افق روشن
www.ofros.com

!محمد اشرفی کماکان در بازداشت پلیس یونان


اشتراک                                                                                                             پنجشنبه ۴ آدر ١٣٨٩

محمد اشرفی از فعالین شناخته شده و باسابقه جنبش کارگری و عضو "کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری" اکنون بیش از ٣ ماه است که به همراه چند تن دیگر از پناهجویان هم سفرش، در بازداشت پلیس یونان به سر می برد.
وی که پیش تر در پی مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در پارک لاله در اردیبهشت سال ۸۸ بازداشت شده بود، بابت این اتهام به تحمل یکسال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب شهر تهران محکوم گردید و در تاریخ ٢٠ بهمن ٨٨ نیز با یورش مامورین امنیتی به منزل ایشان، مجددا دستگیر شد که مدت زیادی به طول نیانجامید. محمد اشرفی پس از این که در ٣١ خرداد ماه ٨٩ به صورت تلفنی به شعبه ٣ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد تا خود را روز سه شنبه اول تیرماه به شعبه فوق معرفی نماید، به دلیل اتهامات واهی اخیری که به وی نسبت داده شده بود و سنگینی مجازات های متعاقب آن، ایران را ترک نمود و در مسیر سفر خود توسط پلیس مرزی یونان دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.
نظام سرمایه داری در هر شکل و در هر نقطه ای از جهان به طریقی کارگران، زحمتکشان و فرودستان را تحت تهدید، آزار و فشارهای طاقت فرسای اقتصادی و سیاسی قرار می دهد. در کشوری چون ایران فعالین کارگری به دلیل اعتراض علیه شرایط معیشتی و اقتصادی وحشتناک کارگران و زحمتکشان و به جهت پیگیری خواست تشکل های خود، بازداشت، شکنجه و روانه زندان می شوند و وقتی برای حفظ جان خود به کشوری دیگر پناهنده می شوند، شرایط مشقّت بار و دشواری های متعددی از سوی دولت های فاشیست و حامی سرمایه بر سر پناهجویان بار می شود.
کمپین موفقیت آمیز پناهجویان در آتن در روزهای اخیر، پیروزی همه فرودستان علیه فرادستان و حامیان نظم ضد بشری سرمایه بود. اکنون محمد اشرفی و بسیاری دیگر در بی خبری و سکوت در چنگال پاسداران سرمایه در یونان اسیرند و هیچ فریاد رسی جز هم طبقه ای ها و رفقایشان در اقصی نقاط دنیا ندارند. این وظیفه مبرم همه انسان های شریف و آزادی خواه است که برای آزادی و حق مسلم "زیستن در امنیتِ" انسان های دیگر مبارزه نموده و برای نجات این عزیزان که عمر خود را صرف مبارزه و حق طلبی کرده اند از هیچ تلاشی دریغ نکنند.