این کارگران به سازمان تامین اجتماعی خودداری کرده و همین امر باعث عدم تمدید دفترچه های درمانی آنان از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است به همین دلیل این کارگران در حال حاضر با مشکلات عدیده درمانی مواجه هستند.
بنا بر این گزارش کارگران این کارخانه در شرایط حاضر به دلیل عدم پرداخت دستمزدهایشان از سوی کارفرما با مشکل مالی ثبت نام فرزندان خود در مقطع پیش دبستانی مواجه شده اند و تاکنون نتوانسته اند فرزندان خود را در این مقطع تحصیلی ثبت نام کنند. در صورت ادامه این وضعیت و بدلیل اجباری بودن طی دوره پیش دبستان برای ثبت نام در سال اول دبستان، فرزندان این کارگران در همین اوان کودکی از ادامه تحصیل باز خواهند ماند.
لازم به یادآوری است در سال ١٣٨٧ و پس از عدم تمکین کارفرمای کارخانه پرریس به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت بکار کارگران اخرجی این کارخانه و ترفندهایی که با همکاری اداره کار سنندج در زمینه مستاصل کردن کارگران بکار گرفت موفق به خسته کردن آنان شد و با پرداخت مبالغی به این کارگران از بکارگیری آنان امتناع کرد و بدنبال آن اقدام به استخدام ١۵ کارگر زن و ١۵ کارگر مرد کرد و با خاموش کردن صدای اعتراض کارگران در این کارخانه، شرایط مشقت باری را بر آنان تحمیل نمود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم مهر ماه ١٣٩٠