افق روشن
www.ofros.com

...تجمع خانواده و دوستان فرزاد احمدی و ضرب وشتم بی رحمانه همسر فرزاد


اتحادیه آزاد کارگران - انجمن صنفی                                                                    یکشنبه ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٠

تجمع اعتراضی خانواده و دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج

امروز ٢٢ اسفند ماه از ساعت ده صبح تا ١٢ ظهر خانواده و تعدادی از دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فرزاد شدند.بدنبال این تجمع مامورین این ستاد تلاش کردند معترضین را آرام کنند اما تجمع کنندگان خواهان کسب خبر از وضعیت فرزاد و آزادی وی شدند و به تجمع خود ادامه دادند و نهایتا پس از ارتباط تلفنی فرزاد با خانواده اش آنان به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه تا آخر هفته وضعیت فرزاد روشن نشود و وی آزاد نگردد بار دیگر و با تعداد بیشتری دست به تجمع در مقابل ستاد خبری خواهند زد.
فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز پنج شنبه ١٨ اسفند ماه جاری در محل کارش توسط مامورین امنیتی بازداشت و به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. تماس تلفنی امروز وی با خانواده اش اولین تماس وی با خانواده اش از زمان بازداشت بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ اسفند ماه ١٣٩٠

*************

ضرب وشتم بی رحمانه همسر فرزاد احمدی توسط مامورین امنیتی

ساعت ١١ صبح امروز و بدنبال حضور اعضای خانواده فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج، مامورین امنیتی در مقابل خواست خانواده فرزاد مبنی بر آزادی و روشن شدن وضعیت وی، بدون ارائه جواب روشنی در مورد وضعیت فرزاد از آنان خواستند به خانه های خود برگردند اما همسر و دیگر اعضای خانواده بر خواست خود تاکید کردند. بدنبال این وضعیت گروهی از مامورین انتظامی در محل حاضر شدند و بلافاصله خانواده فرزاد را با خشونت مورد تعرض قرار دادند و با زدن گاز فلفل و ضرب و شتم همسر فرزاد وی را بازداشت و به کلانتری١٢ سنندج منتقل کردند و به اجبار از وی تعهد گرفتند در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات حضور پیدا نکند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اقدام بی رحمانه مامورین انتظامی در ضرب و شتم شدید و اخذ تعهد اجباری از همسر فرزاد را قویا محکوم میکند و اعلام میدارد فرزاد احمدی همچون دیگر فعالین کارگری هیچ جرمی مرتکب نشده است. اعتراض به بازداشت فرزاد و تلاش برای روشن شدن وضعیت وی و آزادی اش حق مسلم خانواده فرزاد و اتحادیه آزاد کارگران ایران است و ما به عنوان اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در دفاع از حقوق انسانی فرزاد احمدی و خانواده اش کوتاه نخواهیم آمد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٠

*************

حمله به خانواده های فعالین کارگری را محکوم می کنیم

امروز سه شنبه ٢٣ اسفند، نیروهای انتظامی کلانتری ١٢ سنندج به جمع خانواده های فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، پدرام نصرالهی و مهرداد امیروزیری از اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و مردمی که در حمایت از این خانواده ها در تجمع شرکت داشته اند، حمله کرده و آنان را شدیدا مورد ضرب وشتم و بی احترامی قرار داده اند که در نتیجه تعدادی از جمعیت مجروح و تعدادی هم از جمله دو نفر به نامهای سرگل و فرشته بازداشت می شوند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، این حمله بی شرمانه نیروهای انتظامی به خانواده ها و جمعیتی که تنها جرمشان دفاع از فعالین کارگر و خواست آزادی آنان است را شدیدا محکوم می کند و ضمن خواست آزادی فوری این فعالین و بازداشت شدگان امروز از جمله سرگل و فرشته، اعلام می کند که فعالین کارگری نباید به هیچ بهانه ای مورد اذیت و آزار و تعقیب و بازداشت قرار گیرند. این بگیر و به بندهای فعالین کارگری در شرایطی رو به گسترش است که زمان زیادی به اول ماه "مه" روز جهانی کارگر باقی نمانده که بی تردید تلاشی برای ایجاد فضای رعب و وحشت جهت جلوگیری از برگزار این مراسم است. اما تجربه ثابت کرده است که هیچ یک از این تهدیدها و بازداشتها ما کارگران را از پیگیری مطالبات و حقوق خود از جمله حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، باز نداشته و امسال با قدرت بیشتری روز خود را جشن می گیریم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ٢٣ /١٢/١٣٩٠

