افق روشن
www.ofros.com

ممنوعیت فراخوان تجمع خیابانی به دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۹۱

ممنوعیت فراخوان تجمع خیابانی به دو نفر از

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران ابلاغ شد

بدنبال احضار جعفر عظیم زاده و پروین محمدی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، این دو نفر ساعت ١٠ صبح دیروز در این دفتر حاضر شدند و تا ساعت ١٧ بعد از ظهر در مورد اتحادیه آزاد کارگران ایران و طومار سی هزار نفری کارگران مورد بازجویی قرار گرفتند. در این بازجویی پروین محمدی و جعفر عظیم زاده ضمن بیان صریح دیدگاههایشان در باره مسائل مطروحه، بر قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگران ایران و حق کارگران برای جمع آوری طومار اعتراضی، تلاش برای افزایش دستمزدها، جلوگیری از تصویب اصلاحیه قانون کار و تحقق دیگر مطالبات شان تاکید گذاشتند و اعلام کردند پیگیریها و اعتراضات خود را برای تحقق مطالبات طومار سی هزار نفری کارگران ادامه خواهند داد. در ادامه این بازجویی مامورین امنیتی بویژه بر عدم دادن فراخوان تجمع خیابانی توسط هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی تاکید گذاشتند و جعفر عظیم زاده و پروین محمدی نیز اعلام کردند تا آنجا که به آنان مربوط میشود ضمن ادامه تلاش و اعتراضات شان برای تحقق مطالبات طومار سی هزار نفری کارگران، از دادن فراخوان تجمع خیابانی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در سال ٩٢ پرهیز خواهند کرد و چنانچه تا آنزمان به خواستهای کارگران در طومار سی هزار نفری شان رسیدگی نشود این حق را برای خود محفوظ میدانند که پس از انتخابات ریاست جمهوری و در صورت لزوم اقدام به تجمع خیابانی نیز بکنند.

٢٦ بهمن ماه ١٣٩١

******************

احضار هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات

بدنبال مخالفت استانداری تهران با برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار، دفتر پیگیری وزارت اطلاعات نیز طی تماسی تلفنی با جعفر عظیم زاده و پروین محمدی آنان را برای پاره ای توضیحات به این دفتر احضار کرد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این دو نفر فردا ساعت ده صبح می باید در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات حاضر شوند.

٢۴ بهمن ماه ١٣٩١

******************

عدم موافقت استانداری تهران با صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار

هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران: پیگیریها و اعتراضات خود را همچنان ادامه خواهیم داد
امروز جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران با حضور در استانداری تهران پیگیر دریافت مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار شدند.
این کارگران هشتم بهمن ماه جاری و بدنبال بی توجهی های مسئولین وزارت کار به خواستهای سی هزار کارگر با مراجعه به استانداری تهران خواهان صدور مجوز جهت برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار شدند.
از ١١ اردیبهشت ماه سالجاری کارگران کارخانه های مختلفی از سراسر کشور با تهیه طوماری اعتراضی خطاب به وزیر کار خواهان توقف اصلاح قانون کار، افزایش فوری دستمزدها و تحقق دیگر مطالبات شان شدند اما علیرغم اینکه سی هزار امضای کارگری در سه مرحله در ماههای خرداد، مهر و آذر تحویل وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد مسئولین وزارت کار به عنوان متولی اصلی رسیدگی به مطالبات کارگری هیچ پاسخی به این کارگران ندادند به همین دلیل هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی پس از تحصن در مقابل مجلس در ٢٨ آذر ماه و در ادامه اعتراضات خود، خواهان صدور مجوز قانونی برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگری در روز ٢٨ بهمن ماه جاری در مقابل وزارت کار شدند اما با گذشت بیش از دو هفته از این مسئله امروز مسئولین استانداری تهران مخالفت خود را با برگزاری این تجمع به این کارگران اعلام کردند و از آنان خواستند با مراجعه حضوری به وزارت کار پیگیر مطالبات خود شوند.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران اعلام کرده اند علیرغم مخالفت استانداری تهران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار، همچنان و به اشکال اعتراضی دیگری پیگیر رسیدگی به مطالباتشان خواهند شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۴ بهمن ماه ١٣٩١