افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب ۱۷۰۰ کارگر شرکت دیلم و تعدیل کارگران در پارس جنوبی


اشتراک                                                                                                                پنجشنبه ۴ آذر ١٣٨٩


اعتصاب ۱۷۰۰ نفر ازکارگران شرکت دیلم استان بوشهر و بستن جاده

بنا به اخبار دریافتی از فعالین کارگری داخل کشور، در پی‌ پرداخت نشدن ۸ ماه حقوق معوقه توسط کارفرمایان شرکت جهان فارس در مناطق نفت خیز جنوب در شهرستان دیلم در استان بوشهر از روز گذشته ۱۷۰۰ نفر از کارگران این شرکت که اکثرا از شهر دیلم و روستاهای اطراف میباشند دست به اعتصاب گسترده زده اند و مسیر‌های چهار راه دیلم...سه راه گناوه...چهار راه بی‌ بی‌ حکیمه و چهار راه سیاه مکان را به روی تمام ماشین‌های شرکت و دیگر خودرو‌ها بستند.

ورشکستگی و تعدیل نیروی کارگران در۴ فاز از پارس جنوبی

به به اخبار دریافتی از فعالین کارگری داخل کشور، شرکت صنعت گستر کیش که به جای شرکت سپانیر جهت دور زدن تحریم ها در فازهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی از مدتی پیش مشغول به کار شده بود ، بعد از مدت کوتاهی به علت نبود ورشکستگی و نبود بودجه تمامی کارگران خود را اخراج و کار را متوقف کرده است.

سایت اشتراک