افق روشن
www.ofros.com

،تجمع کارگران مخابرات در شیراز

گسترش اعتراضات در اهواز و تعویق دستمزد کارگران شیلر

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                        سه شنبه ۵ آبان ۱٣٨٨

تجمع کارگران معترض به واگذاری صوری مخابرات در شیراز

جمع کثیری از کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی راه دور شیراز صبح دوشنبه در اعتراض به نحوه خصوصی سازی صنایع خواستار مطالبات صنفی خود شدند و با تجمع در مقابل استانداری فارس اعتراض کردند.
این کارگران که از نحوه خصوصی سازی شرکت خود ناراضی بودند شعار می دادند"بخش خصوصی شدیم بیکار و بی پول شدیم"،"زندگی و معیشت حق مسلم ماست"به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران و همچنین وضعیت صنفی خود اعتراض داشتند.

اشتراک - منبع: جرس

*******

اعتصاب و اعتراض در اهواز گسترش می یابد

بنا بر خبر دریافتی درجریان اعتراضات كارگران لوله سازی اهواز, جمعی از کارگران صنعت نفت وجمعی از دانشجویان اهواز هم به اعتصاب و اعتراض ملحق شدند. کارگران در جریان اعتراضاتشان از خیابان طالقانی تا اواسط خیابان نادری را بسته بودند . در چندنقطه اهواز نیز درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس به وجود آمد.

عدم دریافت حقوق ٨ ماهه کارگران شرکت شیلر در مهاباد

بنا به گزارش های دریافتی کارگران شرکت شیلر در شهر مهاباد ٨ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. کارگران این کارخانه چندین بار دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند اما کارفرما بدون توجه به خواست کارگران و با حمایت دولت توجهی به کارگران نکرده است و آنها را تهدید به اخراج کرده است.
لازم به ذكر است كه عدم دریافت حقوق این کارگران باعث به وجود آمدن مشکلات معیشتی برای آنان شده است.

۵/٨/١٣٨٨ - آژانس ایران خبر