افق روشن
www.ofros.com

اعتراض كارگران لاستیك البرز همچنان ادامه دارد

اشتراک                                                                                                           یکشنبه ٢٠ دی ۱٣٨٨

اعتراضات كارگران كارخانه لاستیك البرز كه از ٩ دیماه ٨٨ همچنان ادامه دارد. دلیل اعتراض كارگران لاستیك البرز عدم پرداخت ۵ ماه از حقوق عقب افتاده و واریز نكردن حق بیمه به مدت پنچ ماه و عدم پرداخت حقوق آبان ماه و آذرماه سال جاری می باشد.
به اظهار كارگران این كارخانه، كارگران با مشكلات عدیده ای مواجه هستند و در پرداخت هزینه روزانه خود عاجز و شرمنده خانواده های خود گشته اند . اكثر این كارگران مستاجر می باشند و بدلیل پرداخت نكردن دو ماه اجاره خانه صاحب خانه اخطار داده در صورت عدم پرداخت اجاره این ماه و ماه های گذشته خانه را باید خالی كنند به همین دلیل كارگران تحت فشارهای طاقت فرسای معیشتی زندگی را میگذرانند .
این همه درحالیست كه آنها از كارفرما نزدیك به هفت ماه حقوق طلب دارند .كارگران اعلام كرده اند در صورت عدم پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
لازم به ذكر است كه مذاكرات انجام شده با كارفرما نیز بی نتیجه بوده است.

اشتراک - ٠١/٠٧/٢٠٠١