*************

نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان معترض به بازداشت فعالین کارگری سنندج یورش بردند

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، خانواده های فرزاد احمدی، پدرام نصرالهی و مهرداد امیروزیری به همراه جمعهائی از فعالین کارگری و مردم سنندج امروز سه شنبه ٢٣ اسفند برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان به مقابل دادگاه سنندج رفته و اقدام به تجمع کرده اند. طبق این خبر، روز گذشته مسؤلین اداره اطلاعات سنندج زیر فشار اعتراض خانواده ها و همراهانشان وعده داده بودند که امروز فرزاد احمدی را به دادگاه خواهند آورد. اما بر خلاف وعده، اداره اطلاعات فرزاد به دادگاه نیاورده بود. تجمع کنندگان تا ساعت ١١ صبح همچنان به امید اینکه بازداشت شدگان را به دادگاه بیاورند، در مقابل دادگاه به انتظار مانده اند، ولی بعد از اینکه مطمئن می شوند که اداره اطلاعات آنان را از سر دوانده، به ستاد خبری می روند. بعد از لحظاتی نیروهای انتظامی کلانتری ١٢ به جمعیت یورش برده و آنها را به شدت ضرب و شتم می کنند. در جریان این حمله تعدادی از تجمع کنندگان مجروح شده و چندین نفر نیز دستگیر می شوند. افراد بازداشت شده به مقابله با نیروهای انتظامی می پردازند که تعدادی موفق به در رفتن از دست آنان می شوند ولی چند نفر از جمله دو نفر به نامهای؛ سرگل و فرشته در اسارت نیروهای انتظامی می مانند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ٢٣/١٢/١٣٩٠

*************

تجمع خانواده های فعالین کارگری مقابل اداره اطلاعات سنندج

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز دوشنبه ٢٢ اسفتد خانواده های فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و پدرام نصرالهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به همراه جمعی از فعالین کارگری و مردم شهر از ساعت ٩ صبح در مقابل اداره اطلاعات تجمع کرده و خواهان کسب اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان و همچنین آنان شدند. مسؤلین اداره اطلاعات ابتدا از جوابگوئی به خانواده ها خودداری کرده اند. تجمع کنندگان در اعتراض به برخورد اداره اطلاعات اقدام به کوبیدن بر درب اداره اطلاعات کرده و در نتیجه مسؤلین اطلاعات ناچار می شوند اجازه تماس تلفنی به فرزاد احمدی با خانواده اش را بدهند و قول می دهند که فردا سه شنبه او را برای تعیین تکلیف به دادگاه ببرند. جمعیت ساعت ٢ بعد از ظهر به تجمع خود پایان داده اند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ٢٢/١٢/١٣٩٠

*************

سه فعال کارگری بازداشت شده در سنندج همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز ١٨ اسفند (٨ مارس) نیروهای امنیتی سنندج با یورش به منزل و محل کار سه فعال کارگری به نامهای پدرام نصرالهی و مهرداد امیر وزیری از اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و فرزاد احمدی از اعضاء اتحادیه آزاد کارگران ایران را بازداشت و به مراکز امنیتی انتقال داده اند. این بازداشتها همزمان با بازداشت ٩ نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی زن در شهر سنندج صورت گرفته است که مجموعا ١٢ نفر در روز ٨ مارس بازداشت شده اند. طبق این خبر به دنبال تجمعات و اعتراضات خانواده های بازداشت شدگان روز جهانی زن، فعالین کارگری و جمعهائی از مردم سنندج امروز ٨ نفر هر یک با قرار وثیغه ۵ میلیون تومانی آزاد شده اند و یک نفر هم قرار است فردا با وثیغه ١٠ میلیون تومان آزاد شود. اما هنوز اطلاعی از اتهام و یا زمان آزادی پدرام نصرالهی، مهرداد امیروزیری و فرزاد احمدی دریافت نگردیده است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ٢١/١٢/ ١٣٩٠