افق روشن
www.ofros.com

صدیق کریمی، شریف ساعد پناه و خلیل کریمی آزاد شدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      دوشنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت ۲۳ دیشب صدیق کریمی و شریف ساعد پناه از اعضا هییت مدیره و خلیل کریمی از اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج که از صبح یازدهم اردیبهشت بازداشت شده بودند آزاد شدند. این سه نفر به همراه شیث امانی روز دهم اردیبهشت ماه نیز بازداشت و همان روز آزاد شده بودند.
بنا بر این گزارش خالد حسینی، غالب حسینی، یدالله قطبی و وفا قادری همچنان در بازداشت بسر میبرند.
بازداشت این کارگران از سوی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج انجام گرفته بود اما در حالی که همگی آنان در روز یازدهم اردیبهشت ماه در بازداشت بودند کارگران سنندج مراسم روز جهانی کارگر را با شکوه تمام برگزار کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت خالد حسینی، غالب حسینی، یدالله قطبی و وفا قادری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این کارگران از زندان است و از عموم کارگران بویژه در شهر سنندج و تشکلها و نهادای کارگری میخواهد تا نسبت به تداوم بازداشت این کارگران اعتراض و خواهان آزادی فوری آنان شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۲ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۰