افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت دستمزد ٢۵ کارگر نمایندگی ایران خودرو


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ١٣ آبان ١٣٩١

یکی از نمایندگی های ایران خودرو (تعمیرات پس از فروش) در شهر دهگلان دو ماه است دستمزد کارگرانش را پرداخت نکرده است. این نمایندگی ٢۵ کارگر دارد. بنا بر اظهار یکی از کارگران این نمایندگی، پیگیریهای کارگران برای دریافت دستمزدشان تاکنون نتیجه ای نداده است و به همین دلیل آنان اعلام کرده اند چنانچه پس از تعطیلات در روز یکشنبه دستمزدهایشان پرداخت نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٢ آبانماه ١٣٩١